Con Cò – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Con Cò Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Con Cò”

Con cò , mày đi ăn đêm , mày đi ăn đêm , sao đi một mình

Re2 re , la RE RE RE , la RE RE RE , DO DO sisi sol fa

Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò

Re re re re la la DO DO , si si si RE si si si siRE si sol

Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào

Re re la la la la la DO si si si RE si la sila sol

Cò ơi cò hỡi thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi

Re2 RE RE FA MI re3 DO RE si si si RE si si si RE si si

Lặn lội cả đêm thương cho đàn con đêm khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng

Re2 RE RE FA MI RE DO RE si si si RE si si si DO si sol

Ới a cò ơi thôi về cò ơi

sila sol re fa, lasol fa re fa

 

Kìa có cơn giông ập đến rồi

la FA MI RE DO RE re

Sấm đầu mùa rụng vang trời

fa2 RE RE DO RE re

Đón cơn mưa đầu tiên về

fa2 RE RE DO RE re

Để ngày mai , nhìn đàn cò trắng ở đầu vượt gió

Re2 RE FA , RE RE RE LA la RE RE LA

Sải rộng cánh bay bay về phía chân trời

la RE LA SOL , SOL FA SOL FA RE

Bầu trời rộng lớn , lòng người rộng lắm

Re2 RE RE LA , la RE RE LA

Đàn cò vút lên , bay về phía mặt trời

Re2 RE LA SOL , SOL FA SOL FA RE

 

Cò ơi, thương những đêm lắm bùn lem

Re RE , si DO si sol re la

Để sáng nay khi mặt trời thức giấc, lại khát khao bay lên lại bay lên

sol la sol fa fa re RE RE , RE MI MI FA FA , RE FA SOL

Cò ơi ….cò ơi….

Re RE ….re RE

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Con Cò”

Con cò , mày đi ăn đêm , mày đi ăn đêm , sao đi một mình

2’ 2, 6 2’ 2’ 2’, 6 2’ 2’ 2’, 1’ 1’  77 5 4

Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò

2 2 2 2 6 6 1’ 1’, 7 7 7 2’ 7 7 7 72’ 7 5

Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào

2 2 6 6 6 6 6 1’ 7 7 7 2’ 7 6 76 5

Cò ơi cò hỡi thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi

2’ 2’ 2’ 4’ 3’ 2’’ 1’ 2’ 7 7 7 2’ 7 7 7 2’ 7 7

Lặn lội cả đêm thương cho đàn con đêm khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng

2’ 2’ 2’ 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 7 7 7 2’ 7 7 7 1’ 7 5

Ới a cò ơi thôi về cò ơi

76 5 2 4, 65 4 2 4

 

Kìa có cơn giông ập đến rồi

6 4’ 3’ 2’ 1’ 2’ 2

Sấm đầu mùa rụng vang trời

4’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2

Đón cơn mưa đầu tiên về

4’ 2’ 2’ 1’ 2’ 2

Để ngày mai , nhìn đàn cò trắng ở đầu vượt gió

2’ 2’ 4’, 2’ 2’ 2’ 6’ 6 2’ 2’ 6’

Sải rộng cánh bay bay về phía chân trời

6 2’ 6’ 5’, 5’ 4’ 5’ 4’ 2’

Bầu trời rộng lớn , lòng người rộng lắm

2’ 2’ 2’ 6’, 6 2’ 2’ 6’

Đàn cò vút lên , bay về phía mặt trời

2’ 2’ 6’ 5’, 5’ 4’ 5’ 4’ 2’

 

Cò ơi, thương những đêm lắm bùn lem

2 2’, 7 1’ 7 5 2 6

Để sáng nay khi mặt trời thức giấc, lại khát khao bay lên lại bay lên

5 6 5 4 4 2 2’ 2’, 2’ 3’ 3’ 4’ 4’, 2’ 4’ 5’

Cò ơi ….cò ơi….

2 2’….2 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Con Cò”

Con cò , mày đi ăn đêm , mày đi ăn đêm , sao đi một mình

D’ D, A D’ D’ D’, A D’ D’ D’, C’ C’ BB G F

Một mình lầm lũi canh ba thức giấc trong đêm khuya vắng một mình lầm lũi thân cò

D D D D A A C’ C’, B B B D’ B B B BD’ B G

Được một con tôm đôi ba con tép đêm nay không thấy có con cá nào

D D A A A A A C’ B B B D’ B A BA G

Cò ơi cò hỡi thôi đi về đi đêm qua cũng thế đêm nay cũng thế cò ơi

D’ D’ D’ F’ E’ D’’ C’ D’ B B B D’ B B B D’ B B

Lặn lội cả đêm thương cho đàn con đêm khuya vẫn thức đợi mẹ về mới yên lòng

D D’ D’ F’ E’ D’ C’ D’ B B B D’ B B B C’ B G

Ới a cò ơi thôi về cò ơi

BA D F, AG F D F

 

Kìa có cơn giông ập đến rồi

A F’ E’ D’ C’ D’ D

Sấm đầu mùa rụng vang trời

F’ D’ D’ C’ D’ D

Đón cơn mưa đầu tiên về

F’ D’ D’ C’ D’ D

Để ngày mai , nhìn đàn cò trắng ở đầu vượt gió

D’ D’ F’, D’ D’ D’ A’ A D’ D’ A’

Sải rộng cánh bay bay về phía chân trời

A D’ A’ G’, G’ F’ G’ F’ D’

Bầu trời rộng lớn , lòng người rộng lắm

D’ D’ D’ A’, A D’ D’ A’

Đàn cò vút lên , bay về phía mặt trời

D’ D’ D’ G’, G’ F’ G’ F’ D’

 

Cò ơi, thương những đêm lắm bùn lem

D D’, B C’ B G D A

Để sáng nay khi mặt trời thức giấc, lại khát khao bay lên lại bay lên

G A G F F D D’ D’, D’ E’ E’ F’ F’, D’ F’ G’

Cò ơi ….cò ơi….

D D’..D D’

Trên đây là Cm âm Con Cò Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Con Cò!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc