Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em (Hà Anh Tuấn)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em Hà Anh Tuấn”

Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
la si do si la sol la mi
Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi
la si DO si la sol sol sol mi mi solla la
Em đã bước tới như em đã từng
la si DO RE si la si sol

Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh
la si DO si la la sol la
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
mi2 la sol la MI la sol la la la sol la MI
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
mi2 la sol la MI la sol la sol sol fa fa mi 
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
mi2 la sol la MI la sol la la la sol la MI
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
Do2 si DO si la si la si la la

[Điệp khúc]

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
mi2 RE DO si la DO RE, MI SOL MI RE, MI SOL MI RE MI
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật
mi2 RE DO si la DO RE, MI MI DO3 SI LA SOL SOL MI
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
mi2 RE DO si la DO RE, MI SOL MI RE MI SOL MI RE MI
Để lại tháng tư ở đó
sol la MI re sol la

[Đoạn 2]

Mùa xuân mất em như đã bắt đầu
la si do si la sol la mi
Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi
la si DO si la sol sol sol mi mi solla la
Em vội xa khuất theo tia nắng chiều
la si DO RE si la si sol
Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh
la si DO si la la sol la

Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng, để mình gần lại mãi
mi2 la sol la MI la sol la la la sol la MI
Nói lời thì thầm những điều thật thà, đã giữ trong tim mình
mi2 la sol la MI la sol la sol sol fa fa mi 
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài, đã một lần gục ngã
mi2 la sol la MI la sol la la la sol la MI

Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn
Do2 si DO si la si la si la la

[Lặp lại điệp khúc]

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
mi2 RE DO si la DO RE, MI SOL MI RE, MI SOL MI RE MI
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật
mi2 RE DO si la DO RE, MI MI DO3 SI LA SOL SOL MI
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
mi2 RE DO si la DO RE, MI SOL MI RE MI SOL MI RE MI
Để lại tháng tư ở đó
sol la MI re sol la

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
la si DO RE si la sol sol mi siDO
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
la si DO RE si la sol sol la mi
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
la si DO RE si la sol sol mi siDO
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi
la la DO MI MI RE SOL LA


Nhưng cánh hoa phai tàn thật nhanh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi
mi2 RE DO si la DO RE, MI SOL MI RE, MI SOL MI RE MI
Tháng tư đôi khi thật mong manh
mi2 RE DO si la DO RE
Để mình nói ra…
mi2 MI SI DO3 SI….
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương, nay hóa theo mây gió
mi2 RE DO si la DO RE, MI SOL MI RE MI SOL MI RE MI
Để lại tháng tư xa mãi
sol la MI RE SOL LA
Để lại tháng tư, mình anh
sol la MI RE, sol la

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em Hà Anh Tuấn”

Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
6 7 1 7 6 5 6 3
Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi
6 7 1’ 7 6 5 5 5 3 3 56 6
Em đã bước tới như em đã từng
6 7 1’ 2’ 7 6 7 5

Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh
6 7 1’ 7 6 6 5 6
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
3’ 6 5 6 3’ 6 5 6 6 6 5 6 3’
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
3’ 6 5 6 3’  6 5 6 5 5 4 4 3
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
3’ 6 5 6 3’ 6 5 6 6 6 5 6 3’
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
1’ 7 1’ 7 6 7 6 7 6 6

Do2 si DO si la si la si la la

[Điệp khúc]

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’ 3’
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’, 3’ 3 ‘1’’ 7’ 6’ 5’ 5’ 3’
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’
Để lại tháng tư ở đó
5 6 3’ 2 5 6

[Đoạn 2]

Mùa xuân mất em như đã bắt đầu
6 7 1 7 6 5 6 3
Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi
6 7 1’ 7 6 5 5 5 3 3 56 6
Em vội xa khuất theo tia nắng chiều
6 7 1’ 2’ 7 6 7 5
Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh
6 7 1’ 7 6 6 5 6

Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng, để mình gần lại mãi
3’ 6 5 6 3’ 6 5 6 6 6 5 6 3’
Nói lời thì thầm những điều thật thà, đã giữ trong tim mình
3’ 6 5 6 3’ 6 5 6 5 5 4 4 3

Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài, đã một lần gục ngã

3’ 6 5 6 3’  6 5 6 6 6 5 6 3’

Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn

1’ 7 1’ 7 6 7 6 7 6 6 

[Lặp lại điệp khúc]

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’ 3’
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’, 3’ 3 ‘1’’ 7’ 6’ 5’ 5’ 3’
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’
Để lại tháng tư ở đó
5 6 3’ 2 5 6

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
6 7 1’ 2’ 7 6 5 5 3 71’
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
6 7 1’ 2’ 7 6 5 5 6 3
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
6 7 1’ 2’ 7 6 5 5 3 71’
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi

6 6 1’ 3’ 3’ 2’ 5’ 6’


Nhưng cánh hoa phai tàn thật nhanh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’ 3’
Tháng tư đôi khi thật mong manh
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’
Để mình nói ra…
3’ 3’ 7’ 1’’ 7’…
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương, nay hóa theo mây gió
3’ 2’ 1’ 7 6 1’ 2’, 3’ 5’ 3’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 3’
Để lại tháng tư xa mãi
5 6 3’ 2’ 5’ 6’
Để lại tháng tư, mình anh

5 6 3’ 2’, 5 6

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em Hà Anh Tuấn”

Mùa xuân có em như chưa bắt đầu
A B C B A G A E
Và cơn gió như khẽ mơn man lay từng nhành hoa rơi
A B C’ B A G G G E E GA A
Em đã bước tới như em đã từng
A B C’ D’ B A B G

Chạy trốn với anh trên cánh đồng xanh
A B C’ B A A G A
Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi
E’ A G A E’ A G A A A G A E’
Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình
E’ A G A E’ A G A G G F F E
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài đã một lần gục ngã
E’ A G A E’ A G A A A G A E’
Tháng tư có em ở đây nhìn tôi mỉm cười
C’ B C’ B A B A B A A

[Điệp khúc]

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
E’ D’ C’ B A C’ D’, E’ G’ E’ D’, E’ G’ E’ D’ E’
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật
E’ D’ C’ B A C’ D’, E’ E’ C’’ B’ A’ G’ G’ E’
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
E’ D’ C’ B A C’ D’, E’ G’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ E’
Để lại tháng tư ở đó
G A E’ D G A

[Đoạn 2]

Mùa xuân mất em như đã bắt đầu
A B C B A G A E
Và cơn gió như khẽ vô tình lay từng nhành hoa rơi
A B C’ B A G G G E E GA A
Em vội xa khuất theo tia nắng chiều
A B C’ D’ B A B G
Để lại dấu chân giữa cánh đồng xanh
A B C’ B A A G A

Khúc nhạc thầm lặng giữa chiều muộn màng, để mình gần lại mãi
E’ A G A E’ A G A A A G A E’
Nói lời thì thầm những điều thật thà, đã giữ trong tim mình
E’ A G A E’ A G A G G F F E
Những chặng đường dài ngỡ mình mệt nhoài, đã một lần gục ngã
E’ A G A E’ A G A A A G A E’

Tháng tư ánh sao phía xa bỗng nhiên dần tàn
C’ B C’ B A B A B A A

[Lặp lại điệp khúc]

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh, em có bay xa, em có đi xa mãi
E’ D’ C’ B A C’ D’, E’ G’ E’ D’, E’ G’ E’ D’ E’
Tháng tư đôi khi thật mong manh, để mình nói ra những câu chân thật
E’ D’ C’ B A C’ D’, E’ E’ C’’ B’ A’ G’ G’ E’
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương nay hóa theo mây gió
E’ D’ C’ B A C’ D’, E’ G’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ E’
Để lại tháng tư ở đó
G A E’ D G A

Và tôi sẽ sống như những gì em thầm mơ
A B C’ D’ B A G G E BC’
Và tôi sẽ bước tiếp trên con đường mình đã chọn
A B C’ D’ B A G G A E
Và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em
A B C’ D’ B A G G E BC’
Khẽ chào cô gái tháng tư của tôi

A A C’ E’ E’ D’ G’ A’


Nhưng cánh hoa phai tàn thật nhanh, em đã bay xa, em đã đi xa mãi
E’ D’ C’ B A C’ D’, E’ G’ E’ D’, E’ G’ E’ D’ E’
Tháng tư đôi khi thật mong manh
E’ D’ C’ B A C’ D’
Để mình nói ra…
E’ E’ B’ C’’ B’….
Giá như tôi một lần tin em, cô gái tôi thương, nay hóa theo mây gió
E’ D’ C’ B A C’ D’, E’ G’ E’ D’ E’ G’ E’ D’ E’
Để lại tháng tư xa mãi
G A E’ D’ G’ A’ 
Để lại tháng tư, mình anh
G A E’ D’, G A

Trên đây là Cm âm Tháng Tư là Lời Nói Dối Của Em Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tháng Tư là Lời Nói Dối Của Em!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc