Cảm Âm HARLEYS IN HAWAII | Katy Perry | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Harleys In Hawaii | Katy Perry | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

 

Boy, tell me, can you take my breath away?

la / fa sol la fa re / fa mi sol fa

Cruisin’ down a heart-shaped highway

fa sol la fa RE DO / la sol

Got you swervin’ lane-to-lane, don’t hit the brakes

la / sol fa sol la fa re / fa mi sol fa

‘Cause I’m feelin’ so safe

fa sol la fa RE DO

I’ll be your baby, on a Sunday

la la DO RE-MI RE / la sib DO sib

Oh, why don’t we get out of town?

sib / la la la la / la la la

Call me your baby, on the same wave

la la DO MI RE / la sib DO sib

Oh, no, no, there’s no slowin’ down

sib / la la la / FA MI DO sib

 

You and I, I

MI RE MIRE  / MI RE

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

Want you to take me for a ride, ride

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE sib

When I hula-hula, hula

MI RE MI RE / MI RE

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

There’s pink and purple in the sky-y-y

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE sib

 

Let me run my fingers through your salty hair

la / sol fa sol la fa re / fa mi / sol fa

Go ahead, explore the island vibes

fa sol la fa / RE DO la sol

So real that you can feel it in the air

la / fa sol la fa re / fa mi sol fa

I’m revvin’ up your engine       

fa sol la fa RE DO

I’ll be your baby, on a Sunday

la la DO RE-MI RE / la sib DO sib

Oh, why don’t we get out of town? (why don’t we get out of town?)

sib / la la la la / la la la

Call me your baby, catch the same wave

la la DO MI RE / la sib DO sib

Oh, no, no, there’s no slowin’ down (let’s go)

sib / la la la / FA MI DO sib

 

You and I, I

MI RE MIRE  / MI RE

Ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

I’m on the back, I’m holdin’ tight, I

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

Want you to take me for a ride, ride

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE sib

When I hula-hula, hula

MI RE MI RE / MI RE

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

There’s pink and purple in the sky-y-y

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE sib

 

You and I (you and I, I)

LA DO3 RE3 / RE3 MI3 RE3 MI3 FA3 / MI3 RE3 / SIB LA SIB LA

When I hula-hula, hula

MI RE MI RE / MI RE / MI RE

So good, you’ll take me to the jeweler-jeweler, jeweler

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

There’s pink and purple in the sky-y-y

MI MI MI / SOL MI RE MI RE MI RE / MI RE

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i-i

MI MI MI / MI SOL MI RE MI RE / MI RE sib

I’ll be your baby, on a Sunday, Oh

la la DO MI RE / la sib DO sib / la

Call me your baby, catch the same wave, Oh

la la DO MI RE / la sib DO sib / la

We’re ridin’ Harleys in Hawaii-i

mi mi mi / mi sol mi re mi re mi re

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc