Top 5 Cảm Âm Nhạc Hoa Hay Nhất

Cảm âm miễn phí Đô C5


Top 5 Cảm Âm Nhạc Hoa, Nhạc Trung Hay Nhất Mọi Thời Đại

Hocthoisao.com xin giới thiệu với các bạn Top 5 cảm âm Nhạc Hoa hay nhất, nổi tiếng nhất.

Cảm Âm Bất Nhiễm | Sáo G4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Fa Mi la Re Do la, sol fa re sol la re
Fa Mi la Re Do la Do Re Mi Re, Do la
Fa Mi la Re Do la, sol fa re sol la fa
re fa la sol la Do, la sol la Do, la re

Fa Mi la Re Do la, sol fa re sol la re
Fa Mi la Re Do la Do Re Mi Re, Do la
Fa Mi la Re Do la, sol fa sol la Do Re
re fa la sol la Do, la sol la Do, la Re

Re Fa Sol La, Sol La LaDo3 La
La Sol Re La, Sol Fa Mi Do la
Re Fa Sol La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
La Sol Re La Re La Sol, Mi FaMiRe

 

Fa Mi la Re Do la, sol fa re sol la re
Fa Mi la Re Do la Do Re Mi Re, Do la
Fa Mi la Re Do la, sol fa sol la Do Re
re fa la sol la Do, la sol la Do, la Re

Re Fa Sol La, Sol La LaDo3 La
La Sol Re La, Sol Fa Mi Do la
Re Fa Sol La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
La Sol Re La Re La Sol, Mi FaMiRe

Fa Fa Sol Sol Sol La Sib, Do3Re3 Do3, Sib La
La La La Sol Sol La Sib, LaSol Fa
Fa Fa Mi Mi Mi Fa Sol, LaSibLa Sol Fa
La La La Sol Sol La Si, Si LaSolLa

la Do Re La, Sol La LaDo3 La
La Sol Re La, Sol Fa Mi Do la
la Do Re La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
Sol Fa Re La Re La Sol, Mi FaMiRe

Re Fa Sol La, Sol La LaDo3 La
La Sol Re La, Sol Fa Mi Do la
Re Fa Sol La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
La Sol Re La Re La Sol, Mi FaMiRe
Re Fa Sol La, Sol La Sib La Do3 Sib LaSol La
La Sol Re La Re La Sol, Mi FaMiRe

 

 

Cảm Âm Tay Trái Chỉ Trăng | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

re la la Do Re , ReMi ReDo la Dola
sol la sib Do Re, Do Re Fa Mi Re Mi
Re Fa Sol, Sol La Sol Re Fa MiFa
Re Fa Sol, Fa Sol Sib La

re la la Do Re , ReMi ReDo la Dola
sol la sib Do Re, Do Re Fa Mi Re Mi
Re Fa Sol, Sol La Sol Re Fa MiFa
Re Fa Sol, Fa Sol Sib La

 

 

Cảm Âm Họa Tình | Sáo G4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
fa sol la Fa Re, Re Sol Mi Do la
fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
sol la Do Re re, la sol la mi do re

la sol la, sol re sol la, la sol sib
sol fa sol fa sol la mi
la sol la, sol re sol la la la sol sib
sol fa sol fa sol sib lasolla

la la sol sib, sol sol fa la
la la sol sib, re Do#Re Do# Re Mi

fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
fa sol la Fa Re, Re Sol Mi Do la
fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
sol la Do Re re, la sol la Do la Re

fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
fa sol la Fa Re, Re Sol Mi Do la
fa sol la Fa Re, Re Do sol Do la
sol la Do Re re, la sol la mi do re

 

 

Cảm Âm Sứ Thanh Hoa | Sáo B4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

Do sib sol sib, sib sol sib, sib sol sib sol fa
Do sib sol sib, sib sol sib, sib Re Do sib sib
fa sol Re Re, Re Do Re, Re Do Re Fa Re
Re Re Re Re Do Do Do Do sib Re Do

Do sib sol sib, sib sol sib, sib sol sib sol fa
fa sol Re Fa, Fa Re Fa, Fa Re Do sib sib
Do sib Do Re Do Do sib Do, sib sol Do sib sib sol sib Do sib

Fa Fa Re Do Re sol, Do Re Fa Re Do
Fa Fa Re Do Re fa, Do Re Fa Do sib
sib Do Re Fa Sol Fa Re Fa Re Re Do Do
sib Do sib Do sib Do Re Fa Re

Fa Fa Re Do Re sol, Do Re Fa Re Do
Fa Fa Re Do Re fa, Do Re Fa Do sib
sib Do Re Fa Sol Fa Re Fa Re Re Do Do, fa Re Do sib

 

 

Cảm Âm Một Bái Này | Sáo Bb4 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

la lasol la re solfa, la sol la Do Do mi re
Re Sol Sol Sol Fa Mi Re Do, Re fa sol la
Re ReDo Re fa lasol, Re Do Re Fa Fa sol fa
sol la Dola Do, Re DoRe la sol fa, sol laDo do re

Re La SolLa Re SolFa, SolLa La La Mi Re Do
lasol la, Do ReDo Re, Sol Re La Sol
La LaSol LaDo3 Re SolFa, SolLa La La Mi Re Do
la sol la Do Re Fa Do Re Fa, Sol La Do Re

La Sol La Re La Sol, Sol La La Re Sol Fa
Fa Fa Sol La La Mi, Sol La La Mi Re Do Re
La Sol La Re La Sol, Sol La La Re Sol Fa
Fa Fa Sol La La Mi, Sol La La Mi Re Do Re

Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc