Cảm Âm I Love You 3000 | Stephanie Poetri | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm I Love You 3000 | Stephanie Poetri | Sáo G4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

 

Baby, take my hand

la si DO RE MI

I want you to be my husband Cause you’re my Iron Man

la sol la si DO RE MI RE / sol sol la si DO RE

And I love you three thousand Baby, take a chance

sol sol SOL FA / MI RE MI / la si DO RE MI

Cause I want this to be something  Straight out of a Hollywood movie

la sol la si DO RE MI RE / RE RE RE RE RE / DO MI LA DO / LA

I see you standing there In your Hulk outerwear

mi mi mi re / mi / mi mi mi sol re

And all I can think Is where is the ring

sol la sol fa mi / sol sol  la sol mi mi

Cause I know you wanna ask  Scared the moment will pass

mi / mi mi mi sol re /  mi / mi mi sol re

I can see it in your eyes Just take me by surprise

sol la sol mi re mi / sol sol la sol mi sol mi

 

And all my friends they tell me they see You planing to get on one knee

sol la si DO / RE MI / SOL MI RE / sol sol la si / DO RE MI MI

But I want it to be out of the blue

la la si DO / RE MI SOL MI RE

So make sure I have no clue

sol sol la si DO RE DO la

When you ask

sol la DO la

 

Baby, take my hand

la si DO RE MI

I want you to be my husband Cause you’re my Iron Man

la sol la si DO RE MI RE / sol sol la si DO RE

And I love you three thousand Baby, take a chance

sol sol SOL FA / MI RE MI / la si DO RE MI

Cause I want this to be something  Straight out of a Hollywood movie

la sol la si DO RE MI RE / RE RE RE RE RE / DO MI LA DO / LA

 

Now we’re having dinner, And baby you’re my winner

mi mi mi re / mi / mi mi mi sol re

I see the way you smile, You’re thinking about the aisle

sol la sol mi sol mi / sol la sol sol la sol mi

You reach in your pocket Emotion unlocking

mi / mi mi mi sol re /  re mi mi sol la la

And before you could ask

sol la sol mi mi

I answer too fast

sol la sol mi mi

 

And all my friends they tell me they see You planing to get on one knee

sol la si DO / RE MI / SOL MI RE / sol sol la si / DO RE MI MI

So now I can’t stop thinking about you I figured out all the clues

la la si DO / RE MI RE RE RE / MI sol la si DO RE DO la

So now I ask

sol la DO RE DO RE MI SOL

 

Baby, take my hand

la si DO RE MI

I want you to be my husband Cause you’re my Iron Man

la sol la si DO RE MI RE / sol sol la si DO RE

And I love you three thousand Baby, take a chance

sol sol SOL FA / MI RE MI / la si DO RE MI

Cause I want this to be something  Straight out of a Hollywood movie

la sol la si DO RE MI RE / RE RE RE RE RE / DO MI LA DO / LA

 

Pa da da da da dam Pa da da

MI RE DO la sol la

No spoilers please

MI RE DO la sol sol

Pa da da da da dam Pa da da

MI RE DO la sol la

No spoilers please

MI RE DO la sol sol

 

Baby, take my hand

la si DO RE MI

I want you to be my husband Cause you’re my Iron Man

la sol SOL FA MI RE RE MI / DO RE RE RE MI RE

And I love you three thousand Baby, take a chance

sol sol LA SOL MI / RE-MI SOL  / MI RE DO RE MI

Cause I want this to be something  Straight out of a Hollywood movie

la sol la si DO RE MI RE / LA SOL FA FA MI RE DO MI la

 

Pa da da da da dam Pa da da

MI RE DO la sol la

No spoilers please

MI RE DO la sol la

Pa da da da da dam Pa da da

MI RE MI RE MI RE

No spoilers please

MI RE DO la sol la DO la

Pa da da da da dam Pa da da

MI RE DO la sol la

No spoiler please

MI SOL MI RE

Pa da da da da dam Pa da da

MI RE DO RE MI RE

And I love you three thousand

sol sol SOL FA MI RE MI

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc