Cảm Âm Đi Cấy | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Đi Cấy | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Lên chùa bẻ một cành sen,

DO sol / sol la sol la DO

Lên chùa bẻ một cành sen

DO sol / sol la sol la DO

An cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng.

DO DO sol sol / DO RE MI / MI RE DO

Ba bốn cô có hẹn cùng chăng, có hẹn cùng chăng.

DO RE DO / RE si si DO / RE si si DO

Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm

MI RE DO / MI RE MI SOL / MI SOL MI RE DO

Chơi trăng ngoài thềm,

MI SOL MI RE DO

ý rằng cầu cho trong ấm êm,

RE DO DO RE / DO RE RE SOL MI RE

êm ngoài lại êm

RE DO la sol DO

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc