Nửa Vầng Trăng – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nửa Vầng Trăng (Đàm Vĩnh Hưng)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất – Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nửa Vầng Trăng – Đàm Vĩnh Hưng”

Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
la Do Re Re Re Re Re…
Buồn nhớ ai trăng soi trăng soi
la   Re    Do   Do   Do  Do  Do…
Cùng sông nước trăng trôi lang thang
Do Re mi   mi  mi  mi   mi…
Đi tìm người thương
Re Do la Re…..
Nữa vầng trăng em nơi phương xa
la Do Re Re  Re Re  Re…
Nửa nhớ mong anh đây mong chờ
la Re Do Do  Do Re la..
Chờ em đến với những nỗi nhớ
Do Re mi mi  mi   mi   mi…
Cho trọn vầng trăng
Re Do la Re…..
Người ở đâu trăng anh lẻ loi
Re fa sol sol sol la sol..
Nỡ quên mau yêu thương ngày nào
la sol fa Re   Re Do Re…
Vầng trăng héo úa với tiếc thương,
Re   mi   fa fa  fa sol mi.., 
cho tình vội sang
Re Do la Re….
Chỉ còn anh đêm ôm cô đơn
Re fa sol sol  sol  sol   sol..
Ánh trăng non phải chia đôi bờ
la sol fa Re Re Do la
Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau
Re mi    fa  fa   fa sol mi..
Vẫn ôm tình em…
Re Do la Re…

Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
fa sol la sol fa la sol
Lòng anh nhớ em nơi cuối trời
sol la Do3 la sol la Re..
Dù rằng em giờ đây phôi pha
Re mi fa Re fa sol sol
Vui tình duyên mới
sol fa sol la…
Một mình anh ôm lòng đớn đau
fa sol la sol fa la sol
Tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn
sol   la   Do3   la   sol  la  Re
Lòng anh mong rằng em không quên
Re    mi   fa   Re  fa  sol  sol
Ở nơi vắng xa anh vẫn chờ
fa sol la sol fa sol Re…

 

Cảm Âm  – Nốt Nhạc số “Nửa Vầng Trăng – Đàm Vĩnh Hưng”

Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
6 1 2 2 2 2 2…
Buồn nhớ ai trăng soi trăng soi
6 2 1 1 1 1 1..
Cùng sông nước trăng trôi lang thang
1 2 3 3 3 3 3…
Đi tìm người thương
2 1 6 2…
Nữa vầng trăng em nơi phương xa
6 1 2 2 2 2 2
Nửa nhớ mong anh đây mong chờ
6 2 1 1 1 2 6
Chờ em đến với những nỗi nhớ
1 2 3 3 3 3 3
Cho trọn vầng trăng
2 1 6 2
Người ở đâu trăng anh lẻ loi
2 4 5 5 5 6 5
Nỡ quên mau yêu thương ngày nào
6 5 4 2 2 1 2
Vầng trăng héo úa với tiếc thương,
2 3 4 4 4 5 3
cho tình vội sang
1 2 6 2
Chỉ còn anh đêm ôm cô đơn
2 4 5 5 5 5 5
Ánh trăng non phải chia đôi bờ
6 5 4 2 2 1 6
Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau
2 3 4 4 4 5 3
Vẫn ôm tình em…
2 1 6 2

Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
4 5 6 5 4 6 5
Lòng anh nhớ em nơi cuối trời
5 6 1’’ 6 5 6 2
Dù rằng em giờ đây phôi pha
2 3 4 2 4 5 5
Vui tình duyên mới
5 4 5 6
Một mình anh ôm lòng đớn đau
4 5 6 5 4 6 5
Tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn
5 6 1’’ 6 5 6 2
Lòng anh mong rằng em không quên
2 3 4 2 4 5 5
Ở nơi vắng xa anh vẫn chờ
4 5 6 5 4 5 2…

 

Cảm âm dạng chữ – Nốt Nhạc chữ “Nửa Vầng Trăng – Đàm Vĩnh Hưng”

Nửa vầng trăng đơn côi trong đêm
A C D D D D D 
Buồn nhớ ai trăng soi trăng soi
A D C C C C C
Cùng sông nước trăng trôi lang thang
C D E E E E E
Đi tìm người thương
D C A D
Nữa vầng trăng em nơi phương xa
A C D D D D D
Nửa nhớ mong anh đây mong chờ
A D C C C D A
Chờ em đến với những nỗi nhớ
C D E E E E E
Cho trọn vầng trăng
D C A D
Người ở đâu trăng anh lẻ loi
D F G G G A G
Nỡ quên mau yêu thương ngày nào
A G F D D C D
Vầng trăng héo úa với tiếc thương,
D E F F F G E
cho tình vội sang
D C A D
Chỉ còn anh đêm ôm cô đơn
D F G G G G G
Ánh trăng non phải chia đôi bờ
A G F D D C A
Buồn rơi mãi dẫu có đớn đau
D E F F F G E
Vẫn ôm tình em…
D C A D

Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi
F G A G F A G
Lòng anh nhớ em nơi cuối trời
G A C’’ A G A D
Dù rằng em giờ đây phôi pha
D E F D F G G
Vui tình duyên mới
G F G A…
Một mình anh ôm lòng đớn đau
F G A G F A G
Tìm em dưới trăng khuya khuyết tàn
G A C’’ A G A D
Lòng anh mong rằng em không quên
D E F D F G G
Ở nơi vắng xa anh vẫn chờ

F G A G F G D

Trên đây là Cm âm Nửa Vầng Trăng Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com nha

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nửa Vầng Trăng 

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc