Cảm Âm Attention – Charlie Puth | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

Cảm âm miễn phí Đô C5


cảm âm attention

Cảm Âm Attention – Charlie Puth | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Re-re-do2 re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-sol-sol-Sol-fa-sol-solla-fare /
Re-re-do2 re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-solla-la / / /
Re-re-re2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-sol-sol-Sol-fa-sol-solla-fare /
Re re do2-re2-re2-do2-do2-do2-la-la-la-sol-la-la / / /

/ La-dore2-mi2-mifa2-mi2-re2-la / sol-do2-re2-remi2 /
Fa2sol2-sol2 /sol2-sol2-fa2-sol2-solla2-la2 / / fa2 / sol2-la2 /
La-dore2-mi2-fa2-mi2-re2-la/ sol-do2-re2-mi2 /
Fa2sol2-sol2 / sol2-sol2-fa2-sol2-la2-la2 /

SolLa2-sol2-fa2-mi2-remi2-re2 /
SolLa2-sol2-fa2-fasol2-(sol2>la) /
FaSol2-fa2-mi2-fa2-fa2-sol2-mi2-mi2-do2-do2-la-fasol2-fa2
/ Fa2-La2-sol2-fa2-mi2-remi2-re2 /
La2-sol2-fa2-sol2-(sol2>la) /
FaSol2-fa2-mi2-fa2-fa2-sol2-mi2-mi2-do2-do2-la-fasol2-fa2 / / /— (quay lại)

 

Attention

 
Oh-oh, ooh
You’ve been runnin’ round, runnin’ round, runnin’ round throwin’ that dirt all on my name
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up
You’ve been going round, going round, going round every party in L.A.
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d be at one, oh
 
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking ’bout when you were mine, oh
And now I’m all up on ya, what you expect?
But you’re not coming home with me tonight
 
You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You’re just making sure I’m never gettin’ over you
 
you’ve been runnin’ round, runnin’ round, runnin’ round throwing that dirt all on my name
‘Cause you knew that I, knew that I, knew that I’d call you up
Baby, now that we’re, now that we’re, now that we’re right here standing face-to-face
You already know, already know, already know that you won, oh
 
I know that dress is karma (dress is karma), perfume regret
You got me thinking ’bout when you were mine (you got me thinking ’bout when you were mine)
And now I’m all up on ya (all up on ya), what you expect? (oh baby)
But you’re not coming home with me tonight (oh no)
 
You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You’re just making sure I’m never gettin’ over you, oh
 
What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?
(What are you doin’?)
What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?
(What are you doin’?)
What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?
(What are you doin’?)
What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?
 
I know that dress is karma, perfume regret
You got me thinking ’bout when you were mine
And now I’m all up on ya, what you expect?
But you’re not coming home with me tonight
 
You just want attention, you don’t want my heart
Maybe you just hate the thought of me with someone new
Yeah, you just want attention, I knew from the start
You’re just making sure I’m never gettin’ over you (over you)
 
What are you doin’ to me? (hey) what are you doin’, huh? (what are you doin’, what?)
(What are you doin’, to me? What are you doin’, huh?)
(What are you doin’, to me? What are you doin’, huh?)
(What are you doin’ to me, what are you doin’, huh?)
Cảm Âm Attention - Charlie Puth | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

 

 

Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc