Đi Cùng Em – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đi Cùng Em (Hà Tròn ft Lemon Climb)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Đi Cùng Em Hà Tròn ft Lemon Climb”

Bao giờ cho hết ngày trôi

fa mi fa sol mi fa

Anh chẳng còn tiếc thu đi đông qua

fa mi fa la sol sol sol sol

Chỉ riêng a cứ loay hoay vs những u sầu

Re la la si la sol fa mi fa do

Khi nào anh thấy cần em

fa mi fa sol mi fa

Anh cần 1 ai ở bên

fa mi fa la DO si

Lúc anh thấy mình mỏng manh

Do2 si la sol la sol

Đừng buồn vì em sẽ luôn ở đây chờ anh

fa fa fa la si DO si DO si DO

cùng trái tim vẹn nguyên chân thành

la MI RE DO RE DO la

Anh à hãy theo em rời thành phố rời xa tất cả âu lo

Do2 si la si RE DO MI FA RE FA FA FA SOL SOL

[Chorus]

Đi cùng em

fa2 MI FA

Qua cơn mưa giăng ngập lối

fa2 FA FA FA DO SOL

Em làm mây bay theo anh khắp phương trời

fa2 MI FA FA FA FA FA MI MI

Mình phải cười lên thôi đừng buồn anh ơi

si si si DO RE DO DO FA FA

Cuộc đời thì quá ngắn chẳng chờ đợi

si si si DO RE DO DO DO

Đi cùng em

fa2 MI FA

Khi đam mê vẫn rực cháy

fa2 FA FA FA DO SOL

Để ngày sau ta kề nhau những tháng ngày

fa2 MI FA FA MI FA SOL LA MI

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

si si DO RE RE DO FA FA

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

la si si RE RE DO DO DO FA MI FA

Đi cùng em

FA MI FA

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

si si DO RE RE DO FA FA

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

la si si RE RE DO DO DO FA MI FA

Anh à hãy theo em rời thành phố rời xa tất cả âu lo

Do2 si la si RE DO MI FA RE FA FA FA SOL SOL

Đi cùng em

fa2 MI FA

Qua cơn mưa giăng ngập lối

fa2 FA FA FA DO SOL

Em làm mây bay theo anh khắp phương trời

fa2 MI FA FA FA FA FA MI MI

Mình phải cười lên thôi đừng buồn anh ơi

si si si DO RE DO DO FA FA

Cuộc đời thì quá ngắn chẳng chờ đợi

si si si DO RE DO DO DO

Đi cùng em

fa2 MI FA

Khi đam mê vẫn rực cháy

fa2 FA FA FA DO SOL

Để ngày sau ta kề nhau những tháng ngày

fa2 MI FA FA MI FA SOL LA MI

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

si si DO RE RE DO FA FA

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

la si si RE RE DO DO DO FA MI FA

Đi cùng em

fa2 MI FA

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Đi Cùng Em Hà Tròn ft Lemon Climb”

Bao giờ cho hết ngày trôi

4 3 4 5 3 4

Anh chẳng còn tiếc thu đi đông qua

4 3 4 6 5 5 5 5

Chỉ riêng a cứ loay hoay vs những u sầu

2 6 6 7 6 5 4 3 4 1

Khi nào anh thấy cần em

4 3 4 5 3 4

Anh cần 1 ai ở bên

4 3 4 6 1’ 7

Lúc anh thấy mình mỏng manh

1’ 7 6 5 6 5

Đừng buồn vì em sẽ luôn ở đây chờ anh

4 4 4 6 7 1’ 7 1’ 7 1’

cùng trái tim vẹn nguyên chân thành

6 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 6

Anh à hãy theo em rời thành phố rời xa tất cả âu lo

1’ 7 6 7 2’ 1’ 3’ 4’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 5’

[Chorus]

Đi cùng em

4’ 3’ 4’

Qua cơn mưa giăng ngập lối

4’ 4’ 4’ 4’ 1’ 5’

Em làm mây bay theo anh khắp phương trời

4’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’

Mình phải cười lên thôi đừng buồn anh ơi

7 7 7 1’ 2’ 1’ 1’ 4’ 4’ 

Cuộc đời thì quá ngắn chẳng chờ đợi

7 7 7 1’ 2’ 1’ 1’ 1’

Đi cùng em

4’ 3’ 4’

Khi đam mê vẫn rực cháy

4’ 4’ 4’ 4’ 1’ 5’

Để ngày sau ta kề nhau những tháng ngày

4’ 3’ 4’ 4’ 3’ 4’ 5’ 6’ 3’

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

7 7  1’ 2’ 2’ 1’ 4’ 4’

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

6 7 7 2’ 2’ 1’ 1’ 1’ 4’ 3’ 4’

Đi cùng em

4’ 3’ 4’

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

7 7 1’ 2’ 2’ 1’ 4’ 4’

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

6 7 7 2’ 2’ 1’ 1’ 1’ 4’ 3’ 4’

Anh à hãy theo em rời thành phố rời xa tất cả âu lo

1’ 7 6 7 2’ 1’ 3’ 4’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 5’

Đi cùng em

4’ 3’ 4’

Qua cơn mưa giăng ngập lối

4’ 4’ 4’ 4’ 1’ 5’

Em làm mây bay theo anh khắp phương trời

4’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 3’

Mình phải cười lên thôi đừng buồn anh ơi

7 7 7 1’ 2’ 1’ 1’ 4’ 4’

Cuộc đời thì quá ngắn chẳng chờ đợi

7 7 7 1’ 2’ 1’ 1’ 1

Đi cùng em

4’ 3’ 4’

Khi đam mê vẫn rực cháy

4’ 4’ 4’ 4’ 1’ 5’

Để ngày sau ta kề nhau những tháng ngày

4’ 3’ 4’ 4’ 3’ 4’ 5’ 6’ 3’

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

7 7 1’ 2’ 2’ 1’ 4’ 4’

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

6 7 7 2’ 2’ 1’ 1’ 1’ 4’ 3’ 4’

Đi cùng em

4’ 3’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Đi Cùng Em Hà Tròn ft Lemon Climb”

Bao giờ cho hết ngày trôi

F E F G E F

Anh chẳng còn tiếc thu đi đông qua

F E F A G G G G

Chỉ riêng a cứ loay hoay vs những u sầu

D A A B A G F E F C

Khi nào anh thấy cần em

F E F G E F

Anh cần 1 ai ở bên

F E F A C’ B

Lúc anh thấy mình mỏng manh

C’ B A G A G

Đừng buồn vì em sẽ luôn ở đây chờ anh

F F F A B C’ B C’ B C’

cùng trái tim vẹn nguyên chân thành

A E’ D’ C’ D’ C’ A

Anh à hãy theo em rời thành phố rời xa tất cả âu lo

C’ B A B D’ C’ E’ F’ D’ F’ F’ F’ G’ G’

[Chorus]

Đi cùng em

F’ E’ F’

Qua cơn mưa giăng ngập lối

F’ F’ F’ F’ C’ G’

Em làm mây bay theo anh khắp phương trời

F’ E’ F’ F’ F’ F’ F’ E’ E’

Mình phải cười lên thôi đừng buồn anh ơi

B B B C’ D’ C’ C’ F’ F’

Cuộc đời thì quá ngắn chẳng chờ đợi

B B B C’ D’ C’ C’ C’

Đi cùng em

F’ E’ F’

Khi đam mê vẫn rực cháy

F’ F’ F’ F’ C’ G’

Để ngày sau ta kề nhau những tháng ngày

F’ E’ F’ F’ E’ F’ G’ A’ E’

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

B B C’ D’ D’ C’ F’ F’

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

A B B D’ D’ C’ C’ C’ F’ E’ F’

Đi cùng em

F’ E’ F’

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

B B C’ D’ D’ C’ F’ F’

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

A B B D’ D’ C’ C’ C’ F’ E’ F’

Anh à hãy theo em rời thành phố rời xa tất cả âu lo

C’ B A B D’ C’ E’ F’ D’ F’ F’ F’ G’ G’

Đi cùng em

F’ E’ F’

Qua cơn mưa giăng ngập lối

F’ F’ F’ F’ C’ G’

Em làm mây bay theo anh khắp phương trời

F’ E’ F’ F’ E’ F’ G’ A’ E’

Mình phải cười lên thôi đừng buồn anh ơi

B B C’ D’ D’ C’ F’ F’

Cuộc đời thì quá ngắn chẳng chờ đợi

A B B D’ D’ C’ C’ C’ F’ E’ F’

Đi cùng em

F’ E’ F’

Khi đam mê vẫn rực cháy

F’ F’ F’ F’ C’ G’

Để ngày sau ta kề nhau những tháng ngày

F’ E’ F’ F’ E’ F’ G’ A’ E’

Rằng mình đã sống những ngày thong dong

B B C’ D’ D’ C’ F’ F’

Thì anh còn ngẫm nghĩ gì mà chẳng ĐI CÙNG EM

A B B D’ D’ C’ C’ C’ F’ E’ F’

Đi cùng em

F’ E’ F’

Trên đây là Cm âm Đi Cùng Em Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Đi Cùng Em!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc