Đừng xin lỗi nữa – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Đừng Xin Lỗi Nữa ( Erik ft min )  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm dạng Sáo Trúc Nốt Nhạc Sáo Trúc “Đừng Xin Lỗi Nữa Erik ft min”

Ở khắp căn phòng kia 

Do la sol fa sol

Lạnh vắng không còn tiếng nói cười 

Do la sol fa sol la fa

Từ lúc ta lặng im như thế. 

Do la sol fa sol si DO 

Ta chẳng còn buồn như xưa 

sol fa fa fa sol solfa

Còn chút trong lòng ta cứ thế. 

Do la sol fa sol la la

Còn chút hi vọng ta đánh rơi. 

Do la sol fa sol DO la 

Tới đây được rồi, 

la sol fa fa

Chắc không thể đi xa nữa đâu em. 

la sol fa sol la DO la sol

Điều gì làm đôi chúng ta khi hai trái tim đổi thay 

la la la MI FA MI si si DO si sol la 

Mình từng yêu nhau như thế cớ sao thế này. 

la la RE RE FA SOL SOL FA SOL RE

Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau 

Re2 MI FA MI FA SOL RE FA FA

nhà ở đây mà sao khác nhau lối về. 

Re2 MI FA MI FA SOL MI RE DO

Đừng xin lỗi nữa, sẽ không tốt đâu 

si DO RE RE, RE RE DO

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi, đừng nói lời chi 

la si DO DO, DO RE la DO, DO SOL MI FA

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

fa2 SOL LA SIB2 SOL FA

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi.

Re2 LA LA FA FA SOL SOL RE DO

Giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

si si DO FA RE RE MI FA MI RE FA SOL LA LA FA FA

về một người đã từng yêu cùng giấc mơ muốn đến nơi đây. 

fa2 FA FA SOL LA RE FA FA SI LA LA SI LA SOL

Mai đừng tắt nhé nụ cười trên môi.

fa2 MI FA SOL RE RE FA FA

[ min ]

Biết nói thêm gì đây, những lời yêu đã không thể đầy

sol sol re do re, re do re re re mi do 

Mình từng yêu nhau như thế cơ sao thế này. 

fa fa la la si DO DO si DO sol

Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau 

sol la si la si DO sol si si

nhà ở đây mà sao khác nhau lối về. 

sol la si la si DO si la sol

Đừng xin lỗi nữa, chỉ thêm đau 

Re mi fa sol, fa DO DO 

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi, đừng nói lời chi 

la si DO DO, DO RE la DO, DO SOL MI FA

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

fa2 SOL LA SI SOL FA

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi. 

Re2 LA LA FA FA SOL SOL RE DO

Giờ điều tốt nhất là để anh bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

si si DO FA RE RE MI FA MI RE FA SOL LA LA FA FA

về một người đã từng yêu giấc mơ muốn đến bao nhiêu.

si si DO RE sol si MI RE RE RE DO DO

Dù mai kia mưa rơi gần ai vòng tay kia quen anh mĩa mãi 

Re2 MI FA FA FA MI FA RE MI FA FA FA SOL SOL MI

thì phai vui that vui đừng khóc đừng buồn nhé em 

RE MI FA RE FA RE MI RE RE SI LA SOL FA

hãy hứa đi. 

RE SOL FA

Đường con xa chờ mot ai tren duong xa chung lối 

Re2 MI FA RE MI FA DO3 SI LA SOL FA SOL SOL LA

Đừng xin lỗi đừng tiếc nuối những điều đã xa 

sol2 LA SI SOL LA SI SI SOL re3 DO3

Thôi cứ thế mà đi đừng nói lời chi. 

fa sol sol re fa fa DO la si

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

fa2 SOL LA SI SOL FA

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi.

Re2 LA LA FA FA SOL SOL RE DO

Giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

si si DO FA RE RE MI FA MI RE FA SOL LA LA FA FA

về một người đã từng yêu cùng giấc mơ muốn đến bao nhiêu. 

si si DO RE sol si MI RE RE RE DO DO

Mai đừng tắt nhé nụ cười trên môi

si sol si si sol sol si si

 

Cảm âm dạng số  Nốt Nhạc số “Đừng Xin Lỗi Nữa Erik ft min”

Ở khắp căn phòng kia 

1 6 5 4 5

Lạnh vắng không còn tiếng nói cười 

1 6 5 4 5 6 4

Từ lúc ta lặng im như thế. 

1 6 5 4 5 7 1’

Ta chẳng còn buồn như xưa 

5 4 4 4 5 54

Còn chút trong lòng ta cứ thế. 

1 6 5 4 5 6 6

Còn chút hi vọng ta đánh rơi. 

1 6 5 4 5 1’ 6

Tới đây được rồi, 

6 5 4 4

Chắc không thể đi xa nữa đâu em. 

6 5 4 5 6 1’ 6 5

Điều gì làm đôi chúng ta khi hai trái tim đổi thay 

6 6 6 3’ 4’ 3’ 7 7 1’ 7 5 6

Mình từng yêu nhau như thế cớ sao thế này. 

6 6 2’ 2’ 4’ 5’ 5’ 4’ 5’ 2’

Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau 

2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 5’ 2’ 4’ 4’

nhà ở đây mà sao khác nhau lối về. 

2’ 3’ 4’ 3’ 4’ 5’ 3’ 2’ 1’

Đừng xin lỗi nữa, sẽ không tốt đâu 

7 1’ 2’ 2’, 2’ 2’ 1’

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi, đừng nói lời chi 

6 7 1’ 1’, 1’ 2’ 6 1’, 1’ 5’ 3’ 4’

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

4’ 5’ 6’ 7’ 5’ 4’

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi.

2’ 6’ 6’ 4’ 4’  5’ 5’ 2’ 1’

Giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

7 7 1’ 4’ 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 4’ 5’ 6’ 6’ 4’ 4’

về một người đã từng yêu cùng giấc mơ muốn đến nơi đây. 

4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 2’ 4’ 4’ 7’ 6’ 6’ 7’ 6’ 5’

Mai đừng tắt nhé nụ cười trên môi.

4’ 3’ 4’ 5’ 2’ 2’ 4’ 4’

[ min ]

Biết nói thêm gì đây, những lời yêu đã không thể đầy

5 5 2 1 2, 2 1 2 2 2 3 1

Mình từng yêu nhau như thế cơ sao thế này. 

4 4 6 6 7 1’ 1’ 7 1’ 5

Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau 

5 6 7 6 7 1’ 5 7 7

nhà ở đây mà sao khác nhau lối về. 

5 6 7 6 7 1’ 7 6 5

Đừng xin lỗi nữa, chỉ thêm đau 

2 3 4 5, 4 1’ 1’

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi, đừng nói lời chi 

6 7 1’ 1’, 1’ 2’ 6 1’, 1’ 5’ 3’ 4’

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

4’ 5’ 6’ 7’ 5’ 4’

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi. 

2’ 6’ 6’ 4’ 4’ 5’ 5’ 2’ 1’

Giờ điều tốt nhất là để anh bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

7 7 1’ 4’ 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 4’ 5’ 6’ 6’ 4’ 4’

về một người đã từng yêu giấc mơ muốn đến bao nhiêu.

7 7 1’ 2’ 5 7 3′ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’

Dù mai kia mưa rơi gần ai vòng tay kia quen anh mĩa mãi 

2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’ 2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 5’ 5’ 3’

thì phai vui that vui đừng khóc đừng buồn nhé em 

2’ 3’ 4’ 2’ 4’ 2’ 3’ 2’ 2’ 7’ 6’ 5’ 4’

hãy hứa đi. 

2’ 5’ 4’

Đường con xa chờ mot ai tren duong xa chung lối 

2’ 3’ 4’ 2’ 3’ 4’ 1’’ 7’ 6’ 5’ 4’ 5’ 5’ 6’

Đừng xin lỗi đừng tiếc nuối những điều đã xa 

5’ 6’ 7’ 5’ 6’ 7’ 7’ 5’ 2’’ 1’’

Thôi cứ thế mà đi đừng nói lời chi. 

4 5 5 2 4 4 1’ 6 7

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

4’ 5’ 6’ 7’ 5’ 4’

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi.

2’ 6’ 6’ 4’ 4’ 5’ 5’ 2’ 1’

Giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

7 7 1’ 4’ 2’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 4’ 5’ 6’ 6’ 4’ 4’

về một người đã từng yêu cùng giấc mơ muốn đến bao nhiêu. 

7 7 1’ 2’ 5 7 3’ 2’ 2’ 2’  1’ 1’

Mai đừng tắt nhé nụ cười trên môi

7 5 7 7 5 5 7 7

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Đừng Xin Lỗi Nữa Erik ft min”

Ở khắp căn phòng kia 

C A G F G

Lạnh vắng không còn tiếng nói cười 

C A G F G A F

Từ lúc ta lặng im như thế. 

C A G F G B C’

Ta chẳng còn buồn như xưa 

G F F F G GF

Còn chút trong lòng ta cứ thế. 

C A G F G A A

Còn chút hi vọng ta đánh rơi. 

C A G F G C’ A

Tới đây được rồi, 

A G F F

Chắc không thể đi xa nữa đâu em. 

A G F G A C’ A G

Điều gì làm đôi chúng ta khi hai trái tim đổi thay 

A A A E’ F’ E’ B B C’ B G A

Mình từng yêu nhau như thế cớ sao thế này. 

A A D’ D’ F’ G’ G’ F’ G’ D’

Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau 

D’ E’ F’ E’ F’ G’ D’ F’ F’

nhà ở đây mà sao khác nhau lối về. 

D’ E’ F’ E’ F’ G’ E’ D’ C’

Đừng xin lỗi nữa, sẽ không tốt đâu 

B C’ D’ D’, D’ D’ C’

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi, đừng nói lời chi 

A B C’ C’, C’ D’ A C’, C’ G’ E’ F’

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

F’ G’ A’ B’ G’ F’

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi.

D’ A’ A’ F’ F’ G’ G’ D’ C’

Giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

B B C’ F’ D’ D’ E’ F’ E’ D’ F’ G’ A’ A’ F’ F’

về một người đã từng yêu cùng giấc mơ muốn đến nơi đây. 

F’ F’ F’ G’ A’ D’ F’ F’ B’ A’ A’ B’ A’ G’

Mai đừng tắt nhé nụ cười trên môi.

F’ E’ F’ G’ D’ D’ F’ F’

[ min ]

Biết nói thêm gì đây, những lời yêu đã không thể đầy

G G D C D, D C D D D E C

Mình từng yêu nhau như thế cơ sao thế này. 

F F A A B C’ C’ B C’ G

Đường còn xa mà không bước cùng bên nhau 

G A B A B C’ G B B

nhà ở đây mà sao khác nhau lối về. 

G A B A B C’ B A G

Đừng xin lỗi nữa, chỉ thêm đau 

D E F G, F C’ C’

Đừng xin lỗi nữa, cứ thế mà đi, đừng nói lời chi 

A B C’ C’, C’ D’ A C’, C’ G’ E’ F’

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

F’ G’ A’ B’ G’ F’

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi. 

D’ A’ A’ F’ F’ G’ G’ D’ C’

Giờ điều tốt nhất là để anh bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

B B C’ F’ D’ D’ E’ F’ E’ D’ F’ G’ A’ A’ F’ F’

về một người đã từng yêu giấc mơ muốn đến bao nhiêu.

B B C’ D’ G B E’ D’ D’ D’ C’ C’

Dù mai kia mưa rơi gần ai vòng tay kia quen anh mĩa mãi 

D’ E’ F’ F’ F’ E’ F’ D’ E’ F’ F’ F’ G’ G’ E’

thì phai vui that vui đừng khóc đừng buồn nhé em 

D’ E’ F’ D’ F’ D’ E’ D’ D’ B’ A’ G’ F’

hãy hứa đi. 

D’ G’ F’

Đường con xa chờ mot ai tren duong xa chung lối 

D’ E’ F’ D’ E F’ C’’ B’ A’ G’ F’ G’ G’ A’

Đừng xin lỗi đừng tiếc nuối những điều đã xa 

G’ A’ B’ G’ A’ B’ B’ G’ D’’ C’’

Thôi cứ thế mà đi đừng nói lời chi. 

F G G D F F C’ A B

Dù tim vẫn dấu biết bao điều. 

F’ G’ A’ B’ G’ F’

Đừng tiếc nuối đôi tay đã muốn buông rơi.

D’ A’ A’ F’ F’ G’ G’ D’ C’

Giờ điều tốt nhất là để em bước ra đi về nơi có nắng ngập tràn 

B B C’ F’ D’ D’ E’ F’ E’ D’ F’ G’ A’ A’ F’ F’

về một người đã từng yêu cùng giấc mơ muốn đến bao nhiêu. 

B B C’ D’ G B E’ D’ D’ D’ C’ C’

Mai đừng tắt nhé nụ cười trên môi

B G B B G G B B

Trên đây là Cảm âm Đừng Xin Lỗi Nữa Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cảm âm Đừng Xin Lỗi Nữa!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc