Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Snow Flower – Hoa Tuyết | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

re si la si Re la

re re mi sol sol mi re

sol la si la si Mi Re si

si si Do si la, sol si la

re si la si Re la

re re mi sol sol mi re

sol la si la si Mi Re si

si si Do si la sol sol

mi sol Re, Do si la la sol fa# sol

mi sol Re, Mi Re Do si la si

sol sol Mi, Fa# Sol Fa# Mi Do# Re

Mi Fa Mi Re Do si sol sol

mi sol Mi, Re# Mi Fa#

si si Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Re Re

si Do Re Re Do Do, Mi Re si la sol

mi sol Re Do Do Mi Mi, Re# Mi Fa#

 

Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Re Re La Sol

si Do Re Re Do Do Re lasi, la sol sol

sol Mi Mi Mi Sol Fa# Sol La Fa# Re Re si Re Mi

lasi Do si sol , lasi Do si la sol la sol la Re si

sol sol Mi Mi Mi Sol Fa# Sol La Fa# Re Re La Fa# Sol

Mi Fa# Sol Sol Sol Fa# Sol, Mi Fa# Sol Sol, La La

si si Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Re Re

si Do Re Re Do Do, Mi Re si la sol

mi sol Re Do Do Mi Mi, Re# Mi Fa#

 

Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Fa# Re

si Do Re Re Do Do Mi Re si la sol

mi sol Re Do Do Mi Mi, Re# Mi Fa#

 

Sol Fa# Sol Fa# Sol

Fa# Mi Re Mi Si Si

Fa# Sol La Fa# Mi Mi Re Re La Sol

si Do Re Re Do Do Mi Re sol sol

mi sol Re Do Do Mi Re Sol Sol

la si Do si Do Re lasi la, sol fa# sol


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc