Cảm Âm Cô Độc Vương | Thiên Tú | Nhiều Tone | Dễ Thổi

5/5 - (1012 bình chọn)
Cảm âm miễn phí Đô C5

Cảm Âm Sáo Trúc Cô Độc Vương | Sáo Trúc G4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone

Cảm Âm Cô Độc Vương | (孤独的王) – Hải Lai A Mộc | Thiên Tú Cover | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone | Sáo G4

Đoạn 1

mi sol la, la Do Re, Do Re Mi Sol Re Do la

 

 

mi sol la , Do si la sol re mi

 

 

mi sol la, la Do Re, Do Re Mi Sol Re Do la

 

 

mi sol la, Mi Re Mi si sol la

Điệp Khúc

Mi Sol La Mi Mi Do Si La Sol Re Mi Sol Re Mi Do

 

 

ReRe Mi la mimi sol lala Re Do Re Sol Mi

 

 

Mi Sol La Mi Mi Do3 Si La Sol Re Mi Sol Re Mi Do

 

 

Re Mi la mimi sol lala Re MiMi si sol la

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=af&gl=VN

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ar&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=az&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=be&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=bg&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=bn&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=bs&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ca&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=cs&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=da&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=de&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=de_CH&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=el&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=en&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=en_CA&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=en_GB&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=en_SG&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=en_US&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=es&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=es_419&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=es_AR&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=es_CO&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=es_US&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=es_VE&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=et&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=eu&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=fa&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=fi&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=fil&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=fr&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=fr_CA&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=fr_CH&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=gl&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=gsw&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=gu&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=hi&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=hr&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=hu&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=hy&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=in&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=is&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=it&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=iw&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ja&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ka&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=kk&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=km&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=kn&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ko&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ky&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ln&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=lo&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=lt&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=lv&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=mk&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ml&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=mn&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=mr&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ms&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=my&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ne&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=nl&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=no&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=or&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=pa&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=pl&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=pt&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=pt_PT&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ro&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ru&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=si&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=sk&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=sl&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=sq&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=sr&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=sv&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=sw&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ta&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=te&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=th&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=tr&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=uk&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=ur&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=uz&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=vi&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=zh&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=zh_HK&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=zh_TW&gl=VNhttps://play.google.com/store/apps/details?id=com.hocsaotruc&hl=zu&gl=VN

Lời bài hát Cô Độc Vương – Thiên Tú

Nửa đời sầu nửa đời âu
Gập ghềnh mưa gió nửa đời người
Chợt nhận ra tuyết rơi
Bên khung cửa sổ

 

 

Lệ ta rơi lòng ta đau
Thừa cô đơn quá dư u sầu
Tìm men say chỉ mong
Sẽ yên lòng hơn

 

 

Mình tôi lê bước
Lạc vào giấc mơ hão huyền
Mà đâu biết em phũ phàng
Thiên Sơn đất trời
Ngàn bình rượu đựng nào vơi
Tổn thương bấy lâu

 

 

Nguyện thân trai một đời
Bóng cô góc trời
Mờ xa gió mưa chẳng màng
Thôi kiếp này chọn một mình
Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần

 

 

Nửa đời sầu nửa đời âu
Gập ghềnh mưa gió nửa đời người
Chợt nhận ra tuyết rơi
Bên khung cửa sổ

 

 

Lệ ta rơi lòng ta đau
Thừa cô đơn quá dư u sầu
Tìm men say chỉ mong
Sẽ yên lòng hơn

 

 

Mình tôi lê bước
Lạc vào giấc mơ hão huyền
Mà đâu biết em phũ phàng
Thiên Sơn đất trời
Ngàn bình rượu đựng nào vơi
Tổn thương bấy lâu

 

 

Nguyện thân trai một đời
Bóng cô góc trời
Mờ xa gió mưa chẳng màng
Thôi kiếp này chọn một mình
Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần

 

 

Mình tôi lê bước
Lạc vào giấc mơ hão huyền
Mà đâu biết em phũ phàng
Thiên Sơn đất trời
Ngàn bình rượu đựng nào vơi
Tổn thương bấy lâu

 

 

Nguyện thân trai một đời
Bóng cô góc trời
Mờ xa gió mưa chẳng màng
Thôi kiếp này chọn một mình
Giọt lệ ta sẽ chẳng rơi một lần
Trọn cuộc đời một mình thôi
Vẫn bước đi về về đâu

XEM THÊM CẢM ÂM KHÁC TẠI ĐÂY

MUA SÁO G4 ĐỂ CHƠI CÔ ĐỘC VƯƠNG TẠI ĐÂY


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc