Bay Giữa Ngân Hà – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Bay Giữa Ngân Hà (Nam Cường)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Bay Giữa Ngân Hà Nam Cường”

Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao,

mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 

Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ,

mi sol la la sol la sol mi re do re mi re

Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,

mi re do do re mi sol 

Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh,

mi re do do la si DO

Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em,

mi re do do re re do re re

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

mi sol la la sol la sol mi re do re mi re

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

mi re do do re mi sol do re mi re mi si DO

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

la si DO DO la DO si la si DO

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

sol DO RE MI SOL DO MI RE

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

sol2 RE DO mi si DO si

Chỉ là do ánh mắt một người,

la sol la MI MI la sol

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

la si DO DO RE SOL RE 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

sol DO RE MI SOL DO MI RE

Để mãi mãi chở che suốt đời,

sol2 SOL SOL MI RE MI DO

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

Do2 si la la MI RE DO si sol la

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

mi sol la la sol la sol mi re mi sol sol 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

mi sol la la sol la sol mi re do re mi re

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

mi re do do re mi sol do re mi re mi si DO

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

la si DO DO la DO si la si DO

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

sol DO RE MI SOL DO MI RE

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

sol2 RE DO mi si DO si

Chỉ là do ánh mắt một người,

la sol la MI MI la sol

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

la si DO DO RE SOL RE 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

sol DO RE MI SOL DO MI RE

Để mãi mãi chở che suốt đời,

sol2 SOL SOL MI RE MI DO

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

Do2 si la la MI RE DO si sol la

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

sol DO RE MI SOL DO MI RE

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

sol2 RE DO mi si DO si

Chỉ là do ánh mắt một người,

la sol la MI MI la sol

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

la si DO DO RE SOL RE 

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

sol DO RE MI SOL DO MI RE

Để mãi mãi chở che suốt đời,

sol2 SOL SOL MI RE MI DO

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

Do2 si la la MI RE DO si sol la

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Bay Giữa Ngân Hà Nam Cường”

Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao,

3 5 6 6 5 6 5 3 2 3 5 5

Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ,

3 5 6 6 5 6 5 3 2 1 2 3 2

Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,

3 2 1 1 2 3 5

Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh,

3 2 1 1 6 7 1’

Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em,

3 2 1 1 2 2 1 2 2

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

3 5 6 6 5 6 5 3 2 3 5 5

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

3 5 6 6 5 6 5 3 2 1 2 3 2

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

3 2 1 1 2 3 5 1 2 3 2 3 7 1’

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

6 7 1’ 1’ 6 1’ 7 6 7 1’

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

5 1’ 2’ 3’ 5’ 1’ 3’ 2’

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

5’ 2’ 1’ 3 7 1’ 7

Chỉ là do ánh mắt một người,

6 5 6 3’ 3’ 6 5

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

6 7 1’ 1’ 2’ 5’ 2′

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

5 1’ 2’ 3’ 5’ 1’ 3’ 2’

Để mãi mãi chở che suốt đời,

5’ 5’ 5’ 3’ 2’ 3’ 1’

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

1’ 7 6 6 3’ 2’ 1’ 7 5 6

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

3 5 6 6 5 6 5 3 2 3 5 5

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

3 5 6 6 5 6 5 3 2 1 2 3 2

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

3 2 1 1 2 3 5 1 2 3 2 3 7 1’

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

6 7 1’ 1’ 6 1’ 7 6 7 1’

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

5 1’ 2’ 3’ 5’ 1’ 3’ 2’

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

5’ 2’ 1’ 3 7 1’ 7

Chỉ là do ánh mắt một người,

6 5 6 3’ 3’ 6 5

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

6 7 1’ 1’ 2’ 5’ 2’

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

5 1’ 2’ 3’ 5’ 1’ 3’ 2’

Để mãi mãi chở che suốt đời,

5’ 5’ 5’ 3’ 2’ 3’ 1’

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

1’ 7 6 6 3’ 2’ 1’ 7 5 6

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

5 1’ 2’ 3’ 5’ 1’ 3’ 2’

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

5’ 2’ 1’ 3 7 1’ 7

Chỉ là do ánh mắt một người,

6 5 6 3’ 3’ 6 5

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

6 7 1’ 1’ 2’ 5’ 2’

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

5 1’ 2’ 3’ 5’ 1’ 3’ 2’

Để mãi mãi chở che suốt đời,

5’ 5’ 5’ 3’ 2’ 3’ 1’

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

1’ 7 6 6 3’ 2’ 1’ 7 5 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Bay Giữa Ngân Hà Nam Cường”

Vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại càng bay lên cao,

E G A A G A G E D E G G 

Dường như với tới muôn đám mây đang hoài trôi lững lơ,

E G A A G A G E D C D E D

Những ngọn đèn đường thêm nhỏ bé,

E D C C D E G

Cả thiên đường ngàn sao lấp lánh,

E D C C A B C’

Cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em,

E D C C D D C D D 

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

E G A A G A G E D E G G 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

E G A A G A G E D C D E D

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

E D C C D E G C D E D E B C’

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

A B C’ C’ A C’ B A B C’

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

G C’ D’ E’ G’ C’ E’ D’

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

G’ D’ C’ E B C’ B

Chỉ là do ánh mắt một người,

A G A E’ E’ A G

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

A B C’ C’ D’ G ‘D’

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

G C’ D’ E’ G’ C’ E’ D’

Để mãi mãi chở che suốt đời,

G’ G’ G’ E’ D’ E’ C’

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

C’ B A A E’ D’ C’ B G A

Rồi bàn tay khẽ nắm lấy nhưng vô tình không ai hay,

E G A A G A G E D E G G 

Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm,

E G A A G A G E D C D E D

Ngồi bên em mà tim bối rối thời gian ơi đừng trôi nhanh quá,

E D C C D E G C D E D E B C’

Để anh giữi lấy từng phút giây được bên em,

A B C’ C’ A C’ B A B C’

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

G C’ D’ E’ G’ C’ E’ D’

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

G’ D’ C’ E B C’ B

Chỉ là do ánh mắt một người,

A G A E’ E’ A G

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

A B C’ C’ D’ G’ D’

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

G C’ D’ E’ G’ C’ E’ D’

Để mãi mãi chở che suốt đời,

G’ G’ G’ E’ D’ E’ C’

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

C’ B A A E’ D’ C’ B G A

Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi,

G C’ D’ E’ G’ C’ E’ D’

Cứ ngây thơ hiền như ánh trăng,

G’ D’ C’ E B C’ B

Chỉ là do ánh mắt một người,

A G A E’ E’ A G

Làm cho anh ngây ngô cả đêm,

A B C’ C’ D’ G’ D’

Và anh bỗng muốn được ôm lấy em,

G C’ D’ E’ G’ C’ E’ D’

Để mãi mãi chở che suốt đời,

G’ G’ G’ E’ D’ E’ C’

Có thể nào tình sẽ không bao giời đổi thay

C’ B A A E’ D’ C’ B G A

Trên đây là Cm âm Bay Giữa Ngân Hà Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Bay Giữa Ngân Hà!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc