Cảm Âm Dance Monkey | Sáo A4 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Dance Monkey | Sáo A4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

la sol la sol la sol la sol la Do si
Do Do si la la sol la sol la Do si
sol la sol la sol la sol la sol la Do si
Do Do si la la sol la sol la Do si

Mi Re Re Do Re Do Re Do si si si la sol la
la Do Do si Do si la la la Do
Re Re Do si la si la si la la la Do
la Do Do si la si la si la la Do si

la la la
Do DoDo si sisi si lala Do Do laDo
la Do Do si, si la si la si la, si la Do si la Do,

la la
Do DoDo si sisi si lala Do Do laDo
la Do Do si, la si la si la Do si la Do

La Sol La Sol La Sol La Sol La Do3 Si
Do3 Do3 Si La La Sol La Sol La Do3 Si
Sol La Sol La Sol La Sol La Sol La Do3 Si
Do3 Do3 Si La La Sol La Sol La Do3 Si

Mi Re Re Do Re Do Re Do si si si la sol la
la Do Do si Do si la la la Do
Re Re Do si la si la si la la la Do
la Do Do si la si la si la la Do si

la la la
la Do Re Do si, laDo si
la Do Re Mi DoRe, si la si la
Do3 Do3Do3 Si SiSi Si LaLa Do3 Do3 LaDo3
La Do3 Do3 Si, Si La Si La Si La, Si La Do3 Si La Do3,

La La
Do3 Do3Do3 Si SiSi Si LaLa Do3 Do3 LaDo3
La Do3 Do3 Si, La Si La Si La Do3 Si La Do3

La La
Do3 Do3Do3 Re3 Do3Do3 Si LaLa Do3 Do3 LaDo3 LaDo3 La
La Do3 Do3 Si, Si La Si La Si La, Si La Do3 Si La Do3,

La La
Do3 Do3Do3 Si SiSi Si LaLa Do3 Do3 LaDo3
La Do3 Do3 Si, La Si La Si La Do3 Si La Do3
Do3 Si La

 

They say, “Oh my God, I see the way you shine
Take your hands, my dear, and place them both in mine”
You know you stopped me dead while I was passing by
And now I beg to see you dance just one more time

 

Ooh, I see you, see you, see you every time
And oh my, I, I like your style
You, you make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

 

So they say
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before”
They say
“Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again”

 

I said, “Oh my God, I see you walking by
Take my hands, my dear, and look me in my eyes”
Just like a monkey, I’ve been dancin’ my whole life
But you just beg to see me dance just one more time

 

Ooh, I see you, see you, see you every time
And oh my, I, I like your style
You, you make me, make me, make me wanna cry
And now I beg to see you dance just one more time

 

So they say
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before”
They say
“Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again”
They say
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before”
They say
“Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again”

Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Oh-oh, oh-oh, oh
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh-ooh
Ooh, ah-ah, ah-ah

They say
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before”
They say
“Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again”
They say
“Dance for me, dance for me, dance for me, oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh
I’ve never seen anybody do the things you do before”
They say
“Move for me, move for me, move for me, ayy-ayy-ayy
And when you’re done, I’ll make you do it all again
All again”

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc