C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\ANH HOANG ANH\HOANG ANH-NGAY VAN HOA VN TAI NGA\13325604_715249275283883_1357404545444967238_n.jpgC:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\IMG_0201.JPG
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\IMG_0209.JPG
  • MỘT SỐ HÌNH ẢNH THAM GIA BIỂU DIỄN TẠI CÁC CUỘC THI, HỘI DIỄN, BIỂU DIỄN TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TIÊU BIỂU
G:\Loi 8870\scan\x10 (15).jpg
THI ĐỘC TẤU VÀ HÒA TẤU NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ NHẤT 1998
TÁC PHẨM VŨ KHÚC SONG ĐĂNG
E:\HOANG ANH NSUT\HO SO NSUT\Untitled-35.jpg
BAN NHẠC BÌNH MINH- THI ĐỘC TẤU VÀ HÒA TẤU NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG
LẦN THỨ NHẤT 1998 -TÁC PHẨM: “GIAI ĐIỆU QUÊ HƯƠNG”SÁNG TÁC: HỒNG THÁI
G:\Loi 8870\x10 (3).JPG
NHẬN GIẢI THƯỞNG TẠI CUỘC THI ĐỘC TẤU VÀ HÒA TẤU
NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNGLẦN THỨ NHẤT – HÀ NỘI 1998
G:\Loi 8870\x10 (2).JPG
GIẢI NHẤT SÁO TRÚC CUỘC THI THI ĐỘC TẤU VÀ HÒA TẤU NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG LẦN THỨ II-2003
Photos
LIÊN HOAN ÂM NHẠC THIẾU NHI QUỐC TẾ TẠI NHẬT BẢN 1992
G:\Loi 8870\scan\x10 (17).jpg
LIÊN HOAN ÂM NHẠC THIẾU NHI QUỐC TẾ TẠI TRUNG QUỐC 1993

Photos

THI TRÌNH TẤU NHẠC CỤ DÂN TỘC DÀNH CHO THIẾU NHI
TRÊN SÓNG PTTH HÀ NỘI 1992- ĐOẠT GIẢI B
E:\HOANG ANH NSUT\HO SO NSUT\Untitled-26.jpg
LIÊN HOAN CÁC LÀN ĐIỆU DÂN CA VÀ CA NHẠC DÂN TỘC 1997.
ĐOẠT GIẢI A
G:\Loi 8870\scan\x10 (8).jpg
LIÊN HOAN VĂN HÓA CÁC NƯỚC CÓ ĐẢO TẠI HÀN QUỐC 1998
G:\Loi 8870\scan\x10 (12).jpg
TRƯỞNG ĐOÀN NGHỆ THUẬT LIÊN HOAN TÀI NĂNG TRẺ
ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG QUỐC TẾ TẠI NA UY-ẤN ĐỘ-VIỆT NAM 2005
G:\Loi 8870\x10 (17).JPG
LIÊN HOAN ÂM NHẠC QUỐC TẾ WORDL MUSIC TẠI ĐAN MẠCH 2006-
(ĐÀN BẦU VÀ SÁO TRÚC)
G:\Loi 8870\scan\x10 (4).jpg
G:\Loi 8870\scan\x10 (3).jpg
NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI CANADA- 2010
  • MỘT SỐ HÌNHẢNH LIÊN HOAN ÂM NHẠC & NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI CÁC NƯỚC KHÁC
D:\ANH CUA HOANG ANH\Tai nang tre 2005 Nauy-Ando-VN\253209941wirRKo_ph.jpg
G:\Loi 8870\scan\x10 (10).jpg
G:\Loi 8870\scan\x10 (11).jpg E:\HOANG ANH NSUT\HO SO NSUT\Untitled-25.jpg
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\unnamed (17).jpg
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\unnamed (10).jpg
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\IMG_0209.JPG
LIÊN HOAN ÂM NHẠC QUỐC TẾ “GIÓ MÙA” 2014 TẠI VIỆT NAM
G:\ảnh h Anh\unnamed (4).jpg
FESTIVAL GÕ QUỐC TẾ TẠI HÀN QUỐC VÀ MALAYSIA 2014
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\pháp 2014.jpg
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\ANH HOANG ANH\anh hoangf anh\11215834_458397654329580_437700411217686491_n.jpg
LIÊN HOAN ÂM NHẠC TRUYỀN THỐNG TẠI PHÁP 2015
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\ANH HOANG ANH\HOANG ANH-NGAY VAN HOA VN TAI NGA\13325604_715249275283883_1357404545444967238_n.jpg
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\ANH HOANG ANH\ảnh HOàng ANH Mỹ 8-2015\7.jpg
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\ANH HOANG ANH\ảnh HOàng ANH Mỹ 8-2015\8.jpg
NHỮNG NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI MỸ NHÂN KỶ NIỆM 20 NĂM
QUAN HỆ VIỆT –MỸ 2015
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\ANH HOANG ANH\13322052_715249508617193_7649047603862030819_n.jpg
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\ANH HOANG ANH\HOANG ANH-NGAY VAN HOA VN TAI NGA\620.jpg
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.814\14311387_10153314966752168_6379973762231927410_o.jpg
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.712\13339691_10153521582046671_3663125209603243338_n.jpg
NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG NGA VỚI CHỦ TỊCH MẶT TRẬN TỔ QUỐC VN NGUYỄN THIỆN NHÂN VÀ BỘ TRƯỞNG BỘ VH-TT-DU LỊCH
NGUYỄN NGỌC THIỆN 2016
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.663\IMG_7162.JPG
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.994\IMG_7159.JPG
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.165\IMG_7161.JPG
Photos
Photos C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.176\IMG_7163.JPG
ĐÓN CÁC ĐOÀN NGUYÊN THỦ QUỐC GIA CÙNG VỚI CHỦ TỊCH NƯỚC TRẦN ĐẠI QUANG VÀ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHUC 2017
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\HOANG ANH TAY BAN NHA 1-2017\15977223_10153615376607168_4889589448687597977_n.jpg
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\HOANG ANH TAY BAN NHA 1-2017\16105515_10153615376622168_4620966707242582478_n.jpg
GIAO LƯU TRAO ĐỔI ÂM NHẠC TẠI HỌC VIỆN ÂM NHẠC TÂY BAN NHA 2017
MỘT SỐ ẢNH BAN NHẠC PHƯƠNG ĐÔNG TRONG CÁC DỰ ÁN:
“ĐƯỜNG XA VẠN DẶM”, “CẦM TAY MÙA HÈ”, “VỌNG NGUYỆT”, “NGUỒN CỘI”,“GIÓ MÙA” …VỚI NS QUỐC TRUNG & NGUYÊN LÊ
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\unnamed (7).jpg
G:\Loi 8870\x10 (11).JPG
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\IMG_0208.JPG
D:\HOANG ANH\HOANG ANH -QUOC TRUNG\NHA HAT LOI QUOC TRUNG-HOANG ANH\100CANON\IMG_8444.JPG
D:\HOANG ANH\HOANG ANH -QUOC TRUNG\NHA HAT LON 1-9-2012 HOANG ANH nguon coi\287102_4442526664402_1709144005_o.jpg
E:\Anh CAM TAY MUA HE 9-2014\IMG_2586.JPG
D:\HOANG ANH\HOANG ANH -QUOC TRUNG\NHA HAT LON 1-9-2012 HOANG ANH nguon coi\IMG_9837.JPG
D:\HOANG ANH\HOANG ANH -QUOC TRUNG\NHA HAT LON 1-9-2012 HOANG ANH nguon coi\IMG_9883.JPG
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\HOANG ANH PHIM ANH\ANH HOANG ANH\anh hoangf anh\11215834_458397654329580_437700411217686491_n.jpg
G:\Loi 8870\IMG_1729.JPG
ĐỘC TẤU SÁO TRÚC CÙNG DÀN NHẠC DÂN TỘC VIỆT NAM
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\IMG_0201.JPG
SOLO SÁO TRÚC VỚI DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG“PHƯƠNG ĐÔNG HUYỀN BÍ-2014
C:\Users\Nguyen Van Loi\Desktop\ảnh h Anh\unnamed (13).jpg
CHƯƠNG TRÌNH CA NHẠC MỪNG XUÂN- VTV 2016
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.895\IMG_7160.JPG
C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.780\15137674_10153929653066671_3549065615800614481_o.jpg
NHẬN BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG NĂM 2016