Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Trên Đường Chiến Thắng | Đinh Thìn | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

DO DO DO / DO sol / DO DO DO / DO sol / DO FA FA / MI SOL FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / DO FA FA FA MI FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / FA SOL DO

DO sol DO sol sol / RE FA DO-SOL DO-SOL / DO SOL DO SOL SOL

RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 / LA SOL MI FA SOL

DO / DO RE DO LA SOL / MI FA SOL

DO DO DO / DO sol / DO DO DO / DO sol / DO FA FA / MI SOL FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / DO FA FA FA MI FA

DO-SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI / FA SOL DO

DO sol DO sol sol / RE FA DO-SOL DO-SOL / DO SOL DO SOL SOL

RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 / LA SOL MI FA SOL

DO / DO RE DO LA SOL / MI FA SOL DO / RE la sol mi fa sol

do mi fa mi fa la sol / DO RE la sol mi fa sol

DO la DO sol / la do mi la / sol fa mi fa

 

RE RE SOL RE DO sib / sib DO RE / SOL RE / RE DO sol

RE RE SOL RE DO sib / DO RE FA SOL / FA MI sol

fa mi  / DO DO DO DO sol / DO DO DO DO sol / DO FA FA MI SOL FA

 

SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI DO FA FA FA MI FA

SOL SOL SOL / SOL LA SOL / FA MI FA SOL DO

DO sol DO sol DO sol DO sol / RE sol RE FA / DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL DO3 SOL SOL / RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 LA SOL MI FA SOL

DO3 RE3 LA SOL MI FA SOL

DO MI FA MI FA LA SOL

DO3 RE3 LA SOL MI FA SOL

DO3 LA DO3 SOL LA DO MI LA SOL FA MI sol

DO mi fa sol la do mi la sol fa mi fa

 

RE RE SOL RE DO sib / sib DO RE / SOL RE / RE DO sol

RE RE SOL RE DO sib / DO RE FA SOL / FA MI sol

fa mi DO / DO DO DO / sol DO / DO DO DO sol DO / FA FA MI SOL FA

SOL SOL SOL SOL / LA SOL / FA MI DO / FA FA FA MI FA

SOL SOL SOL SOL / LA SOL / FA MI FA SOL DO

DO sol DO sol DO sol DO sol / RE sol RE FA DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL RE3 SOL SOL RE3 FA3 DO3 / DO3 RE3 DO3 LA SOL MI FA SOL

DO-SOL DOL-SOL DO-SOL DO-SOL

DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL

DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL / DO3 SOL FA SOL DO3

do-DO3

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc