Cảm Âm Thằng Cuội | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Thằng Cuội | Ngọc Hiển | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Lặng im ta nói Cuội nghe

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Ở cung trăng mãi làm chi

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ…

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Gió không có nhà, gió bay muôn phương

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Biền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Lặng nghe trăng gió bảo nhau

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Chị kia quê quán ở đâu

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Gió không có nhà, gió bay muôn phương

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Biền biệt chẳng ngừng, trên trời nước ta

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Đền công cho dế nỉ non,

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Trời cho sao chiếu ngàn muôn

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Các con dế mèn suốt trong đêm khuya

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Hát xẩm không tiền nên nghèo xác xơ

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Cùng trông ánh sáng cười vui

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Chị em ta hãy đùa chơi

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Sáng rơi xuống đời, sáng leo lên cây

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Sáng mỏi chân rồi, sáng ngồi xuống đây

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Các em thích cười muốn lên cung trăng

FA RE DO RE fa / DO la la sol la

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

DO MI re fa do / fa re fa sol la sol fa

Mười lăm tháng Tám trời cho

fa sol DO / DO RE fa sol DO

Một ông trăng sáng thật to

DO RE FA / FA SOL / DO RE FA

Các em thích cười muốn lên cung trăng

FA RE DO / RE fa / DO la la sol la

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

DO mi re fa do / fa re fa sol la sol fa

 

Các em thích cười muốn lên cung trăng

Cứ hỏi ông Trời cho mượn cái thang

Cho mượn cái thang …

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc