Cảm Âm Telepatía | Kali Uchis | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Telepatía | Kali Uchis | Sáo G4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

 

si la sol sol mi

si la sol la mi

si la sol sol mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

 

si la sol sol mi

si la sol la mi

si la sol sol mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

 

si si si si / si si FA# MI

si DO RE DO si la DO si la sol si

mi mi si la sol fa# / la sol fa# mi mi

re mi si la sol fa# la sol fa# mi mi

si si si si / si si FA# MI / si DO RE DO si la DO si la sol si

mi mi si la sol fa# / la sol fa# mi mi

re mi si la sol fa# la sol fa# mi mi

 

si la sol sol mi

si la sol sol mi

si la sol sol mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

si la sol sol mi

si la sol la mi / si la sol sol mi si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

 

si si si si / si MI si

si si si si RE / si si si si RE

si la si la / si la sol mi

la sol mi re mi

si si si si / si SOL FA# MI si

si si si si RE / si si si si RE

 

si si si si si / si si la la si

si si si si si / si MI la la la-sol

si si si si si / si MI la la la si

la la la-sol

 

si la sol sol mi

si la sol sol mi / si la sol sol mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

si la sol sol mi

si la sol la mi / si la sol la la

mi si si si DO si / si si si DO si

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc