Cảm Âm Lemon | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Lemon | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, Do si Do sol, fa mi fa fa#, Do si la sol#

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, sol fa sol mi sol Do Mi Re, Re Re Do Do Do

 

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, Do si Do sol, fa mi fa fa#, Do si la sol#

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, sol fa sol mi sol Do Mi Re Re, Re Do Do

 

la si Do si la sol Mi Mi

Re Mi Fa Mi Re Do Re sol

fa sol la sol fa mi Do Do Do si, la si Do

 

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol La Sol, Sol Do3, Si Sol, Mi Sol, Re

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Do Do Re Mi Fa Mi, Re si Do

Do si la si Do Re Do sol mi sol, la Re si Do Do

Do si la si Do Re Do sol Do Re, Mi Fa Re Do Do

 

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, Do si Do sol, fa mi fa fa#, Do si la sol#

Do Re Mi Do la, Re si sol mi, si la sol do sol mi

re mi fa, sol fa sol mi sol Do Mi Re Mi , Re Do Do

 

la si Do si la sol Mi Mi

Re Mi Fa Mi Re Do Re sol

fa sol la sol fa mi Do Do Do si, la si Do

 

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol La Sol, Sol Do3, Si Sol, Mi Sol, Re

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Do Do Re Mi Fa Mi, Re si Do

Do si la si Do Re Do sol mi sol, la Re si Do Do

Do si la si Do Re Do sol Do Re, Mi Fa Re Do Do

 

Do Sol La Sol Re Fa Mi

Do Mi Fa Mi Re si Do

Do Sol La Sol Re Fa Mi

Do Mi Fa Mi Re si Do

 

la si Do Sol La Sol Re Fa Mi

Do Mi Fa Mi Re si Do

la si Do Sol La Sol Si Do3 Do3

Do3 Sol Fa Mi Re Mib Re Do

 

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol La Sol, Sol Do3, Si Sol, Mi Sol, Re

Re Mi Re Do la Do, Mi Sol Re Do

Do Do Re Mi Fa Mi, Re si Do

Do si la si Do Re Do sol mi sol, la Re si Do Do

Do si la si Do Re Do sol fa mi, fa Do Do Sol Mi

Mi Re Do Re Mi Fa Mi Do sol Do, Re Mi Re Do Do


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc