Có Chàng Trai Viết Lên Cây – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Có Chàng Trai Viết Lên Cây (Phan Mạnh Quỳnh)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm dạng Sáo Trúc Nốt Nhạc Sáo Trúc “Có Chàng Trai Viết Lên Cây Phan Mạnh Quỳnh”

Có chàng trai viết lên cây
la son la DO la la
Lời yêu thương cô gái ấy
Son la la la DO DO
Mối tình như gió như mây
la son la DO la la
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
Son la la la DO DO
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
la son la sol la re re fa re fa 
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
la sol la sol la la re fa
Câu chuyện đã rất xa xôi
la sol la DO la la
Niềm riêng không ai biết tới
sol la la la DO DO
Hai người sống ở hai nơi
la sol la DO la la
Từ lâu không đi sát lối
sol la la la DO DO
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
la sol la sol la re re fa re sol fa
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
la sol la la  sol fa sol la re fa 
Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
Do2 MI SOL FA FA FA MI fa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Do2 FA FA FA MI FA SOL SOL FA LA MI MI RE MI DO
Không ai hiểu thấu vì
mi2 MI RE MI DO
Tình yêu những đứa trẻ con thì
la RE FA FA la FA RE
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
fa2 FA FA FA FA SOL DO DO DO DO si DO RE
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Do2 MI SOL FA FA FA MI FA
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Do2 FA FA FA FA FA SOL SOL FA LA MI MI re MI DO
Có một người vẫn vậy
mi2 MI RE MI DO
Thì ra xa nhau là mất thôi
la RE FA FA la FA RE
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
fa2 FA FA FA FA SOL DO DO DO si si fa fa
Có chàng trai lúc xuân xanh
la sol la DO la la
Ngược xuôi bon chen đất khách
sol la la la DO DO
Mối tình cứ thế phai nhanh
la sol la DO la la
Dường như thôi không nghĩ đến
sol la la la DO DO
Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
la sol la sol la re re fa re sol fa
Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
la sol la sol la la re fa
Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
la sol la DO la la
Niềm riêng không ai nhắc tới
sol la la la DO DO
Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
la sol la DO la la
Một hôm cơn mưa dẫn lối
sol la la la DO DO
Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
la sol la sol la RE la DO la DO fa re
Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau
la sol la sol la DO sol fa sol la re fa

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha

Do2 MI SOL FA FA FA MI fa
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
Do2 FA FA FA MI FA SOL SOL FA LA MI MI RE MI DO
Không ai hiểu thấu vì
mi2 MI RE MI DO
Tình yêu những đứa trẻ con thì
la RE FA FA la FA RE
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
fa2 FA FA FA FA SOL DO DO DO DO si DO RE
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
Do2 MI SOL FA FA FA MI FA
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
Do2 FA FA FA FA FA SOL SOL FA LA MI MI re MI DO
Có một người vẫn vậy
mi2 RE RE MI DO 
Thì ra xa nhau là mất thôi
la RE FA FA la FA RE 
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
fa2 FA FA FA FA SOL DO DO DO si si fa fa
Có chàng trai viết lên cây
la sol la DO la la

Lời yêu thương cô gái ấy

sol la la la DO DO
Có chàng trai viết lên cây
la sol la DO la la
Lời yêu thương cô gái ấy
sol la la la DO DO
Có chàng trai viết lên cây…
la sol la DO la la

 

Cảm âm dạng số  Nốt Nhạc số “Có Chàng Trai Viết Lên Cây Phan Mạnh Quỳnh”

Có chàng trai viết lên cây
6 5 6 1’ 6 6
Lời yêu thương cô gái ấy
5 6 6 6 1’ 1’
Mối tình như gió như mây
6 5 6 1’ 6 6
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
5 6 6 6 1’ 1’
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
6 5 6 5 6 2 2 4 2 4
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
6 5 6 5 6 6 2 4
Câu chuyện đã rất xa xôi
6 5 6 1’ 6 6
Niềm riêng không ai biết tới
5 6 6 6 1’ 1’
Hai người sống ở hai nơi
6 5 6 1’ 6 6
Từ lâu không đi sát lối
5 6 6 6 1’ 1’
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
6 5 6 5 6 2 2 4 2 5 4
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
6 5 6 6 5 4 5 6 2 4
Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
1’ 3’ 5’ 4’ 4’ 4’  3’ 4
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
1’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’ 5’ 5’ 4’ 6’ 3’ 3’ 2’ 3’ 1’
Không ai hiểu thấu vì
3’ 3’  2’ 3’ 1’
Tình yêu những đứa trẻ con thì
6 2’ 4’ 4’ 6 4’ 2’
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’ 1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
1’ 3’ 5’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
1’ 4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 5’ 4’ 6’ 3’ 3’ 2 3’ 1’
Có một người vẫn vậy
3’ 3’ 2’ 3’ 1’
Thì ra xa nhau là mất thôi
6 2’ 4’ 4’ 6 4’ 2’
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
4’ 4’ 4’ 4’  4’ 5’ 1’ 1’ 1’ 7 7 4 4 
Có chàng trai lúc xuân xanh
6 5 6 1’ 6 6
Ngược xuôi bon chen đất khách
5 6 6 6 1’ 1’
Mối tình cứ thế phai nhanh
6 5 6 1’ 6 6
Dường như thôi không nghĩ đến
5 6 6 6 1’ 1’
Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
6 5 6 5 6 2 2 4 2 5 4
Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
6 5 6 5 6 6 2 4
Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
6 5 6 1’ 6 6
Niềm riêng không ai nhắc tới
5 6 6 6 1’ 1’
Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
6 5 6 1’ 6 6
Một hôm cơn mưa dẫn lối
5 6 6 6 1’ 1’
Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
6 5 6 5 6 2’ 6 1’ 6 1’ 4 2
Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau
6 5 6 5 6 1’ 5 4 5 6 2 4

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha

1’ 3’ 5’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
1’ 4’ 4’ 4’ 3’ 4’ 5’ 5’ 4’ 6’ 3’ 3’ 2’ 3’ 1’
Không ai hiểu thấu vì
3’ 3’ 2’ 3’ 1’
Tình yêu những đứa trẻ con thì
6 2’ 4’ 4’ 6 4’ 2’
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’ 1’ 1’ 1’ 7 1’ 2’
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
1’ 3’ 5’  4’ 4’ 4’ 3’ 4’
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
1’  4’ 4’ 4’ 4’  4’ 5’ 5’  4’ 6’ 3’ 3’ 2 3’ 1’
Có một người vẫn vậy
3’ 2’ 2’ 3’ 1’
Thì ra xa nhau là mất thôi
6 2’ 4’ 4’ 6 4’ 2’
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
4’ 4’ 4’ 4’ 4’ 5’ 1’ 1’ 1’ 7 7 4 4 
Có chàng trai viết lên cây
6 5 6 1’ 6 6

Lời yêu thương cô gái ấy

5 6 6 6 1’ 1’
Có chàng trai viết lên cây
6 5 6 1’ 6 6
Lời yêu thương cô gái ấy
5 6 6 6 1’ 1’
Có chàng trai viết lên cây…
6 5 6 1’ 6 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Có Chàng Trai Viết Lên Cây Phan Mạnh Quỳnh”

Có chàng trai viết lên cây
A G A C’ A A
Lời yêu thương cô gái ấy
G A A A C’ C’
Mối tình như gió như mây
A G A C’ A A
Nhiều năm trôi qua vẫn thấy
G A A A C’ C’
Giống như bức tranh vẽ bằng dịu êm ngày thơ
A G A G A D D F D F
Có khi trong tiềm thức ngỡ là mơ
A G A G A A D F
Câu chuyện đã rất xa xôi
A G A C’ A A
Niềm riêng không ai biết tới
G A A A C’ C
Hai người sống ở hai nơi
A G A C’ A A
Từ lâu không đi sát lối
G A A A C’ C’
Chỉ thương có người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu
A G A G A D D F D G F
Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết buồn đau
A G A A G F G A D F
Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha
C’ E’ G’ F’ F’ F’ E’ F
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
C’ F’ F’ F’ E’ F’ G’ G’ F’ A’ E’ E’ D’ E’ C’
Không ai hiểu thấu vì
E’ E’ D’ E’ C’
Tình yêu những đứa trẻ con thì
A D’ F’ F’ A F’ D’
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
F’ F’ F’ F’ F’ G’ C’ C’ C’ C’ B C’ D’
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
C’ E’ G’ F’ F’ F’ E’ F’
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
C’ F’ F’ F’ F’ F’ G’ G’ F’ A’ E’ E’ D E’ C’
Có một người vẫn vậy
E’ E’ D’ E’ C’
Thì ra xa nhau là mất thôi
A D’ F’ F’ A F’ D’

Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
F’ F’ F’ F’ F’ G’ C’ C’ C’ B B F F
Có chàng trai lúc xuân xanh
A G A C’ A A
Ngược xuôi bon chen đất khách
G A A A C’ C’
Mối tình cứ thế phai nhanh
A G A C’ A A
Dường như thôi không nghĩ đến
G A A A C’ C’
Ít lâu có cô gái làm dịu êm hồn đã khô
A G A G A D D F D G F
Dẫu không có đôi mắt giống mùa thu
A G A G A A D F
Câu chuyện đáng lẽ xa xôi
A G A C’ A A
Niềm riêng không ai nhắc tới
G A A A C’ C’
Nhưng rồi ngăn cách xa khơi
A G A C’ A A
Một hôm cơn mưa dẫn lối
G A A A C’ C’
Thấy cô gái năm ấy khiến thổn thức như lúc đầu
A G A G A D’ A C’ A C’ F D
Vẫn nơi đó đôi mắt biếc nhưng giờ đã biết buồn đau
A G A G A C’ G F G A D F

Ngày cô ấy đi theo chân mẹ cha

C’ E’ G’ F’ F’ F’ E’ F
Chàng trai bơ vơ từ xa trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì
C’ F’ F’ F’ E’ F’ G’ G’ F’ A’ E’ E’ D’ E’ C’
Không ai hiểu thấu vì
E’ E’ D’ E’ C’
Tình yêu những đứa trẻ con thì
A D’ F’ F’ A F’ D’
Vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế
F’ F’ F’ F’ F’ G’ C’ C’ C’ C’ B C’ D’
Đời muôn ngả mang số kiếp đổi thay
F’ F’ F’ F’ F’ G’ C’ C’ C’ C’ B C’ D’
Rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác dẫu tên người vẫn vậy
C’ F’ F’ F’ F’ F’ G’ G’ F’ A’ E’ E’ D E’ C’
Có một người vẫn vậy
E’ D’ D’ E’ C’
Thì ra xa nhau là mất thôi
A D’ F’ F’ A F’ D’
Tay không chung đôi chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời
F’ F’ F’ F’ F’ G’ C’ C’ C’ B B F F
Có chàng trai viết lên cây
A G A C’ A A

Lời yêu thương cô gái ấy

G A A A C’ C’
Có chàng trai viết lên cây
A G A C’ A A
Lời yêu thương cô gái ấy
G A A A C’ C’
Có chàng trai viết lên cây…

A G A C’ A A

Trên đây là Cm âm Có Chàng Trai Viết Lên Cây Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Có Chàng Trai Viết Lên Cây!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc