Buồn Của Anh – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Buồn Của Anh (KICM, Đạt G, Masew)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm dạng Sáo Trúc Nốt Nhạc Sáo Trúc “Buồn Của Anh KICM, Đạt G, Masew”

Hai tay anh ôm xương rồng rất đau
Đo2 Đo2 Đo2 Đo2 si mi la sol
doi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
Đo2 Đo2 Đo2 Đo2 si mi la sol
Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn
Re2 Re2 Re2 Re2 fa2 mi2 si Đo2 Re2_mi2
Nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu?
Re2 mi2 sol la sol mi mi Ro2 Ro2
doi khi cô đơn giết anh từng cơn, em hỡi
Đo2 Đo2 Đo2 Đo2 si la mi sol la si
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em,
Đo2 Đo2 Đo2 Đo2 si la mi sol la si
Sao bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
Re2 Re2 Re2 Re2 fa2 mi si Đo2 Re2 mi2
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra .

[Điệp Khúc]

Chạy theo em ở phương trời xa .. lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
Đo2 Re2 mi2 Re2 mi2 Re2 mi2 . sol2 mi2 Re2 Đo2 Re2 Đo2 Re2
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 fa2 sol2 la2 mi
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vôi thay,

la si Đo2 si Đo2 si Đo2 mi2 Đo2 si la si la si
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
Re2 mi2 sol la sol mi mi Đo2 la
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
Đo2 Re2 mi2 Re2 mi2 Re2 Mo2 . sol2 mi2 Re2 Đo2 Re2 Đo2 Re2
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 fa2 sol2 L2 mi
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay.
la si Đo2 si Đo2 si Đo2 mi2 Đo2 si la si la si
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?
Re2 mi2 sol sol sol la mi sol la

doi khi cô đơn giết anh từng cơn, em hỡi
Đo2 Đo2 Đo2 Đo2 si la mi sol la si
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em,
Đo2 Đo2 Đo2 Đo2 si la mi sol la si
Sao bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
Re2 Re2 Re2 Re2 fa2 mi si Đo2 Re2 mi2
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra .
Re2 M2i sol la sol mi mi la la

[Đoạn Kết]

Chạy theo em ở phương trời xa .. lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
Đ2 R2 M2 R2 M2 R2 M2 . sol2 M2 R2 Đ2 R2 Đ2 R2
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
R2 M2 F2 M2 F2 M2 F2 F2 sol2 L2 mi
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vôi thay,
la si Đo2 si Đo2 si Đo2 mi2 Đo2 si la si la si
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
Re2 mi2 sol la sol mi mi Đo2 la
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
Đo2 Re2 mi2 R2e mi2 Re2 mi2 . sol2 mi2 Re2 Đo2 Re2 Đo2 Re2
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
Re2 mi2 fa2 mi2 fa2 mi2 fa2 fa2 sol2 la2 mi
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay.
la si Đo2 si Đo2 si Đo2 mi2 Đo2 si la si la si
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?
Re2 mi2 sol sol sol la mi sol la
….
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?

Re2 mi2 sol sol2 sol2 la2 mi2 sol2 la….

 

Cảm âm dạng số  Nốt Nhạc số “Buồn Của Anh KICM, Đạt G, Masew”

Hai tay anh ôm xương rồng rất đau
1’ 1’ 1’ 1’ 7 3 6 5
doi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
1’ 1’ 1’ 1’ 7 3 6 5
Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn
2’ 2’ 2’ 2’ 4’ 3’ 7 1’ 2’3’
Nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu?
2’ 3’ 5 6 5 3 3 2’ 2’
doi khi cô đơn giết anh từng cơn, em hỡi
1’ 1’ 1’ 1’ 7 6 3 5 6 7
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em,
1’ 1’ 1’ 1’ 7 6 3 5 6 7
Sao bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
2’ 2’ 2’ 2’ 4’ 3 7 1’ 2’ 3’
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra .

[Điệp Khúc]

Chạy theo em ở phương trời xa .. lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’. 5’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 4’ 5’ 6’ 3
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vôi thay,

6 7 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 1’ 7 6 7 6 7
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
2’ 3’ 5 6 5 3 3 1’ 6
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’.5’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 4’ 5’ 6’ 3
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay.
6 7 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 1’ 7 6 7 6 7
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?
2’ 3’ 5 5 5 6 3 5 6

doi khi cô đơn giết anh từng cơn, em hỡi
1’ 1’ 1’ 1’ 7 6 3 5 6 7
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em,
1’ 1’ 1’ 1’ 7 6 3 5 6 7
Sao bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
2’ 2’ 2’ 2’ 4’ 3 7 1’ 2’ 3’
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra .
2’ 3’ 5 6 5 3 3 6 6

[Đoạn Kết]

Chạy theo em ở phương trời xa .. lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’. 5’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 4’ 5’ 6’ 3
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vôi thay,
6 7 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 1’ 7 6 7 6 7
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
2’ 3’ 5 6 5 3 3 1’ 6
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’. 5’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 4’ 5’ 6’ 3
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay.
6 7 1’ 7 1’ 7 1’ 3’ 1’ 7 6 7 6 7
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?
2’ 3’ 5 5 5 6 3 5 6
….
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?

2’ 3’ 5 5’ 5’ 6’ 3’ 5’ 6…

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Buồn Của Anh KICM, Đạt G, Masew”

Hai tay anh ôm xương rồng rất đau
C’ C’ C’ C’ B E A G
doi vai anh mang nỗi buồn rất lâu
C’ C’ C’ C’ B E A G
Chân anh lang thang kiếm em ở khắp chốn
D’ D’ D’ D’ F’ E’ B C’ D’_E’
Nước mắt trào, biết em giờ ở nơi đâu?
D’ E’ G A G E E D’ D’
doi khi cô đơn giết anh từng cơn, em hỡi
C’ C’ C’ C’ B A E G A B
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em,
C’ C’ C’ C’ B A E G A B
Sao bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
D’ D’ D’ D’ F’ E B C’ D’ E’
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra .

[Điệp Khúc]

Chạy theo em ở phương trời xa .. lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
C’ D’ E’ D’ E’ D’ E’, G’ E’ D’ C’ D’ C’ D’
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
D’ E’ F’ E’ F’ E’ F’ F’ G’ A’ E
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vôi thay,

A B C’ B C’ B C’ E’ C’ B A B A B
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
D’ E’ G A G E E C’ A
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
C’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ C’ D’ C’ D’
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
D’ E’ F’ E’ F’ E’ F’ F’ G’ A’ E
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay.
A B C’ B C’ B C’ E’ C’ B A B A B
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?

D’ E’ G G G A E G A

doi khi cô đơn giết anh từng cơn, em hỡi
C’ C’ C’ C’ B A E G A B
Bao nhiêu nước mắt để đôi bình yên bên em,
C’ C’ C’ C’ B A E G A B
Sao bao lâu quên tối nay mình anh lê bước
D’ D’ D’ D’ F’ E B C’ D’ E’
Anh ước gì cánh tay mình đừng buông ra .
D’ E’ G A G E E A A

[Đoạn Kết]

Chạy theo em ở phương trời xa .. lắm em ơi, người ơi, tình ơi!
C’ D’ E’ D’ E’ D’ E’/ G’ E’ D’ C’ D’ C’ D’
Chạy đi đâu để có niềm vui vùi chôn nỗi buồn.
D’ E’ F’ E’ E’ F’ E’ F’ F’ G’ A’ E
Hạ sang thu còn chưa kịp thay lá kia sao lòng em vôi thay,
A B C’ B C’ B C’ E’ C’ B A B A B
Anh ngỡ lại để ôm một mình nhớ thương
D’ E’ G A G E E C’ A
Ngày không em lòng anh thừa đông, giá băng theo chiều tan màu mưa,
C’ D’ E’ D’ E’ D’ E’. G’ E’ D’ C’ D’ C’ D’
Một lần xa vòng tay của em là bao bão lòng
D’ E’ F’ E’ F’ E’ F’ F’ G’ A’ E
Nhìn vào mắt của em giờ đây, khoé mi anh lệ tuôn thầm cay.
A B C’ B C’ B C’ E’ C’ B A B A B
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?
D’ E’ G G G A E G A
….
Anh rất buồn, nhưng không biết phải làm sao ?

D’ E’ G G’ G’ A’ E’ G’ A

Trên đây là Cm âm Buồn Của Anh Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Buồn Của Anh!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc