Bạc Phận – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bạc Phận (Jack, KICM) Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Bạc Phận Jack, KICM”

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay

RÊ2 ĐÔ2 LA LA, ĐÔ2 LA SOL SOL, FA SOL LA SI LA LA

Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta

RÊ2 ĐÔ2 la la, ĐÔ2 la sol sol, fa sol la si la

Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo

RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Hồn nhiên cài hoa mái đầu

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA2 ĐÔ2la

Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng

RÊ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Rời xa tình anh năm tháng …

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 SOL2 LA2

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

SOL2 LA2 SOL2 FA2 RÊ2 LA2 ĐÔ3 RÊ2 FA2SOL2

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

SOL2 LA2 ĐÔ3 LA2 LA2 SOL2 LA2 RÊ2 SOL2 FA2

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Trong phút giây anh tìm hoài

SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2 SOL

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

LA SOL FA RÊ2 RÊ2 LA RÊ2 FA SOL

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

SOL LA LA LA , SOL LA ĐÔ2DO3 RÊ2 SOL FA

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Lá xát xơ đi nhiều và

SOL LA SOL FA MI MI

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

[Đoạn 2]

Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang

LA LA , RÊ2 SOL SOL, FA SOL SOL RÊ2 FA SOL

Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương

LA LA , RÊ2 SOL SOL, FA SOL SOL RÊ2 FA FA

Giờ em ở nơi khuê phòng

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Ngày mai nữa em theo chồng

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng

FA SOL LA SOL FA RÊ2 , FA SOL FA RÊ2, FA SOL FA RÊ2

Bình minh dẫn em đi rồi

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Vòng xoay bánh xe luân hồi

FA SOL LA SOL FA RÊ2

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi!

FA SOL LA SOL FA RÊ2 , FA SOL FA RÊ2, FA SOL FA RÊ2

Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng …

RÊ2 RÊ2 RÊ2 LA DO2DO3 , RE ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Mẹ cha của em vỡ òa …

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA ĐÔ2 la

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò

RÊ2 RÊ2 RÊ2 LA ĐÔ2Do3 , RE ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2

Hồng nhan bạc phận – sóng gió!

ĐÔ2 RÊ2 ĐÔ2 RÊ2 FA SOL LA

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

SOL LA SOL FA RÊ2 LA DO2DO3 RÊ2 FASOL

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

SOL LA LA LA SOL LA ĐÔ2DO3 RÊ2 SOL FA

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Trong phút giây anh tìm hoài

SOL LA SOL FA MI MI

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

SOL LA SOL FA MI MI la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2 LA RÊ2 FA

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

SOL SOL LA LA LA , SOL LA RÊ2 SOL FA

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

SOL LA SOL FA RÊ2 RÊ2

Lá xát xơ đi nhiều và

SOL LA SOL FA MI MI

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

SOL LA SOL FA MI MI la la ĐÔ2 RÊ2 FA RÊ2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Bạc Phận Jack, KICM”

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay

2’ 1’ 6 6, 1’ 6 5 5, 4 5 6 7 6 6

Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta

2’ 1’ 6 6, 1’ 6 5 5, 4 5 6 7 6

Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo

2’ 2’ 1’ 2’ 6’ 1’’ 2’ 1’ 2’ 1’

Hồn nhiên cài hoa mái đầu

1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 1’6

Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng

2’ 2’ 1’ 2’ 6’ 1’’ 2’ 1’ 2’ 1’

Rời xa tình anh năm tháng …

1’ 2’ 1’ 2’ 5’ 6’

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

5’ 6’ 5’ 4’ 2’ 6’ 1’’ 2’ 4’5’

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

5’ 6’ 1’’ 6’ 6’ 5’ 6’ 2’ 5’ 4′

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

5 6 5 4 2’ 2’

Trong phút giây anh tìm hoài

5 6 5 4 3 3

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

5 6 5 4 3 3 6 1’ 2’ 4 2’ 6

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

6 5 4 2’ 2’ 6 2’ 4 5

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

5 6 6 6 5 6 1’1″ 2′ 5 4

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

5 6 5 4 2’ 2’

Lá xát xơ đi nhiều và

5 6 5 4 3 3

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

5 6 5 4 3 3 6 6 1’ 2’ 4 2’

[Đoạn 2]

Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang

6 6, 2’ 5 5, 4 5 5  2’  4 5

Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương

6 6, 2’ 5 5, 4 5 5  2’  4 4

Giờ em ở nơi khuê phòng

4 5 6 5 4 2’

Ngày mai nữa em theo chồng

4 5 6 5 4 2’

Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng

4 5 6 5 4 2’, 4 5 4 2’, 4 5 4 2’

Bình minh dẫn em đi rồi

4 5 6 5 4 2’

Vòng xoay bánh xe luân hồi

4 5 6 5 4 2’

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi!

4 5 6 5 4 2’, 4 5 4 2’, 4 5 4 2’

Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng …

2’ 2’ 2’ 6 1’1″, 2 1’ 2’ 1’

Mẹ cha của em vỡ òa …

1’ 2’ 1’ 2’ 4 1’ 6

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò

2’ 2’ 2’ 6 1’1″,2 1’ 2’ 1’

Hồng nhan bạc phận – sóng gió!

1’ 2’ 1’ 2’ 4 5 6

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

5 6 5 4 2’ 6 1’1″ 2’ 45

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

5 6 6 6 5 6 1’1″ 2’ 5 4

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

5 6 5 4 2’ 2’

Trong phút giây anh tìm hoài

5 6 5 4 3 3

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

5 6 5 4 3 3 6 1’ 2’ 4 2’

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

5 6 5 4 2’ 2’ 6 2’ 4

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

5 5 6 6 6, 5 6 2’ 5 4

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

5 6 5 4 2’ 2’

Lá xát xơ đi nhiều và

5 6 5 4 3 3

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

5 6 5 4 3 3 6 6 1’ 2’ 4 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Bạc Phận Jack, KICM”

Ai gieo tình này, ai mang tình này, để lệ trên khóe mi cay

D’ C’ A A, C’ A G G, F G A B A A

Ai đưa về nhà, ai cho ngọc ngà, giờ người xa cách ta

D’ C’ A A, C’ A G G, F G A B A

Từng là một thời thiếu nữ trong vùng quê nghèo

D’ D’ C’ D’ A’ C’’ D’ C’ D’ C’

Hồn nhiên cài hoa mái đầu

C’ D’ C’ D’ F’ C’A

Dòng người vội vàng em hóa thân đời bẽ bàng

D’ D’ C’ D’ A’ C’’ D’ C’ D’ C’

Rời xa tình anh năm tháng …

C’ D’ C’ D’ G’ A’

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

G’ A’ G’ F’ D’ A’ C’’ D’ F’G’

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

G’ A’ C’’ A’ A’ G’ A’ D’ G’ F’

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

G A G F D’ D’

Trong phút giây anh tìm hoài

G A G F E E

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

G A G F E E A C’ D’ F D’ G

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

A G F D’ D’ A D’ F G

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

G A A A, G A C’C’’ D’ G F

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

G A G F D’ D’

Lá xát xơ đi nhiều và

G A G F E E

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

G A G F E E A A C’ D’ F D’

[Đoạn 2]

Thoáng thoáng, ngày miêng mang, giờ con nước dài thênh thang

A A, D’ G G, F G G D’ F G

Không trách, người không thương, mà hương tóc còn vương vương

A A, D’ G G, F G G D’ F F

Giờ em ở nơi khuê phòng

F G A G F D’

Ngày mai nữa em theo chồng

F G A G F D’

Và tô má em thêm hồng ôi đớn đau lòng ôi đớn đau lòng

F G A G F D’, F G F D’, F G F D’

Bình minh dẫn em đi rồi

F G A G F D’

Vòng xoay bánh xe luân hồi

F G A G F D’

Hoàng hôn khuất sau lưng đồi ôi vỡ tan rồi ôi vỡ tan rồi!

F G A G F D’, F G F D’, F G F D’

Một ngày buồn mây tím, em về thôn làng …

D’ D’ D’ A C’C’’, D C’ D’ C’

Mẹ cha của em vỡ òa …

C’ D’ C’ D’ F C’ A

Giọt lệ chạnh lòng em khóc, thương người sang đò

D’ D’ D’ A C’C’’, D C’ D’ C’

Hồng nhan bạc phận – sóng gió!

C’ D’ C’ D’ F G A

[ĐK]

Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong

G A G F D’ A C’C’’ D’ FG

Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu

G A A A G A C’C’’ D’ G F

Trong nỗi đau anh mệt nhoài

G A G F D’ D’

Trong phút giây anh tìm hoài

G A G F E E

Muốn giữ em ở lại một lần này vì anh mãi thương

G A G F E E A C’ D’ F D’

Xa cách nhau thật rồi sương trắng chiều thu

G A G F D’ D’ A D’ F

Ngày em bước ra đi nước mắt ấy biệt li

G G A A A, G A D’ G F

Hoa vẫn rơi bên thềm nhà

G A G F D’ D’

Lá xát xơ đi nhiều và

G A G F E E

Anh chúc em yên bình mối tình mình hẹn em kiếp sau …

G A G F E E A A C’ D’ F D’

Trên đây là Cm âm Bạc Phận Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Bạc Phận!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc