Mẹ Tôi – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Mẹ Tôi Võ Hạ Trâm Sáng Tác Trần Tiến  Cảm Âm Sáo Trúc Hoàng Anh

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Mẹ Tôi Võ Hạ Trâm Sáng Tác Trần Tiến”

[wpcciframe allow=”accelerometer autoplay encryptedmedia gyroscope pictureinpicture” allowfullscreen=”” frameborder=”0″ height=”315″ src=”https//www.youtube.com/embed/3pRWf09LJMU” width=”560″]

Mẹ Tôi Cảm Âm Sáo Trúc Hoàng Anh

Mẹ ơi con đã già rồi

la RE RE MI DO DO 

Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

la sol la re DO la sol la 

Mẹ ơi con đã già rồi

la RE RE MI DO DO 

Con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa

la sol la re DO la sol la 

Ngày xưa cha ngồi uống rượu

RE sol mi re mi do

Mẹ ngồi đan áo

Do do fa fa 

Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ

sol la, mi la fa mia la re 

 

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

la RE la MI RE DO RE DO sol re la la sol la

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi

la RE la MI RE DO RE DO sol re DO la sol la 

Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng

Re sol mi re mi do re re mi fa

Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành

mi la, la la la si fa re

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

la FA MI DO DO DO RE la la sol RE RE 

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

la FA MI DO DO DO RE la la sol RE RE

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

Re si, si DO si si

Mênh mông không bằng nhà mình

si si si fa re re 

Tuổi thơ như chiếc gối êm

Re si si DO si si

Êm cho tuổi già úp mặt

la la mi mi sol re

Mẹ ơi con đã già rồi

la RE RE MI DO DO 

Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

la sol la re DO la sol la 

Mẹ ơi con đã già rồi

la RE RE MI DO DO 

Con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa

la sol la re DO la sol la 

Ngày xưa cha ngồi uống rượu

RE sol mi re mi do

Mẹ ngồi đan áo

Do do fa fa 

Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ

sol la, mi la fa mia la re 

 

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

la RE la MI RE DO RE DO sol re la la sol la

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi

la RE la MI RE DO RE DO sol re DO la sol la 

Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng

Re sol mi re mi do re re mi fa

Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành

mi la, la la la si fa re

 

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

la FA MI DO DO DO RE la la sol RE RE 

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

la FA MI DO DO DO RE la la sol RE RE

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

Re si, si DO si si

Mênh mông không bằng nhà mình

si si si fa re re 

Dù cho phú quý vinh quang

Re si si DO si si

Vinh quang không bằng có mẹ

la la mi mi sol re

 

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

la RE RE MI RE DO RE DO

Mẹ tôi trông áng mây vàng

la DO RE MI DO la 

Mẹ ơi! Hãy dắt con theo ối a

la RE RE MI RE DO RE DO

Để con mãi mãi bên mẹ

la DO RE MI DO la

 

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

mi si, si DO si si 

Mênh mông không bằng nhà mình

si si si fa re re 

Dù cho phú quý vinh quang

la RE RE MI RE DO

Vinh quang không bằng có mẹ

la la sol mi la re 

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

la FA MI DO DO DO RE la la sol RE RE 

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

la FA MI DO DO DO RE la la sol RE RE

 

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

la RE RE MI RE DO RE DO

Mẹ tôi về đâu?

la DO la RE

Ngàn năm mây trắng bay theo ối a

la RE RE MI RE DO RE DO

Mẹ ơi mẹ về đâu?

la DO la la RE

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

la RE RE MI RE DO RE DO

Mẹ tôi về đâu?

la DO la RE

Ngàn năm mây trắng bay theo ối a

la RE RE MI RE DO RE DO

Mẹ ơi mẹ về đâu?

la DO la la RE

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Mẹ Tôi Võ Hạ Trâm Sáng Tác Trần Tiến”

Mẹ ơi con đã già rồi

6  2’ 2’ 3’ 1’ 1’

Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

6 5 6 2 1’ 6 5 6

Mẹ ơi con đã già rồi

6 2’ 2’ 3’ 1’ 1’

Con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa

6 5 6 2 1’ 6 5 6

Ngày xưa cha ngồi uống rượu

2 5 3 2 3 1

Mẹ ngồi đan áo

1 1 4 4

Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ

5 6,3 6 4 3 6 2

 

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

6 2’ 6 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5 2 6 6 5 6

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi

6 2’ 6 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5 2 1’ 6 5 6

Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng

2 5 3 2 3 1 2 2 3 4

Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành

3 6, 6 6 6 7 4 2

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

6 4’ 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ 6 6 5 2’ 2’

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

6 4’ 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ 6 6 5 2’ 2’

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

2 7, 7 1’ 7 7

Mênh mông không bằng nhà mình

7 7 7 4 2 2

Tuổi thơ như chiếc gối êm

2 7 7 1’ 7 7

Êm cho tuổi già úp mặt

6 6 3 3 5 2

Mẹ ơi con đã già rồi

6 2’ 2’ 3’ 1’ 1’

Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

6 5 6 2 1’ 6 5 6

Mẹ ơi con đã già rồi

6 2’ 2’ 3’ 1’ 1’

Con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa

6 5 6 2 1’ 6 5 6

Ngày xưa cha ngồi uống rượu

2 5 3 2 3 1

Mẹ ngồi đan áo

1 1 4 4

Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ

5 6, 3 6 4 3 6 2

 

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

6 2’  6 3’  2’ 1’ 2’ 1’ 5 2 6 6 5 6

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi

6 2’ 6 3’ 2’ 1’ 2’ 1’ 5 2 1’ 6 5 6

Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng

2 5 3 2 3 1 2 2 3 4

Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành

3 6, 6 6 6 7 4 2

 

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

6 4’ 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ 6 6 5 2’ 2’

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

6 4’ 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ 6 6 5 2’ 2’

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

2 7, 7 1’ 7 7

Mênh mông không bằng nhà mình

7 7 7 4 2 2 

Dù cho phú quý vinh quang

2 7 7 1’ 7 7

Vinh quang không bằng có mẹ

6 6 3 3 5 2

 

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

6 2’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’

Mẹ tôi trông áng mây vàng

6 1’ 2’ 3’ 1’ 6

Mẹ ơi! Hãy dắt con theo ối a

6 2’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’

Để con mãi mãi bên mẹ

6 1’ 2’ 3’ 1’ 6

 

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

3 7, 7 1’  7 7

Mênh mông không bằng nhà mình

7 7 7 4 2 2

Dù cho phú quý vinh quang

6 2’ 2’ 3’ 2’ 1’

Vinh quang không bằng có mẹ

6 6 5 3 6 2 

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

6 4’ 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ 6 6 5 2’ 2’

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

6 4’ 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ 6 6 5 2’ 2’

 

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

6 2’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’

Mẹ tôi về đâu?

6 1’ 6 2’

Ngàn năm mây trắng bay theo ối a

6 2’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’

Mẹ ơi mẹ về đâu?

6 1’ 6 6 2’

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

6 2’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’

Mẹ tôi về đâu?

6 1’ 6 2’

Ngàn năm mây trắng bay theo ối a

6 2’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 1’

Mẹ ơi mẹ về đâu?

6 1’ 6 6 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Mẹ Tôi Võ Hạ Trâm Sáng Tác Trần Tiến”

Mẹ ơi con đã già rồi

A D’ D’ E’ C’ C’

Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

A G A D C’ A G A

Mẹ ơi con đã già rồi

A D’ D’ E’ C’ C’

Con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa

A G A D C’ A G A

Ngày xưa cha ngồi uống rượu

D G E D E C

Mẹ ngồi đan áo

C C F F

Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ

G A, E F E A D

 

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

A D’ A E’ D’ C’ D’ C’ G D A A G A

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi

A D’ A E’ D’ C’ D’ C’ G D C’ A G A

Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng

D G E D E C D D E F

Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành

E A, A A A B F D

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

A F’ E’ C’ C’ C’ D’ A A G D’ D’

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

A F’ E’ C’ C’ C’ D’ A A G D’ D’

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

D B, B C’ B B

Mênh mông không bằng nhà mình

B B B F D D

Tuổi thơ như chiếc gối êm

D B B C’ B B

Êm cho tuổi già úp mặt

A A E E G D

Mẹ ơi con đã già rồi

A D’ D’ E’ C’ C’

Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con

A G A D C’ A G A

Mẹ ơi con đã già rồi

A D’ D’ E’ C’ C’

Con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa

A G A D C’ A G A

Ngày xưa cha ngồi uống rượu

D G E D E C

Mẹ ngồi đan áo

C C F F

Ngoài kia, mùa đông cây bàng lá đổ

G A, E A F E A D

 

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ

A D’ A E’ D’ C’ D’ C’ G D A A G A 

Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi

A D’ A E’ D’ C’ D’ C’ G D C’ A G A

Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng

D G E D E C D D E F

Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành

E A, A A A B F D

 

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

A F’ E’ C’ C’ C’ D’ A A G D’ D’

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

A F’ E’ C’ C’ C’ D’ A A G D’ D’

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

D B, B C’ B B 

Mênh mông không bằng nhà mình

B B B F D D

Dù cho phú quý vinh quang

D B B C’ B B

Vinh quang không bằng có mẹ

A A E E G D 

 

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

A D’ D’ E’ D’ C’ D’ C’

Mẹ tôi trông áng mây vàng

A C’ D’ E’ C’ A

Mẹ ơi! Hãy dắt con theo ối a

A D’ D’ E’ D’ C’ D’ C’

Để con mãi mãi bên mẹ

A C’ D’ E’ C’ A

 

Mẹ ơi! Thế giới mênh mông

E B, B C’ B B

Mênh mông không bằng nhà mình

B B B F D D 

Dù cho phú quý vinh quang

A D’ D’ E’ D’ C’

Vinh quang không bằng có mẹ

A A G E A D

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa

A F’ E’ C’ C’ C’ D’ A A G D’ D’

Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi

A F’ E’ C’ C’ C’ D’ A A G D’ D’

 

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

A D’ D’ E’ D’ C’ D’ C’

Mẹ tôi về đâu?

A C’ A D’

Ngàn năm mây trắng bay theo ối a

A D’ D’ E’ D’ C’ D’ C’

Mẹ ơi mẹ về đâu?

A C’ A A D’

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a

A D’ D’ E’ D’ C’ D’ C’

Mẹ tôi về đâu?

A C’ A D’

Ngàn năm mây trắng bay theo ối a

A D’ D’ E’ D’ C’ D’ C’

Mẹ ơi mẹ về đâu?

A C’ A A D’

Trên đây là Cm âm Mẹ Tôi Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Mẹ Tôi!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc