Cảm Âm Mang Chủng | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Mang Chủng | Âm Khuyết Thi Thính | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

 

mi / mi re mi re mi

fa / fa do fa sol fa

sol / sol la sol / sol sol mi re

do do re mi  / mi re mi re mi

fa / fa do fa DO / DO si la sol

DO la sol

 

la la sol la sol MI

la sol la sol FA

sol sol sol / MI DO DO DO / DO sol sol sol / RE DO RE DO si

la sol la sol MI

LA LA SOL sol FA

sol sol sol / MI DO DO sol sol sol / MI RE

 

MI DO RE la la la / SOL SOL SOL MI

RE RE DO RE / RE DO RE MI sol / sol SOL SOL la DO

RE RE DO RE / RE DO MI DO la DO / sol-la SOL SOL / SOL MI

SOL SOL MI SOL / SOL MI SOL MI DO / sol SOL-LA SOL / MI SOL

MI DO DO RE la la

MI DO DO RE la

 

Yī xiǎngdào nǐ wǒ jìu

Wu~~~~

Kōng hèn bié mèng jiǔ

Wu~~~~

Shāo qù zhǐ huī mái yān liǔ

Yú xiān huó de zhīyā

Diāolíng xìa de wúxía

Shì shōuhuò mídǐ de dàijìa

Yúhuī zhān shàng yuǎn xíng rén de fǎ

Tā sǎ xìashǒu zhōng qiāngùa

Yú qíao xìa

Qíanshì chí lái zhě~~~ (cā jiān érguò)

Zhǎngxīn kè~~~~~ (láishēng jìdé)

Nǐ yǎnzhōng yānbō dī luò yīdī mò wo~~~

Ruò fú shuō~~~~~ (wú qiān wú gùa)

Fàngxìa zhízhuó~~~~~ (wū xiāng wú sè)

Wǒ zěn néng bōlán bù jīng qù fùhè

Yī xiǎngdào nǐ wǒ jìu

Wu~~~~~

Hèn qíng bù shòu zǒng yú kǔhǎi qíu

Wu~~~~~

Xīn cùi tú líu luòhuā yǐng zhōngyóu

Wu~~~~~

Xiāngsī wúyòng cái xìao shān méng jìu

Wu~~~~~

Wèi wǒ hé qíu

Zhǒng yī wàn duǒ líanhuā

Zài zhòngshēng zhōng fāyá

Děng hóngchén yī wàn zhǒng jiědá

Nìanzhū luò jìn shíjiān de ní shā

Dài gēshě quánshì cíbēi

De dú fǎ

Qíanshì chí lái zhě~~~ (cā jiān érguò)

Zhǎngxīn kè~~~~~ (láishēng jìdé)

Nǐ yǎnzhōng yānbō dī luò yīdī mò wo~~~

Ruò fú shuō~~~~~ (wú qiān wú gùa)

Fàngxìa zhízhuó~~~~~ (wū xiāng wú sè)

Wǒ zěn néng bōlán bù jīng qù fùhè

Yī xiǎngdào nǐ wǒ jìu

Wu~~~~~

Hèn qíng bù shòu zǒng yú kǔhǎi qíu

Wu~~~~~

Xīn cùi tú líu luòhuā yǐng zhōngyóu

Wu~~~~~

Xiāngsī wúyòng cái xìao shān méng jìu

Wu~~~~~

Wèi wǒ hé qíu

 

 

 

Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc