Cảm Âm Đại Ngư | Big Fish OST Đại Ngư Hải Đường | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Cá Lớn | Chu Thâm | Sáo G4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Hǎi làng wú shēng jiāng yè mù shēn shēn yān mò

re fa fa sol sol la la RE DO / la sol

Màn guò tiān kōng jìn tóu de jiǎo luò

re fa fa sol sol la la / re do

Dà yú zài mèng jìng de fèng xì lǐ yóu guò

re fa fa sol sol la la RE DO / la sol

Níng wàng nǐ chén shuì de lún kuò

sol la re / sol la re / do re

 

Kàn hǎi tiān yī sè tīng fēng qǐ yǔ luò

re fa sol / fa re / re fa sol fa la

Zhí zi shǒu chuī sàn cāng máng máng yān bō

la DO RE / RE DO la sol fa / sol la

Dà yú de chì bǎng yǐ jīng tài liáo kuò

re fa sol / fa re / re fa sol fa la

Wǒ sōng kāi shí jiān de sheng suǒ

sol la re / sol la re / do re

Pà nǐ fēi yuǎn qù pà nǐ lí wǒ ér qù

la DO FA / MI la / la sol fa / fa sol la

Gèng pà nǐ yǒng yuǎn ting liú zài zhè lǐ

la sol fa / RE FA MI RE DO RE la

Měi yī dī lèi shuǐ dōu xiàng nǐ liú tǎng qù

la DO FA / MI la / la sol fa / fa sol la

Dào liú huí zuì chū de xiāng yù.

sol la re / sol la re / do re

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc