Cảm Âm You Raise Me Up | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm You Raise Me Up | Sáo Bb4, C5, C5# | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

When I am down and, oh my soul, so weary

do do fa la, sol fa fa re do fa

When troubles come and my heart burdened be

fa fa la Do, fa Re Do Do Do la sol

Then, I am still and wait here in the silence

Do Mi Fa, Mi Mi Re Re Do sib Do la

Until You come and sit awhile with me.

Do sib la, la sollasol fa mi fa

 

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Fa Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do Mi Fa, Mi Mi Re Do sib Do la

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do lasolfa

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Fa Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do sib la, la sib la sib Re Do, Fa

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

La Sol Fa, Fa Mi Re Do sib Do la

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

 

You raise me up, so I can stand on mountains

Do Re Mi Fa, Fa Mi Re Re Do sib Do la

You raise me up, to walk on stormy seas

Do Sol Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do

I am strong, when I am on your shoulders

Do Mi Fa, Fa Mi Re Do sib Do Fa

You raise me up to more than I can be.

fa Do sib la, la la sol fa mi fa

You raise me up to more than I can be.

do fa la la, la la sol fa mi fa


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc