Cùng Anh – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cùng Anh (Ngọc Dolil, Hagi, Stee)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Cùng Anh Ngọc Dolil, Hagi, Stee”

Cùng anh băng qua bao đại dương 

Do2 RE MI MI MI RE MI

Cùng anh đi vượt ngàn con đường 

Do2 RE MI MI MI SOL MI

Phiêu lãng như áng mây trời 

mi2 FA MI FA MI DO

Xanh ngát như giấc mơ ta 

mi2 FA MI FA MI RE

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi 

Do2 si DO LA, si2 DO SI SOL

Tháng năm dài, mình có đôi 

la2 SOL DO, la LA SOL

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời 

Do2 si DO LA LA SI LA SOL

Vẫn mong cùng người bước qua 

la2 SOL DO DO LA SOL

[Điệp khúc]

Ha..ha…Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu 

la2 SI DO3 LA LA SOL LA LA LA LA LA DO3 SI SOL SOL MI SOL

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay 

mi2 RE DO DO LA DO, DO DO RE MI RE MI FA SOL

siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai

Do3 LA LA SOL LA LA la la DO3 SI SOL SOL MI SOL

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp

Do3 SI LA LA SOL LA, LA DO3 re3 re3 re3 SOL SOL MI SOL LA

Cùng anh băng qua bao đại dương 

Do2 RE MI MI MI RE MI

Cùng anh đi vượt ngàn con đường 

Do2 RE MI MI MI SOL MI

Phiêu lãng như áng mây trời 

mi2 FA MI FA MI DO

Xanh ngát như giấc mơ ta

mi2 FA MI FA MI RE

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi

Do2 si DO LA, si2 DO SI SOL

Tháng năm dài, mình có đôi

la2 SOL DO, la LA SOL

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời

Do2 si DO LA LA SI LA SOL

Vẫn mong cùng người bước qua

la2 SOL DO DO LA SOL

.Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu

Do3 LA LA SOL LA LA LA LA LA DO3 SI SOL SOL MI SOL

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay

mi2 RE DO DO LA DO, DO DO RE MI RE MI FA SOL

siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai

Do3 LA LA SOL LA LA la la DO3 SI SOL SOL MI SOL

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp

Do3 SI LA LA SOL LA, LA DO3 re3 re3 re3 SOL SOL MI SOL LA

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Cùng Anh Ngọc Dolil, Hagi, Stee”

Cùng anh băng qua bao đại dương 

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’

Cùng anh đi vượt ngàn con đường 

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 5’ 3’

Phiêu lãng như áng mây trời 

3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 1’

Xanh ngát như giấc mơ ta 

3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi 

1’ 7 1’ 6’, 7’ 1’ 7’ 5’

Tháng năm dài, mình có đôi 

6’ 5’ 1’, 6 6’ 5’

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời 

1’ 7 1’ 6’ 6’ 7’ 6’ 5’

Vẫn mong cùng người bước qua 

6’ 5’ 1’ 1’ 6’ 5’

[Điệp khúc]

Ha..ha…Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu 

6’ 7’ 1’’ 6’ 6’ 5’ 6’ 6’ 6’ 6’ 6’  1’’ 7’ 5’ 5’ 3’ 5’

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay 

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 1’, 1’ 1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 5’

siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai

1’’ 6’ 6’ 5’ 6’ 6’ 6 6 1’’ 7’ 5’ 5’ 3’ 5’

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp

1’’ 7’ 6’ 6’ 5’ 6’, 6’ 1’’ 2’’ 2’’ 2’’ 5’ 5’ 3’ 5’ 6’

Cùng anh băng qua bao đại dương 

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’

Cùng anh đi vượt ngàn con đường 

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 5’ 3’

Phiêu lãng như áng mây trời 

3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 1’

Xanh ngát như giấc mơ ta

3’ 4’ 3’ 4’ 3’ 2’

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi

1’ 7 1’ 6’, 7’ 1’ 7’ 5’

Tháng năm dài, mình có đôi

6’ 5’ 1’, 6 6’ 5’

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời

1’ 7 1’ 6’ 6’ 7’ 6’ 5’

Vẫn mong cùng người bước qua

6’ 5’ 1’ 1’ 6’ 5’

.Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu

1’’ 6’ 6’ 5’ 6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 1’’ 7’ 5’ 5’ 3’ 5’

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay

3’ 2’ 1’ 1’ 6’ 1’, 1’ 1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 5’

siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai

1’’ 6’ 6’ 5’ 6’ 6’ 6 6 1’’ 7’ 5’ 5’ 3’ 5’

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp

1’’ 7’ 6’ 6’ 5’ 6’, 6’ 1’’ 2’’ 2’’ 2’’ 5’ 5’ 3’ 5’ 6’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Cùng Anh Ngọc Dolil, Hagi, Stee”

Cùng anh băng qua bao đại dương 

C’ D’ E’ E’ E’ D’ E’

Cùng anh đi vượt ngàn con đường 

C’ D’ E’ E’ E’ G’ E’

Phiêu lãng như áng mây trời 

E’ F’ E’ F’ E’ C’

Xanh ngát như giấc mơ ta 

E’ F’ E’ F’ E’ D’

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi 

C’ B C’ A’, B’ C’ B’ G’

Tháng năm dài, mình có đôi 

A’ G’ C’, A A’ G’

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời 

C’ B C’ A’ A’ B’ A’ G’

Vẫn mong cùng người bước qua 

A’ G’ C’ C’ A’ G’

[Điệp khúc]

Ha..ha…Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu 

A’ B’ C’’ A’ A’ G’ A’ A’ A’ A’ A’ C’’ B’ G’ G’ E’ G’

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay 

E’ D’ C’ C’ A’ C’, C’ C’ D’ E’ D’ E’ F’ G’

siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai

C’’ A’ A’ G’ A’ A’ A A  C’’ B’ G’ G’ E’ G’

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp

C’’ B’ A’ A’ G’ A’, A’ C’’ D’’ D’’ D’’ G’ G’ E’ G’ A’

Cùng anh băng qua bao đại dương 

C’ D’ E’ E’ E’ D’ E’

Cùng anh đi vượt ngàn con đường 

C’ D’ E’ E’ E’ G ‘E’

Phiêu lãng như áng mây trời 

E’ F’ E’ F’ E’ C’

Xanh ngát như giấc mơ ta

E’ F’ E’ F’ E’ D’

Và đời vẫn thế, vẫn mãi trôi

C’ B C’ A’ B’ C’ B’ G’

Tháng năm dài, mình có đôi

A’ G’ C’, A A’ G’

Dù là ngày mưa hay nắng xanh ngời

C’ B C’ A’ A’ B’ A’ G’

Vẫn mong cùng người bước qua

A’ G’ C’ C’ A’ G’

.Nắm tay em chặt hơn đi để chẳng lạc mất nhau dẫu mai về đâu

C’’ A’ A’ G’ A’ A’ A’ A’ A’ C’’ B’ G’ G’ E’ G’

Nép sau lưng anh mọi bộn bề, mọi lo lắng nhẹ như mây bay

E’ D’ C’ C’ A’ C’, C’ C’ D’ E’ D’ E’ F’ G’

siết môi em chặt hơn đi để những dấu yêu ta không nhạt phai

C’’ A’ A’ G’ A’ A’ A A C’’ B’ G’ G’ E’ G’

Có anh bên em bình yên, ngoài kia bão cũng hóa dịu dàng và ấm áp

C’’ B’ A’ A’ G’ A’, A’ C’’ D’’ D’’ D’’ G’ G’ E’ G’ A’

Trên đây là Cm âm Cùng Anh Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Cùng Anh!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc