Chẳng Thể Tìm Được Em – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Chẳng Thể Tìm Được Em (PhucXp ft. Freak D)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Chẳng Thể Tìm Được Em PhucXp ft. Freak D”

Anh dừng chân, ngước nhìn trời cao ngàn muôn ánh sao
sol re si, sol re re sol re RE MI RE 
Để buồn đau phủ lên bờ vai hao gầy
sol re si la si la si sol fa
Ngày mà ta rời xa, quay lưng về nhau
Re re mi re mi, sol sol re la 
Liệu đã có ai ngoảnh lại
Re RE RE RE la sol

Cả hai bước đi vội vàng, một kết thúc lỡ làng cho ta
la si DO si sol re, re DO si sol re la la 
Nơi giọt sương vẫn nằm lại trên dòng khóe mắt em
sol re si, sol re re sol re RE MI RE 
Liệu một giây, ngàn năm thì cũng vẫn vậy
sol re si la si la si sol fa
Dư âm ngày nào như vẫn còn bên tai
mi mi re mi mi mi re sol sol

Những ngày đã theo bóng ai
sol fa fa sol RE lasol
Rồi mai sau ra đi liệu anh có còn tiếc nuối
la si DO si DO si DO DO si DO RE 
Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
Re2 RE MI FA SOL, RE RE si RE SOL FA
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua
mi2 RE MI FA SOL FA SOL FA SOL FA si DO

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
Re2 RE MI FA SOL, RE RE si RE SOL FA
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
mi2 RE MI FA SOL FA SOL FA SOL SOL LA LASOL
Chẳng thể tìm được em
Re2 SI SOL FA SOL

Bao ngày qua anh hoài chìm trong hồi ức đã xa
sol re si, sol re re sol re RE MI RE 
Chợt nhận ra bỏ quên những thứ trước mặt
sol re si la si la si sol fa
Chờ đợi một người cũng đã bao lâu
mi mi re mi re RE si la 
Dù đã biết trước sẽ chẳng tìm thấy nhau
la si DO RE RE si RE LA SOL
Để rồi anh cũng phải nhận ra em đã xa mãi
Do2 RE MI RE MI RE MI SOL FA SOL LA

Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
Re2 RE MI FA SOL, RE RE si RE SOL FA
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua
mi2 RE MI FA SOL FA SOL FA SOL FA si DO

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
Re2 RE MI FA SOL, RE RE si RE SOL FA
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
mi2 RE MI FA SOL FA SOL FA SOL SOL LA LASOL

Chẳng thể tìm được em qua bao nhiêu khung trời
Re2 SI SOL FA SOL SOL SOL SOL MI RE
Chạy theo giấc mơ anh mơ một thời
si RE SOL FA FA FA MI RE 
Từng hơi ấm kỷ niệm tàn phai đã bao lâu rồi
mi2 FA SOL la si la si SOL FA MI RE 
Anh chỉ muốn được cùng em đi hết quãng đường dài
mi2 RE MI MI MI FA SOL SOL SOL RE RE

Dù cho em sẽ không không quay về nữa
Re2 MI MI FA SOL  LA LA SOL SI
Và rồi bao năm tháng cũng phai dần theo bóng em
Re2 RE MI FA SOL RE RE si RE SOL FA
Phép màu anh mong ước chỉ có trong giấc mơ mà thôi
mi2 RE MI FA SOL FA SOL FA SOL FA si DO

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
Re2 RE MI FA SOL, RE RE si RE SOL FA
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
mi2 RE MI FA SOL FA SOL FA SOL SOL LA LASOL
Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
Re2 RE SOL SI SI , RE RE si RE SI LA 
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua
mi2 RE MI FA SOL LA SI LA SI LA FA SOL

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
Re2 RE MI FA SOL, RE RE si RE SOL FA
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
mi2 RE MI FA SOL FA SOL FA SOL SOL LA LASOL
Chẳng thể tìm được em.
Re2 SI SOL FA SOL

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Chẳng Thể Tìm Được Em PhucXp ft. Freak D”

Anh dừng chân, ngước nhìn trời cao ngàn muôn ánh sao
5 2 7, 5 2 2 5 2 2’ 3’ 2’
Để buồn đau phủ lên bờ vai hao gầy
5 2 7 6 7 6 7 5 4
Ngày mà ta rời xa, quay lưng về nhau
2 2 3 2 3, 5 5 2 6
Liệu đã có ai ngoảnh lại
2 2’ 2’ 2’ 6 5

Cả hai bước đi vội vàng, một kết thúc lỡ làng cho ta
6 7 1’ 7 5 2, 2 1’ 7 5 2 6 6 
Nơi giọt sương vẫn nằm lại trên dòng khóe mắt em
5 2 7, 5 2 2 5 2 2’ 3’ 2’
Liệu một giây, ngàn năm thì cũng vẫn vậy
5 2 7 6 7 6 7 5 4
Dư âm ngày nào như vẫn còn bên tai
3 3 2 3 3 3 2 5 5

Những ngày đã theo bóng ai
5 4 4 5 2’ 65
Rồi mai sau ra đi liệu anh có còn tiếc nuối
6 7 1’ 7 1’ 7 1’ 1’ 7 1’ 2’
Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
2’ 2’ 3’ 4’ 5’, 2’ 2’ 7 2’ 5’ 4’
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua
3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 7 1’

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
2’ 2’ 3’ 4’ 5’, 2’ 2’ 7 2’  5’ 4’
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’ 5’ 6’ 6’5’
Chẳng thể tìm được em
2’  7’ 5’ 4’ 5’

Bao ngày qua anh hoài chìm trong hồi ức đã xa
5 2 7, 5 2 2 5 2 2’ 3’ 2’ 
Chợt nhận ra bỏ quên những thứ trước mặt
5 2 7 6 7 6 7 5 4
Chờ đợi một người cũng đã bao lâu
3 3 2 3 2 2’ 7 6
Dù đã biết trước sẽ chẳng tìm thấy nhau
6 7 1’ 2’ 2’ 7 2’ 6’ 5’
Để rồi anh cũng phải nhận ra em đã xa mãi
1’ 2’ 3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 5’ 4’ 5’ 6’

Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
2’ 2’ 3’ 4’ 5’, 2’ 2’ 7 2’ 5’ 4’
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua
3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 7 1’

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
2’ 2’ 3’ 4’ 5’, 2’ 2’ 7 2’ 5’ 4’
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 4’ 5’4’ 5’ 5’ 6’ 6’5’

Chẳng thể tìm được em qua bao nhiêu khung trời
2’ 7’ 5’ 4’ 5’ 5’ 5’ 5’ 3’ 2’
Chạy theo giấc mơ anh mơ một thời
7 2’ 5’ 4’ 4’ 4’ 3’ 2’
Từng hơi ấm kỷ niệm tàn phai đã bao lâu rồi
3’ 4’ 5’ 6 7 6 7 5’ 4’ 3’ 2’
Anh chỉ muốn được cùng em đi hết quãng đường dài
3’ 2’ 3’ 3’ 3’ 4’ 5’ 5’ 5’ 2’ 2’

Dù cho em sẽ không không quay về nữa
2’ 3’ 3’ 4’ 5’ 6’ 6’ 5’ 7’
Và rồi bao năm tháng cũng phai dần theo bóng em
2’ 2’ 3’ 4’ 5’ 2’ 2’ 7 2’ 5’ 4’
Phép màu anh mong ước chỉ có trong giấc mơ mà thôi
3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 7 1’

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
2’ 2’ 3’ 4’ 5’, 2’ 2’ 7 2’ 5’ 4’
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’ 5’ 6’ 6’5’
Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
2’ 2’ 5’ 7’ 7’, 2’ 2’ 7 2’ 7’ 6’
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua
3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’ 7’ 6’ 7’ 6’ 4’ 5’

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
2’ 2’ 3’ 4’ 5’, 2’ 2’ 7 2’ 5’ 4’
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
3’ 2’ 3’ 4’ 5’ 4’ 5’ 4’ 5’ 5’ 6’ 6’5’
Chẳng thể tìm được em.
2’ 7’ 5’ 4’ 5’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Chẳng Thể Tìm Được Em PhucXp ft. Freak D”

Anh dừng chân, ngước nhìn trời cao ngàn muôn ánh sao
G D B, G D D G D D’ E’ D’
Để buồn đau phủ lên bờ vai hao gầy
G D B A B A B G F
Ngày mà ta rời xa, quay lưng về nhau
D D E D E, G G D A
Liệu đã có ai ngoảnh lại

D D’ D’ D’ A G

Cả hai bước đi vội vàng, một kết thúc lỡ làng cho ta
A B C’ B G D, D C’ B G D A A
Nơi giọt sương vẫn nằm lại trên dòng khóe mắt em
G D B, G D D G D D’ E’ D’
Liệu một giây, ngàn năm thì cũng vẫn vậy
G D B A B A B G F
Dư âm ngày nào như vẫn còn bên tai

E E D E E E D G G

Những ngày đã theo bóng ai
G F F G D’ AG
Rồi mai sau ra đi liệu anh có còn tiếc nuối
A B C’ B C’ B C’ C’ B C’ D’
Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
D’ D’ E’ F’ G’, D’ D’ B D’ G’ F’
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua

E’ D’ E’ F’ G’ F’ G’ F’ G’ F’ B C’

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
D’ D’ E’ F’ G’, D’ D’ B D’ G’ F’
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
E’ D’ E’ F’ G’ F’ G’ F’ G’ G’ A’ A’G’
Chẳng thể tìm được em

D’ B’ G’ F’ G’

Bao ngày qua anh hoài chìm trong hồi ức đã xa
G D B, G D D G D D’ E’ D’
Chợt nhận ra bỏ quên những thứ trước mặt
G D B A B A B G F
Chờ đợi một người cũng đã bao lâu
E E D E D D’ B A
Dù đã biết trước sẽ chẳng tìm thấy nhau
A B C’ D’ D’ B D’ A’ G’
Để rồi anh cũng phải nhận ra em đã xa mãi

C’ D’ E’ D’ E’ D’ E’ G’ F’ G’ A’

Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
D’ D’ E’ F’ G’, D’ D’ B D’ G’ F’
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua

E’ D’ E’ F’ G’ F’ G’ F’ G’ F’ B C’

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
D’ D’ E’ F’ G’, D’ D’ B D’ G’ F’
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em

E’ D’ E’ F’ G’ F’ G’ F’ G’ G’ A’ A’G’

Chẳng thể tìm được em qua bao nhiêu khung trời
D’ B’ G’ F’ G’ G’ G’ G’ E’ D’
Chạy theo giấc mơ anh mơ một thời
B D’ G’ F’ F’ F’ E’ D’
Từng hơi ấm kỷ niệm tàn phai đã bao lâu rồi
E’ F’ G’ A B A G’ F’ E’ D’
Anh chỉ muốn được cùng em đi hết quãng đường dài

E’ D’ E’ E’ E’ F’ G’ G’ G’ D’ D’

Dù cho em sẽ không không quay về nữa
D’ E’ E’ F’ G’ A’ A’ G’ B’
Và rồi bao năm tháng cũng phai dần theo bóng em
D’ D’ E’ F’ G’ D’ D’ B D’ G’ F’
Phép màu anh mong ước chỉ có trong giấc mơ mà thôi

E’ D’ E’ F’ G’ F’ G’ F’ G’ F’ B C’

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
D’ D’ E’ F’ G’, D’ D’ B D’ G’ F’
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
E’ D’ E’ F’ G’ F’ G’ F’ G’ G’ A’ A’G’
Ngàn lần anh yếu đuối, ngàn lần để nước mắt rơi
D’ D’ G’ B’ B’, D’ D’ B D’ B’ A’
Để rồi chợt nhận ra năm tháng kia cũng đã vội qua

E’ D’ E’ F’ G’ A’ B’ A’ B’ A’ F’ G’

Chậm lại một giây cuối, để anh được ôm lấy em
D’ D’ E’ F’ G’, D’ D’ B D’ G’ F’
Vì anh hiểu mãi sau cũng chẳng tìm được người như em
E’ D’ E’ F’ G’ F’ G’ F’ G’ G’ A’ A’G’
Chẳng thể tìm được em.

D’ B’ G’ F’ G’

Trên đây là Cm âm Chẳng Thể Tìm Được Em Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Chẳng Thể Tìm Được Em!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc