Xe Đạp – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Xe Đạp (Thùy Chi, M4U)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Xe Đạp Thùy Chi, M4U”

Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

Re fa sol la re la sol fa do

Làm mây bay đã yêu tóc em

Re fa sol la sol DO la

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

Re fa sol la re la sol fa do

Áo trắng em bay giờ tan trường

Do2 DO si si fa sol fa

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Re fa sol la re la sol fa do

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

Re fa sol la sol DO la

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

Re fa sol la re la sol fa do

Rồi em xao xuyến

Do fa la si

Chợt nghe vu vơ

Re fa sol sol

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp

Do do fa fa fa fa sol la DO DO 

Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao

Do fa sol sol sol sol la la RE DO

Đợi anh góc phố quen mình em

la DO RE la sol fa sol 

Chỉ mình em và nỗi nhớ mong

la si DO si DO MI RE

Rồi có nhau đạp xe trên phố, tan trường

si RE DO sol la la si, sol fa

Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền

la la la la sol sol fa 

Tim anh lặng giữa phố đông người

sol sol fa sol la sol fa 

Ngập ngừng trên môi không nói ra

Do re fa fa sol DO la

Ngày nào nụ cười em bé thơ

la la la la DO RE DO

Bên em bạn bè cùng tới lớp

fa2 FA DO DO FA SOL LA

Giờ chờ em đã lớn xinh

Re2 RE FA RE LA SOL

Một lần bên em hỡi

Do2 RE FA SOL LA

Nắng gió sân trường vui đùa

la2 LA SOL FA SOL DO 

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

Do2 RE MI FA FA FA FA FA SOL FA SOL

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

fa2 SOL LA RE RE RE RE LA SOL MI RE DO

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

Re2 MI FA FA FA RE FA SOL

Từng chiều anh mong ngóng

Do2 RE FA SOL LA

Vẫn đó nơi hàng cây già

la2 LA SOL FA SOL DO 

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

Do2 RE MI FA FA FA FA FA SOL DO3 LA

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

fa2 FA SOL FA re3, FA FA FA FA DO3

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu

Do do do DO la sol sol fa re la sol fa mi fa

Giờ trên từng bước chân cuộc đời

fa2 SOL FA LA SOL FA FA 

Anh đã có một người để ngóng trông

sol2 FA re3 FA FA FA re3 DO3

Em đã nhìn thấy anh trong đời

sol2 SOL FA DO3 LA SOL FA

Nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi

fa2 re3 DO3 LA DO3 SOL FA DO3 DO3

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

Re fa sol la re la sol fa do

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

Re fa sol la sol DO la

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

Re fa sol la re la sol fa do

Rồi em xao xuyến

Do fa la si

Chợt nghe vu vơ

Re fa sol sol

Một lần bên em hỡi

Do2 RE FA SOL LA

Nắng gió sân trường vui đùa

la2 LA SOL FA SOL DO 

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

Do2 RE MI FA FA FA FA FA SOL FA SOL

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

fa2 SOL LA RE RE RE RE LA SOL MI RE DO

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

Re2 MI FA FA FA RE FA SOL

Từng chiều anh mong ngóng

Do2 RE FA SOL LA

Vẫn đó nơi hàng cây già

la2 LA SOL FA SOL DO 

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

Do2 RE MI FA FA FA FA FA SOL DO3 LA

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

fa2 FA SOL FA re3, FA FA FA FA DO3

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu

Do do do DO la sol sol fa re la sol fa mi fa

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Xe Đạp Thùy Chi, M4U”

Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

2 4 5 6 2 6 5 4 1

Làm mây bay đã yêu tóc em

2 4 5 6 5 1’ 6

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

2 4 5 6 2 6 5 4 1

Áo trắng em bay giờ tan trường

1’ 1’ 7 7 4 5 4

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

2 4 5 6 2 6 5 4 1

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

2 4 5 6 5 1’ 6

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

2 4 5 6 2 6 5 4 1

Rồi em xao xuyến

1 4 6 7

Chợt nghe vu vơ

2 4 5 5

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp

1 1 4 4 4 4 5 6 1’ 1’

Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao

1 4 5 5 5 5 6 6 2’ 1’

Đợi anh góc phố quen mình em

6 1’ 2’ 6 5 4 5

Chỉ mình em và nỗi nhớ mong

6 7 1’ 7 1’ 3’ 2’

Rồi có nhau đạp xe trên phố, tan trường

7 2’ 1’ 5 6 6 7 5 4

Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền

6 6 6 6  5 5 4

Tim anh lặng giữa phố đông người

5 5 4 5 6 5 4

Ngập ngừng trên môi không nói ra

1 2 4 4 5 1’ 6

Ngày nào nụ cười em bé thơ

6 6 6 6 1’ 2’ 1’

Bên em bạn bè cùng tới lớp

4’ 4’ 1’ 1’ 4’ 5’ 6’

Giờ chờ em đã lớn xinh

2’ 2’ 4’ 2’ 6’ 5’

Một lần bên em hỡi

1’ 2’ 4’ 5’ 6’

Nắng gió sân trường vui đùa

6’ 6’ 5’ 4’ 5’ 1’

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

1’ 2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 4’ 5’

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

4’ 5’ 6’ 2’ 2’ 2’ 2’ 6’ 5’ 3’ 2’ 1’

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 2’ 4’ 5’

Từng chiều anh mong ngóng

1’ 2’ 4’ 5’ 6’

Vẫn đó nơi hàng cây già

6’ 6’ 5’ 4’ 5’ 1’

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

1’ 2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’’ 6’

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

4’ 4’ 5’ 4’ 2’’, 4’ 4’ 4’ 4’ 1’’

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu

1 1 1 1’ 6 5 5 4 2 6 5 4 3 4

Giờ trên từng bước chân cuộc đời

4’ 5’ 4’ 6’ 5’ 4’ 4’

Anh đã có một người để ngóng trông

5’ 4’ 2’’ 4’ 4’ 4’ 2’’ 1’’

Em đã nhìn thấy anh trong đời

5’ 5’ 4’ 1’’ 6’ 5’ 4’

Nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi

4’ 2’’ 1’’  6’ 1’’ 5’ 4’ 1’’ 1’’

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

2 4 5 6 2 6 5 4 1

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

2 4 5 6 5 1’ 6

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

2 4 5 6 2 6 5 4 1

Rồi em xao xuyến

1 4 6 7

Chợt nghe vu vơ

2 4 5 5

Một lần bên em hỡi

1’ 2’ 4’ 5’ 6’

Nắng gió sân trường vui đùa

6’ 6’ 5’ 4’ 5’ 1’

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

1’ 2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 4’ 5’

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

4’ 5’ 6’ 2’ 2’ 2’ 2’ 6’ 5’ 3’ 2’ 1’

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 2’ 4’ 5’

Từng chiều anh mong ngóng

1’ 2’ 4’ 5’ 6’

Vẫn đó nơi hàng cây già

6’ 6’ 5’ 4’ 5’ 1’

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

1’ 2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’’ 6’

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

4’ 4’ 5’ 4’ 2’’, 4’ 4’ 4’ 4’ 1’’

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu

1 1 1 1’ 6 5 5 4 2 6 5 4 3 4

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Xe Đạp Thùy Chi, M4U”

Dường như nắng đã làm má em thêm hồng

D F G A D A G F C 

Làm mây bay đã yêu tóc em

D F G A G C’ A

Trộm nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng

D F G A D A G F C

Áo trắng em bay giờ tan trường

C’ C’ B B F G F

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

D F G A D A G F C

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

D F G A G C’ A

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

D F G A D A G F C

Rồi em xao xuyến

C F A B

Chợt nghe vu vơ

D F G G

Gần lại bên anh em nghe tim em ấm áp

C C F F F F G A C’ C’

Là lần em nghe tim em vu vơ xuyến xao

C F G G G G A A D’ C’

Đợi anh góc phố quen mình em

A C’ D’ A G F G

Chỉ mình em và nỗi nhớ mong

A B C’ B C’ E’ D’

Rồi có nhau đạp xe trên phố, tan trường

B D’ C’ G A A B, G F

Thấp thoáng thấy bóng em ngoan hiền

A A A A G G F

Tim anh lặng giữa phố đông người

G G F G A G F

Ngập ngừng trên môi không nói ra

C D F F G C’ A

Ngày nào nụ cười em bé thơ

A A A A C’ D’ C’

Bên em bạn bè cùng tới lớp

F’ F’ C’ C’ F’ G’ A’

Giờ chờ em đã lớn xinh

D’ D’ F’ D’ A’ G’

Một lần bên em hỡi

C’ D’ F’ G’ A’

Nắng gió sân trường vui đùa

A’ A’ G’ F’ G’ C’

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

C’ D’ E’ F’ F’ F’ F’ F’ G’ F’ G’

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

F’ G’ A’ D’ D’ D’ D’ A’ G’ E’ D’ C’

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

D’ E’ F’ F’ F’ D’ F’ G’

Từng chiều anh mong ngóng

C’ D’ F’ G’ A’

Vẫn đó nơi hàng cây già

A’ A’ G’ F’ G’ C’

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

C’ D’ E’ F’ F’ F’ F’ F’ G’ C’’ A’

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

F’ F’ G’ F’ D’’, F’ F’ F’ F’ C’’

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu

C C C C’ A G G F D A G F E F

Giờ trên từng bước chân cuộc đời

F’ G’ F’ A’ G’ F’ F’

Anh đã có một người để ngóng trông

G’ F’ D’’ F’ F’ F’ D’’ C’’

Em đã nhìn thấy anh trong đời

G’ G’ F’ C’’ A’ G’ F’

Nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi

F’ D’’ C’’ A’ C’’ G’ F’ C’’ C’’

Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài

D F G A D A G F C

Lặng thinh anh ngóng trông đã lâu

D F G A G C’ A

Người ngẩn ngơ đứng nhìn đánh rơi nụ cười

D F G A D A G F C

Rồi em xao xuyến

C F A B

Chợt nghe vu vơ

D F G G

Một lần bên em hỡi

C’ D’ F’ G’ A’

Nắng gió sân trường vui đùa

A’ A’ G’ F’ G’ C’

Ngồi tựa vai nhau anh đưa em qua bao con phố

C’ D’ E’ F’ F’ F’ F’ F’ G’ F’ G’

Và anh nói thật dịu dàng rằng đã yêu rất lâu rồi

F’ G’ A’ D’ D’ D’ D’ A’ G’ E’ D’ C’

Nụ cười em cho anh ngàn mơ ước

D’ E’ F’ F’ F’ D’ F’ G’

Từng chiều anh mong ngóng

C’ D’ F’ G’ A’

Vẫn đó nơi hàng cây già

A’ A’ G’ F’ G’ C’

Đợi nhau vu vơ anh mang tên em trong giấc mơ

C’ D’ E’ F’ F’ F’ F’ F’ G’ C’’ A’

Rồi mùa thi chợt đến, bồi hồi nhìn phượng rơi

F’ F’ G’ F’ D’’, F’ F’ F’ F’ C’’

Đợi chờ một chút mưa cho đôi mình được đứng bên nhau thật lâu

C C C C’ A G G F D A G F E F

Trên đây là Cm âm Xe Đạp Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Xe Đạp!

Cảm Âm

 

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc