Cảm Âm Táng Hoa Ngâm | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Táng Hoa Ngâm | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Do sila Mi, DoMi Resi la

La, LaSol MiRe Re

MiSol ReMi sol, MiFa Mila Do

si Sol MiSol Resi laDola

 

laDo Do, sila ReMi Re, Mi

La, LaSol MiRe Re MiRe Do

sila solla Do sila ReMi solla Do

si Sol MiSol Resi laDo la

 

laDo Do, sila ReMi Re, Mi

La, LaSol MiRe Re MiRe Do

sila solla Do sila ReMi solla Do

si Sol MiSol Resi laDo la

 

La La, SolLa Do3 Do3

Si LaSi LaSol SolMi

SolMi MiSol La, FaSol FaMi Sol

Re Fa MiRe MiSol Do

sila Re Re, sila ReMi sol

sol la Do Do sila sol la

sila Re Re, si la ReMi sol

solla Do Do sila sol la

 

Do sila Mi, DoMi Resi la

La, LaSol MiRe Re

MiSol ReMi sol, MiFa Mila Do

si Sol MiSol Resi laDola

 

laDo Do, sila ReMi Re, Mi

La, LaSol MiRe Re MiRe Do

sila solla Do sila ReMi solla Do

si Sol MiSol Resi laDo la

 

Do3 SiDo3Si La

SiDo3 SiLa SolLa SiDo3 La

Do3 SiDo3Si La

SiDo3 SiLa SolLa LaSol Mi

la Do Re Re, si la ReMi sol

sol la Do Do, sila sol la

la Do Re Re, si la ReMi sol

sol la Do Do, sila sol la

sol la Do Do, sila sol la

Sol La Do3 Do3, SiLa SiLaSi SiLa


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc