Cảm Âm Cheating on You | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Cheating on You | Sáo B4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

It started with a kiss on your momma’s couch

fa sol sol sol sol do, fa sol sol sol do

2012 was nothin’ serious

fa sol sol sol sol sol sol sol sol fa fa

And then we caught the feels, it got really real

Do sol sol sol sol do, fa sol sol sol do

Too good to be true, I guess I thought you was, yeah

fa sol sol sol sol sol sol sol sol fa fa sollasol

 

Why did I run away, run away, run away?

la sib Do Re Re Do, Sol Sol Fa, Sib Sib La

Oh, your love was everything, everything, everything

Fa Mi Re Do Re Do, Fa Mi, Sol Fa,

I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late

la sib Do Re Do, Sol Fa, Sib La

But can I still be on my way, on my way? Yeah

Do Fa Mi Re Do Re Re Do, Sol Sol Fa La

 

I know I said goodbye and baby, you said it too

Fa Do3 Do3 Do3 Do3 Do3Sib La Sol, Sol Sol Fa LaSol

But when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib, La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

I thought that I’d be better when I found someone new

Fa Do3 Do3 Do3 Do3 Do3Sib La Sol, Sol Sol Sol LaSol

But when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib, La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

 

Baby, no, oh

Re Fa Re3, Do3 Sib La Sol Fa Sol La Sol Fa Re Do, Re3, Do3 Sib La Sol Fa 

Cheatin’ on you

Sol Fa Mi Fa

Baby, no

Re Fa Re3, Do3 Sib La Sol Fa Sol La Sol Fa Re Do

Oh, when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

 

Thought I could get you back any time of day

Do sol sol sol sol do, fa sol sol sol do

Shouldn’t have been so cocky, shouldn’t have did you wrong

sol sol sol sol sol sol sol sol sol fa fa

And now I miss you bad, really, really bad

do sol sol sol sol do, fa sol sol sol do

Guess you don’t know what you got until it’s gone

fa sol sol sol sol sol sol sol sol fa fa sollasol

 

Why did I run away, run away, run away?

la sib Do Re Re Do, Sol Sol Fa, Sib Sib La

Oh, your love was everything, everything, everything

Fa Mi Re Do Re Do, Fa Mi, Sol Fa,

I know it’s gettin’ late, gettin’ late, gettin’ late

la sib Do Re Do, Sol Fa, Sib La

But can I still be on my way, on my way? Yeah

Do Fa Mi Re Do Re Re Do, Sol Sol Fa La

 

I know I said goodbye and baby, you said it too

Fa Do3 Do3 Do3 Do3 Do3Sib La Sol, Sol Sol Fa LaSol

But when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib, La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

I thought that I’d be better when I found someone new

Fa Do3 Do3 Do3 Do3 Do3Sib La Sol, Sol Sol Sol LaSol

But when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib, La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

 

Baby, no, oh

Re Fa Re3, Do3 Sib La Sol Fa Sol La Sol Fa Re Do, Re3, Do3 Sib La Sol Fa

Cheatin’ on you

Sol Fa Mi Fa

Baby, no

Re Fa Re3, Do3 Sib La Sol Fa Sol La Sol Fa Re Do

Oh, when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

 

Baby, no

Sol Sol Sol Fa Re

There ain’t no lips like your lips

Re3 Do3 Sib La Sol Fa Fa Sol Sol#

And nobody else feels like this

Do Do3 Sib Lab Sol, Mib Fa Sol Fa

There’s no moving on, I’ll admit

Re Re3 Do3 Sib La Sol Fa Fa Sol Sol#

If you go away

Sol# Sol# Sol# Sib Do3

Yeah

 

I know I said goodbye and baby, you said it too

Fa Do3 Do3 Do3 Do3 Do3Sib La Sol, Sol Sol Fa LaSol

But when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib, La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

I thought that I’d be better when I found someone new

Fa Do3 Do3 Do3 Do3 Do3Sib La Sol, Sol Sol Sol LaSol

But when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib, La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

 

Baby, no, oh

Re Fa Re3, Do3 Sib La Sol Fa Sol La Sol Fa Re Do, Re3, Do3 Sib La Sol Fa

Cheatin’ on you

Sol Fa Mi Fa

Baby, no

Re Fa Re3, Do3 Sib La Sol Fa Sol La Sol Fa Re Do

Oh, when I touch her, I feel like I’m cheatin’ on you

Fa Fa Sol La Sib La Sol Sol Fa Sol Fa Mi Fa

 

I said goodbye

Fa Do3 Do3 Do3

And you said goodbye

Fa Fa Do3 Do3 Do3

Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc