Cảm Âm Bản Tình Ca Mùa Đông | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Bản Tình Ca Mùa Đông | Sáo Bb4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

la si Do Do Do Do, Do Do Re
sol la si si si si, Do la
fa sol la la la la
la la sol# la si mi

la si Do Do Do Do, Do Do Re
sol Mi Mi Mi Sol Sol Re Do
la si Do Do Do Do
si Do Re Mi Fa Mi

Re Mi Fa Fa Fa Fa, Mi Re Do
si Do Re, Mi Fa Mi Fa Mi Re Do si la
la si Do Re Re Re Re, Do si la sol#
sol# la si Re Do Do Re Mi Mi

Re Mi Fa Fa Fa Fa, Mi Re Do si
si Do Re, Mi Fa Mi Fa Mi Re Do si la
la si Do Re Re Re Re, Do si la sol#
sol# la si, si si si Do la

Mi Re Re Do Re, sol SolLa Sol Sol Fa Fa Mi Mi
si Do Re Re Re, Re Re Re Mi Fa Mi

Re Mi Fa Fa Fa Fa, Mi Re Do si
si Do Re, Mi Fa Mi Fa Mi Re Do si la
la si Do Re Re Re Re, Do si la sol#
Fa Mi Re, Re Do Do Re Mi Mi

Mi Sol Sol Fa Fa Fa, Mi Re Do si
La Sol Fa, Mi Fa Mi Fa Mi Re Do si la
la si Do Re Re Re Re, Do si la sol#
sol# la si, si si si Do la


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc