Cảm Âm Stay | The Kid LAROI | Justin Bieber | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


5
(2)

Cảm Âm Stay | The Kid LAROI | Justin Bieber | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Sáo Trúc Hoàng Anh Chuẩn Nhất

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

 

I get drunk, wake up, I’m wasted still

la MiDo Re, Re Re, Do Re Re la

I realize the time that I wasted here

la MiDo Re, Re Re, Do Re Re la

I feel like you can’t feel the way I feel

la MiDo Re, Re Re, Do Re Re la

Oh, I’ll be fucked up if you can’t be right here

Sol Mi Sol Mi, Re Re Re Mi Re Do

 

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi

Oh, I’ll be fucked up if you can’t be right here

Sol Mi Sol Mi, Re Re Re Mi Re Do

 

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

 

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

 

When I’m away from you, I miss your touch (ooh-ooh)

Mi Mi Mi Mi Do Do Do Do Re Re

You’re the reason I believe in love

Re Mi Mi Do Do Do Do Re Re , DoReDo

It’s been difficult for me to trust (ooh-ooh)

Mi Mi Mi Sol Do Do Do Re Re

And I’m afraid that I’ma fuck it up

Do Mi Mi Mi Do Do Do Re Re Re, DoReDo

Ain’t no way that I can leave you stranded

Si Si Do3, Re Re Do Re, Re Do Re Mi

‘Cause you ain’t ever left me empty-handed

Re Re Do Re Re Re Do Re Mi si Do

And you know that I know that I can’t live without you

la Mi Re, Do Mi Re, Do Mi Re, Do Mi Re la

So, baby, stay

Do Do Do Do Re Do Si La Sol

 

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi Re

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi Re

Oh-oh-oh-whoa (oh-oh-whoa, oh-oh-whoa)

Do la Mi Re

I’ll be fucked up if you can’t be right here

Sol Mi Sol Mi, Re Re Re Mi Re Do

 

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

 

I do the same thing I told you that I never would

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I told you I’d change, even when I knew I never could

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

Know that I can’t find nobody else as good as you

si Do si Sol, si si si si si si si Do Do

I need you to stay, need you to stay, hey (oh)

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, La

I need you to stay, need you to stay, hey

si si Do si Sol, Do Re Si Sol, LaSol

Đánh giá 5 sao để mình có động lực làm tiếp nha

5 / 5. 2

Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc