Cảm Âm Duy Nguyện Sư Tôn Tiếu | Chỉ Mong Sư Phụ Cười | Master’s Smile Is My Only Wish

5/5 - (1012 votes)

Cảm âm miễn phí Đô C5


5
(3)

Cảm Âm Duy Nguyện Sư Tôn Tiếu | Chỉ Mong Sư Phụ Cười | Sáo A4 | Dễ Thổi Nhất | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

Re Re Do Re ReFa sib sib, Do Re Do Re ReFa sol fa

re re do re fa sol sib ReFa Sol Re Do

DoRe Sol FaSol Fa Re ReFa, Re Do Do Do Re la sol fa sol

solsib re fa fa sol Re Do Re Fa Re Do sibsol sib

 

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la, Do sol fa re fa sol sib Re sib Do

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la Do sol, fa fa re Re Do sibsol sib Do, Re ReFa la sol fa

 

Re Re Do Re ReFa sib sib, Do Re Do Re ReFa sol fa

re re do re fa sol sib ReFa Sol Re Do

DoRe Sol FaSol Fa Re ReFa, Re Do Do Do Re la sol fa sol

solsib re fa fa sol Re Do Re Fa Re Do sibsol sib

 

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la, Do sol fa re fa sol sib Re sib Do

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la Do sol, fa fa re Re Do sibsol sib Do, Re ReFa la sol fa

 

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la, Do sol fa re fa sol sib Re sib Do

ReFa Fa Fa Sol Re ReFa, Re Do DoRe sib Do Re

ReFa Fa Re Do sib la la Do sol, fa fa re Re Do sibsol sib Do, Re ReFa la sol fa

Re Re, Re Fa Do Do, Re Fa…

Đánh giá 5 sao để mình có động lực làm tiếp nha

5 / 5. 3

Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc