Anh Là Ai – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Anh là Ai (Phương Ly)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Là Ai Phương Ly”

Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh

mi re mi sol sol fa mi re mi

Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu

mi re mi re mi sol sol mi mi re fa

Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai.. vì sao?

fa fa mi fa sol sol mi sol la mi re do mi..mi fa

Giờ anh ở đâu?

mi fa mi sol

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về

mi re mi re mi sol sol mi mi mi mi re

Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi

mi re mi re mi DO si sol mi

Từ khi nào biết yêu rồi

sol la sol DO sol mi

Từ lâu tôi muốn nói về anh.

sol la la MI MI DO RE

Anh là ai?

mi re mi

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

Re2 RE RE RE DO la sol

Anh là ai?

mi re mi

Đã giết chết hết bao hy vọng

Re2 RE RE RE DO sol fa

Anh là ai?

fa mi fa

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

mi2 MI MI MI RE DO SOL, MI MI MI MI RE la sol la

Anh là ai?

mi re mi

Khiến phút chốc trái tim rung động

Re2 RE RE RE DO sol mi 

Anh là ai?

fa mi fa

Mang yêu thuơng theo sau dường như

Re2 RE RE RE RE DO RE

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

Re2 RE RE RE RE DO MI

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

la RE DO, la sol, mi sol la RE DO

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

la RE DO, la sol, mi sol la RE DO

[Ver. 2]

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về

mi re mi re mi sol sol mi mi mi mi re

Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi

mi re mi re mi DO si sol mi

Từ khi nào biết yêu rồi

sol la sol DO sol mi

Từ lâu tôi muốn nói về anh.

sol la la MI MI DO RE

Anh là ai?

mi re mi

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

Re2 RE RE RE DO la sol

Anh là ai?

mi re mi

Đã giết chết hết bao hy vọng

Re2 RE RE RE DO sol fa

Anh là ai?

fa mi fa

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

mi2 MI MI MI RE DO SOL, MI MI MI MI RE la sol la

Anh là ai?

mi re mi

Khiến phút chốc trái tim rung động

Re2 RE RE RE DO sol mi 

Anh là ai?

fa mi fa

Mang yêu thuơng theo sau dường như

Re2 RE RE RE RE DO RE

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

Re2 RE RE RE RE DO MI

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

la RE DO, la sol, mi sol la RE DO

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

la RE DO, la sol, mi sol la RE DO

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

Re2 RE RE RE DO la sol

Anh là ai?

mi re mi

Đã giết chết hết bao hy vọng

Re2 RE RE RE DO sol fa

Anh là ai?

fa mi fa

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

mi2 MI MI MI RE DO SOL, MI MI MI MI RE la sol la

Anh là ai?

mi re mi

Khiến phút chốc trái tim rung động

Re2 RE RE RE DO sol mi 

Anh là ai?

fa mi fa

Mang yêu thuơng theo sau dường như

Re2 RE RE RE RE DO RE

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

Re2 RE RE RE RE DO MI

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

la RE DO, la sol, mi sol la RE DO

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

la RE DO, la sol, mi sol la RE DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Anh Là Ai Phương Ly”

Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh

3 2 3 5 5 4 3 2 3

Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu

3 2 3 2 3 5 5 3 3 2 4

Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai.. vì sao?

4 4 3 4 5 5 3 5 6 3 2 1 3…3 4

Giờ anh ở đâu?

3 4 3 5

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về

3 2 3 2 3 5 5 3 3 3 3 2

Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi

3 2 3 2 3 1’ 7 5 3

Từ khi nào biết yêu rồi

5 6 5 1’ 5 3

Từ lâu tôi muốn nói về anh.

5 6 6 3’ 3’ 1’ 2’

Anh là ai?

3 2 3

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Anh là ai?

3 2 3

Đã giết chết hết bao hy vọng

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 5 4

Anh là ai?

4 3 4

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’ 5’, 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 6 5 6

Anh là ai?

3 2 3

Khiến phút chốc trái tim rung động

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 5 3

Anh là ai?

4 3 4

Mang yêu thuơng theo sau dường như

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 3’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

6 2’ 1’, 6 5, 3 5 6 2’ 1’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

6 2’ 1’, 6 5, 3 5 6 2’ 1’

[Ver. 2]

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về

3 2 3 2 3 5 5 3 3 3 3 2

Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi

3 2 3 2 3 1’ 7 5 3

Từ khi nào biết yêu rồi

5 6 5 1’ 5 3

Từ lâu tôi muốn nói về anh.

5 6 6 3’ 3’ 1’ 2’

Anh là ai?

3 2 3

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Anh là ai?

3 2 3

Đã giết chết hết bao hy vọng

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 5 4

Anh là ai?

4 3 4

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’ 5’, 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 6 5 6

Anh là ai?

3 2 3

Khiến phút chốc trái tim rung động

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 5 3

Anh là ai?

4 3 4

Mang yêu thuơng theo sau dường như

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 3’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

6 2’ 1’, 6 5, 2 5 6 2’ 1’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

6 2’ 1’, 6 5, 3 5 6 2’ 1’

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Anh là ai?

3 2 3

Đã giết chết hết bao hy vọng

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 5 4

Anh là ai?

4 3 4

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’ 5’, 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 6 5 6

Anh là ai?

3 2 3

Khiến phút chốc trái tim rung động

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 5 3

Anh là ai?

4 3 4

Mang yêu thuơng theo sau dường như

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 2’

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

2’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 3’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

6 2’ 1’, 6 5, 3 5 6 2’ 1’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

6 2’ 1’, 6 5, 3 5 6 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Anh Là Ai Phương Ly”

Anh là ai nỗi nhớ khôn nguôi là anh

E D E G G F E D E

Mưa phùn rơi từ nơi quá khứ như đưa về đâu

E D E D E G G E E D F

Tôi đang ở đây cơn mưa làm rơi ướt vai vì ai.. vì sao?

F F E F G G E G A E D C E..E F

Giờ anh ở đâu?

E F E G

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về

E D E D E G G E E E E D

Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi

E D E D E C’ B G E

Từ khi nào biết yêu rồi

G A G C’ G E

Từ lâu tôi muốn nói về anh.

G A A E’ E’ C’ D’

Anh là ai?

E D E

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Anh là ai?

E D E

Đã giết chết hết bao hy vọng

D’ D’ D’ D’ C’ G F

Anh là ai?

F E F

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

E’ E’ E’ E’ D’ C’ G’, E’ E’ E’ E’ D’ A G A

Anh là ai?

E D E

Khiến phút chốc trái tim rung động

D’ D’ D’ D’ C’ G E

Anh là ai?

F E F

Mang yêu thuơng theo sau dường như

D’ D’ D’ D’ D’ C’ D’

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

D’ D’ D’ D’ D’ C’ E’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

A D’ C’, A G, E G A D’ C’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

A D’ C’, A G, E G A D’ C’

[Ver. 2]

Anh là ai ngày mai nếu bước chân tôi cô đơn về

E D E D E G G E E E E D

Anh là ai mà tôi cứ luôn luôn đợi

E D E D E C’ B G E

Từ khi nào biết yêu rồi

G A G C’ G E

Từ lâu tôi muốn nói về anh.

G A A E’ E’ C’ D’

Anh là ai?

E D E

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Anh là ai?

E D E

Đã giết chết hết bao hy vọng

D’ D’ D’ D’ C’ G F

Anh là ai?

F E F

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

E’ E’ E’ E’ D’ C’ G’, E’ E’ E’ E’  D’ A G A

Anh là ai?

E D E

Khiến phút chốc trái tim rung động

D’ D’ D’ D’ C’ G E

Anh là ai?

F E F

Mang yêu thuơng theo sau dường như

D’ D’ D’ D’ D’ C’ D’

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

D’ D’ D’ D’ D’ C’ E’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

A D’ C’, A G, E G A D’ C’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

A D’ C’, A G, E G A D’ C’

Khiến nước mắt cứ rơi rơi nhẹ

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Anh là ai?

E D E

Đã giết chết hết bao hy vọng

D’ D’ D’ D’ C’ G F

Anh là ai?

F E F

Chắc có lẽ vẫn như xưa, chắc có lẽ mỗi tôi yêu anh 

E’ E’ E’ E’ D’ C’ G’, E’ E’ E’ E’ D’ A G A

Anh là ai?

E D E

Khiến phút chốc trái tim rung động

D’ D’ D’ D’ C’ G E

Anh là ai?

F E F

Mang yêu thuơng theo sau dường như

D’ D’ D’ D’ D’ C’ D’

lang thang trôi đi đâu tìm kiếm

D’ D’ D’ D’ D’ C’ E’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đau

A D’ C’, A G, E G A D’ C’

Vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.

A D’ C’, A G, E G A D’ C’

Trên đây là Cm âm Anh là Ai Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh là Ai!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc