Thằng Điên – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Thằng Điên (Justatee, Phương Ly)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Thằng Điên – Justatee, Phương Ly”

Giờ tôi lại lang thang
ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 SOL2 LA2

Tình yêu thì miên man

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 SOL2 LA2

Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn

ĐÔ RÊ ĐÔ LA LA LA SI ĐÔ LA

Nhìn em mình ngơ ngác

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 LA2 SI2

Lòng anh chợt hơi khác

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 LA2 SI2

Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 LA2 LA2 LA2 LA2 LA2 SOL2 FA SOL

Nụ cười tỏa hương nắng

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 SOL2 LA2

Bình minh và mây trắng

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 SOL2 LA2

Hình như đều kêu tôi “ôi thôi tình yêu đến rồi!”

ĐÔ RÊ ĐÔ LA LA LA B ĐÔ LA

Chẳng ai phải thắc mắc

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 LA2 SI2

Còn tôi thì đã chắc

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 LA2 SI2

Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi
ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 LA2 LA2 LA2 LA2 LA2 SOL2 FA SOL

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 RÊ2 MI2 MI2 RÊ2 FA2 LA SOL FA

Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui..

si si si SI ĐÔ2 RÊ2 FA2 RÊ2 RÊ2 FA2 SOL2 LA2 SOL2

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

RÊ2 SOL2 LA2 SOL2 LA2 SI2 LA2 SOL2

Chỉ Crazy man fall in love

RÊ2 FA2 FA2 FA2 SOL2 LA2 SOL2

(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

RÊ2 SOL2 LA2 SOL2 LA2 SI2 LA2 SOL2

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..

RÊ2 FA2 FA2 FA2 SOL2 LA2 SOL2

Dẫu biết chỉ là mơ.. Dẫu biết chỉ là mơ

LA2 SOL2 FA2 MI2 FA2, LA2 SOL2 FA2 MI2 SOL2 FA2

Dẫu biết chỉ là mơ mơ mơ

LA2 LA2 LA2 LA2 SI2 LA2 SOL2,

“Crazy man fall in love..”

RÊ2 FA2 FA2 FA2 SOL2 LA2

Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu (như thằng điên)
SOL LA LA SOL SOL SOL SOL LA LA

Uh thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu (yêu thằng điên)

RÊ RÊ SOL LA LA SOL SOL SOL SOL LA LA

Anh đang mơ màng về bầu trời đầy trăng với sao, em như cô tiên, mình ca múa như 2 con điên trên đồi thảo nguyên (là la lá)

LA LA LA SOL SOL SOL LA LA SOL SOL SOL SOL LA ĐÔ2 SOL SOL SOL FA LA SOL

Here we are…em như Beyoncé hát hát

SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL LA LA

Here we are…anh như JayZ đang rap,

SOL SOL SOL SOL SOL SOL SOL LA

rap về từng ngày nắng, về từng ngày gió, về từng ngày tháng có em

LA SOL SOL SOL LA SOL SOL SOL LA SOL SOL SOL LA LA SOL

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 RÊ2 MI2 MI2 RÊ2 FA2 LA SOL FA

Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui ..

SOL SOL SOL SOL ĐÔ2 RÊ2 FA2 RÊ2 RÊ2 FA2 SOL2 LA2 SOL2

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

RÊ2 SOL2 LA2 SOL2 LA2 SI2 LA2 SOL2

Chỉ Crazy man fall in love

RÊ2 FA2 FA2 FA2 SOL2 LA2 SOL2

(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

RÊ2 SOL2 LA2 SOL2 LA2 SI2 LA2 SOL2

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..

RÊ2 FA2 FA2 FA2 SOL2 LA2 SOL2

Dẫu biết chỉ là mơ.. Dẫu biết chỉ là mơ

LA2 SOL2 FA2 MI2 FA2, LA2 SOL2 FA2 MI2 SOL2 FA2

Dẫu biết chỉ là mơ mơ mơ

LA2 LA2 LA2 LA2 SI2 LA2 SOL2

Wake up, i’m wake up
LA LA, SOL LA LA

Thu sang rồi, em thấy không

SOL SOL LA SOL ĐÔ2 LA

Em đi rồi, anh cứ mong chờ

SOL SOL FA SOL ĐÔ2 LA

Wake up, and wake up

si si, LA si si

Tiếng vỡ tan cơn mê màng

ĐÔ2 ĐÔ2 SI LA SOL FA

Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ..

ĐÔ2 ĐÔ2 SI LA SOL LA LA

Nơi thiên đàng anh mơ..

LA LA SOL LA LA

Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 SI ĐÔ2, LA SI LA SOL LA SOL

Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em…

LA SI ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SOL2 SOL2 LA2 SOL2 MI2 FA2 FA2

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

RÊ2 SOL2 LA2 SOL2 LA2 SI2 LA2 SOL2

Chỉ Crazy man fall in love

RÊ2 FA2 FA2 FA2 SOL2 LA2 SOL2

(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 ĐÔ2 SI2 LA2 SOL2 LA2

I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

RÊ2 SOL2 LA2 SOL2 LA2 SI2 LA2 SOL2

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..

RÊ2 FA2 FA2 FA2 SOL2 LA2 SOL2

Dẫu biết chỉ là mơ..

LA2 SOL2 FA2 MI2 FA2,

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Thằng Điên – Justatee, Phương Ly”

Giờ tôi lại lang thang
1’ 2’ 1’ 5’ 6’

Tình yêu thì miên man

1’ 2’ 1’ 5’ 6’

Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn

1 2 1 6 6 6 7 1 6

Nhìn em mình ngơ ngác

1’ 2’ 1’ 6’ 7’

Lòng anh chợt hơi khác

1’ 2’ 1’ 6’ 7’

Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua

1’ 2’ 1’ 6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 5’ 4 5

Nụ cười tỏa hương nắng

1’ 2’ 1’ 5’ 6’

Bình minh và mây trắng

1’ 2’ 1’ 5’ 6’

Hình như đều kêu tôi “ôi thôi tình yêu đến rồi!”

1 2 1 6 6 6 1 6

Chẳng ai phải thắc mắc

1’ 2’ 1’ 6’ 7’

Còn tôi thì đã chắc

1’ 2’ 1’ 6’ 7’

Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi
1’ 2’ 1’ 6’ 6’ 6’ 6’ 6’ 5’ 4 5

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 4’ 6 5 4

Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui..

7 7 7 7 1’ 2’ 4’ 2’ 2’ 4’ 5’ 6’ 5’

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

2’ 5’ 6’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Chỉ Crazy man fall in love

2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 5’

(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

2’ 5’ 6’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..

2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 5’

Dẫu biết chỉ là mơ.. Dẫu biết chỉ là mơ

6’ 5’ 4’ 3’ 4’, 6’ 5’ 4’ 3’ 5’ 4’

Dẫu biết chỉ là mơ mơ mơ

6’ 6’ 6’ 6’ 7’ 6’ 5’

“Crazy man fall in love..”

2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’

Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu (như thằng điên)
5 6 6 5 5 5 5 6 6 

Uh thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu (yêu thằng điên)

2 2 5 6 6 5 5 5 5 6 6 

Anh đang mơ màng về bầu trời đầy trăng với sao, em như cô tiên, mình ca múa như 2 con điên trên đồi thảo nguyên (là la lá)

6 6 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 1’ 5 5 5 4 6 5

Here we are…em như Beyoncé hát hát

5 5 5 5 5 5 5 6 6

Here we are…anh như JayZ đang rap,

5 5 5 5 5 5 5 6

rap về từng ngày nắng, về từng ngày gió, về từng ngày tháng có em

6 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 6 6 5

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 4’ 6 5 4

Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui ..

5  5 5 5 1’ 2’ 4’ 2’ 2’ 4’ 5’ 6’ 5’
 

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

2’ 5’ 6’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Chỉ Crazy man fall in love

2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 5’

(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

2’ 5’ 6’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..

2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 5’

Dẫu biết chỉ là mơ.. Dẫu biết chỉ là mơ

6’ 5’ 4’ 3’ 4’, 6’ 5’ 4’ 3’ 5’ 4’

Dẫu biết chỉ là mơ mơ mơ

6’ 6’ 6’ 6’ 7’ 6’ 5’

Wake up, i’m wake up
6 6, 5 6 6 

Thu sang rồi, em thấy không

5 5 6 5 1’ 6

Em đi rồi, anh cứ mong chờ

5 5 4 5 1’ 6

Wake up, and wake up

7 7, 6 7 7 

Tiếng vỡ tan cơn mê màng

1’ 1’ 7 6 5 4

Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ..

1’ 1’ 7 6 5 6 6

Nơi thiên đàng anh mơ..

6 6 5 6 6

Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình

1’ 2’ 1’ 7 1’, 6 7 6 5 6 5

Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em…

6 7 1’ 1’ 1’ 1’ 5’ 5’ 6’ 5’ 3’ 4’ 4’

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

2’ 5’ 6’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Chỉ Crazy man fall in love

2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 5’

(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

1’ 1’ 1’ 1’ 7’ 6’ 5’ 6’

I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

2’ 5’ 6’ 5’ 6’ 7’ 6’ 5’

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..

2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 6’ 5’

Dẫu biết chỉ là mơ..

6’ 5’ 4’ 3’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Thằng Điên – Justatee, Phương Ly”

Giờ tôi lại lang thang
C’ D’ C’ G’ A’
Tình yêu thì miên man
C’ D’ C’ G’ A’
Ngày xanh cùng mây tung tăng tựa mình bên phím đàn
C D C A A A B C A

Nhìn em mình ngơ ngác

C’ D’ C’ A’ B’
Lòng anh chợt hơi khác
C’ D’ C’ A’ B’

Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua

C’ D’ C’ A’ A’ A’ A’ A’ G’ F G
Nụ cười tỏa hương nắng
C’ D’ C’ G’ A’
Bình minh và mây trắng
C’ D’ C’ G’ A’

Hình như đều kêu tôi “ôi thôi tình yêu đến rồi!”

C D C A A A C A
Chẳng ai phải thắc mắc
C’ D’ C’ A’ B’
Còn tôi thì đã chắc

C’ D’ C’ A’ B’

Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi

C’ D’ C’ A’ A’ A’ A’ A’ G’ F G

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
C’ C’ C’ C’ D’ E’ E’ D’ F’ A G F
Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui..
B B B B C’ D’ F’ D’ D’ F’ G’ A’ G’

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

D’ G’ A’ G’ A’ B’ A’ G’
Chỉ Crazy man fall in love
D’ F’ F’ F’ G’ A’ G’
(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

D’ G’ A’ G’ A’ B’ A’ G

Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..

D’ F’ F’ F’ G’ A’ G’
Dẫu biết chỉ là mơ.. Dẫu biết chỉ là mơ
A’ G’ F’ E’ F’, A’ G’ F’ E’ G’ F’
Dẫu biết chỉ là mơ mơ mơ
A’ A’ A’ A’ B’ A’ G’
“Crazy man fall in love..”

D’ F’ F’ F’ G’ A’

Chơi vơi nơi mà loài người nhìn anh phiêu (như thằng điên)

G A A G G G G A A

Uh thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu (yêu thằng điên)

D D G A A G G G G A A
Anh đang mơ màng về bầu trời đầy trăng với sao, em như cô tiên, mình ca múa như 2 con điên trên đồi thảo nguyên (là la lá)
A A A G G G A A G G G G A C’ G G G F A G
Here we are…em như Beyoncé hát hát
G G G G G G G A A
Here we are…anh như JayZ đang rap,
G G G G G G G A
rap về từng ngày nắng, về từng ngày gió, về từng ngày tháng có em

A G G G A G G G A G G G A A G

Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
C’ C’ C’ C’ D’ E’ E’ D’ F’ A G F
Đợi chờ dù ngày hay đêm anh chỉ cần nghĩ cũng thấy vui ..

G G G G C’ D’ F’ D’ D’ F’ G’ A’ G’

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

D’ G’ A’ G’ A’ B’ A’ G’
Chỉ Crazy man fall in love
D’ F’ F’ F’ G’ A’ G’
(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

D’ G’ A’ G’ A’ B’ A’ G’
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..
D’ F’ F’ F’ G’ A’ G’
Dẫu biết chỉ là mơ.. Dẫu biết chỉ là mơ
A’ G’ F’ E’ F’, A’ G’ F’ E’ G’ F’
Dẫu biết chỉ là mơ mơ mơ

A’ A’ A’ A’ B’ A’ G’

Wake up, i’m wake up
A A, G A A
Thu sang rồi, em thấy không
G G A G C’ A
Em đi rồi, anh cứ mong chờ
G G F G C’ A
Wake up, and wake up
B B, A B B
Tiếng vỡ tan cơn mê màng
C’ C’ B A G F
Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ..
C’ C’ B A G A A
Nơi thiên đàng anh mơ..
A A G A A
Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình
C’ D’ C’ B C’, A B A G A G
Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em…

A B C’ C’ C’ C’ G’ G’ A’ G’ E’ F’ F’

(I’m in love)

Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
(I’m in love)

Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
(I’m in love)

Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha

D’ G’ A’ G’ A’ B’ A’ G’

Chỉ Crazy man fall in love
D’ F’ F’ F’ G’ A’ G’
(I’m in love)

Hạnh phúc chỉ hết khi anh ngừng mơ

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
I’m in love

Cuộc sống vốn dĩ trôi như vần thơ

C’ C’ C’ C’ B’ A’ G’ A’
I’m in love

Ngả lưng bên cành cây lá xác xơ

D’ G’ A’ G’ A’ B’ A’ G’
Mờ sương đưa tay anh ôm lấy em..
D’ F’ F’ F’ G’ A’ G’
Dẫu biết chỉ là mơ..

A’ G’ F’ E’ F’.

Trên đây là Cm âm Thằng Điên Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Thằng Điên!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc