Cảm Âm Love Is Gone | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Love Is Gone | Sáo G4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Don’t go tonight

Do FaSol Mi Mi

Stay here one more time

Sol Fa Mi Re Mi

Remind me what it’s like, oh

DoSol Fa Mi Re si

And let’s fall in love one more time

Do Do Sol Fa Mi, Sol Fa Mi

I need you now by my side

Sol Fa Mi, Re Mi Re 

It tears me up when you turn me down

Do Sol Fa Mi, Do Do Sol Fa MiReDoRe

I’m begging please, just stick around

Do Sol La Mi, Do Re Mi Re ( Do la )

 

I’m sorry, don’t leave me, I want you here with me

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi si Do

I know that your love is gone

sol si Do, sol la sol sol

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi Sol Mi

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol Mi Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Re si si Do

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Mi Mi Re Mi

 

I’m sorry, don’t leave me, I want you here with me

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi si Do

I know that your love is gone

sol si Do, sol la sol sol ( fa mi re)

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si sila si la si Do

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Mi Mi Re Mi

That your love is gone

Mi Re si Do la

I can’t breathe, I’m so weak, I know this isn’t easy

sol si Do, sol si Do, sol si Do Re Mi Sol Mi

Don’t tell me that your love is gone

Mi Sol Mi Sol La Re Do DoRe

That your love is gone

Mi Re si si Do


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc