Cảm Âm Way Back Home | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm Way Back Home | Sáo A4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

La Si Do3 Do3 Do3 Mi3 La Sol, Re Re Re Sol Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

 

Mi Mi Mi Mi, Mi Mi Re Re

Do Do Re, Re Mi Re Do la

Mi Mi Mi Mi, Mi Mi Re Re

Do Do Re, Re Mi Re DoRe la

Mi Mi Mi Mi, Mi Mi Sol SolLa

Do Re Re Re Mi MiRe, ReDo, sila, lasol

 

Mi Re Do, Do Do, Do Re Re

Do Mi Re Do, DoRe la

sol sol sol Do, Do Do, Do Re Re

Do Do Do Sol Mi Re Do Do

Do La Si Do3 Mi Re

Do Sol Mi Re Do Mi

Do Do, DoRe Do

 

Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

La Si Do3 Do3 Do3 Mi3 La Sol, Re Re Re Sol Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

 

Mi Re Do, Do Do, Do Re Re

Do Mi Re Do, DoRe la

sol sol sol Do, Do Do, Do Re Re

Do Do Do Sol Mi Re Do Do

Do La Si Do3 Mi Re

Do Sol Mi Re Do Mi

Do Do, DoRe Do

 

Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

La Si Do3 Do3 Do3 Mi3 La Sol, Re Re Re Sol Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Sol Re Do Do

 

Do Do Do Do Re Do, Do sol sol Re

Do Do Do Do Re Do, Do sol sol ReDo

Do MiRe ReDo Do Re sol, Mi Mi Sol La Do3 Re3 Do3

 

Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

La Si Do3 Do3 Do3 Mi3 La Sol, Re Re Re Sol Mi

Do Do Do Do La Sol, Do Mi Re Re Re Do Do

 


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc