Cảm Âm Something Happened To My Heart | Vườn Sao Băng OST | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Something Happened To My Heart | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

fa sol sol la la, sol fa sol la la

sol fa sol la la la la sol fa sol

fa fa Do sib sib, fa fa sib la la

sol fa la sol, sol la sib la

 

fa sol la, la la la la sol fa sol la la

sol fa Re Re Re Re Mi Fa Dosibla

sol la la sib sib sib, la sol la Re Re

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Re Fa Mi

 

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Sol Fa# Fa#

Re Do Re La Sol, Do sib Do Sol Fa

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Re Fa Mi

 

Sol Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Mi, Fa Sol La

Fa Sol La, Sol Fa Sol, Do Mi Fa Sol Fa Mi Fa

Re Mi Fa Mi Re Sol Fa Mi Re

 

fa sol sol, la la la la sol fa sol la la

sol fa Re Re Re Re Mi Fa Dosibla

sol la la sib sib sib, la sol la Re Re

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Re Fa Mi

 

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Sol Fa# Fa#

Re Do Re La Sol, Do sib Do Sol Fa

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Re Fa Mi

 

Sol Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Mi, Fa Sol La

Fa Sol La, Sol Fa Sol, Do Mi Fa Sol Fa Mi Fa

Re Mi Fa Mi Re Sol Fa Mi Re

 

Re Mi Fa Fa Fa Fa, Fa Fa Fa Mi Mi

Do Re Mi Mi Mi Mi, Mi Fa Mi Re Re

Re Do sib Do Re Re, Re Re Re Mi Fa Fa

Re La Sol, Sol Sol Fa Sol La

 

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Sol Fa# Fa#

Re Do Re La Sol, Do sib Do Sol Fa

Re Mi Fa, Fa Fa Fa Fa Sol Fa La

 

Sol Fa Mi Re, Re Re Do#, Re Mi Mi Re la

Fa Mi Re, Re Re Mi, Fa Sol La

Fa Sol La, Sol Fa Sol, Do Mi Fa Sol Fa Mi Fa

Re Mi Fa Mi Re Sol Fa Mi Re

Re Mi Fa Mi Re Sol…Fa Mi Re

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc