Cơn Mưa Tuổi Thanh Xuân – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Cơn Mưa Tuổi Thanh Xuân (Lynk)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Cơn Mưa Tuổi Thanh Xuân Lynk”

Cơn mưa ùa về từng hạt ướt bay theo những đoạn đường

sol sol re mi re mi laDO si si DO re mi

Xuyên qua màn mưa học trò tiễn nhau chia xa mái trường

fa fa mi fa re mi DO si si si DO la

Cô nữ sinh nhìn mưa thầm ước

sol la sol mi sol si DO

Đâu biết tôi đằng sau cứ ngó nghiêng

sol la sol mi sol RE MI RE DO

Như muốn nói

Re2 MI FA

Điều gì còn dở dang

Do2 DO DO sol RE

Sao quên ngày nào thuở còn nghĩ suy vu vơ dại khờ

sol sol re mi re mi laDO si si DO re mi

Mỗi sáng đến lớp tìm hình bóng ai cứ thế mong chờ

mi fa mi fa la la DO si si si la sol

Có chút thương ẩn vào trang sách

la la sol mi la si DO

Có những nỗi niềm chẳng thể nói ra

sol la sol mi re mi DO si

Thời gian trôi

Re2 MI FA

Làm sao níu giữ

la DO RE RE

[ĐK1]

Phải chăng giọt mưa ngâu là lần cuối

fa2 MI RE MI MI RE DO MI

Của khoảng thời gian trong veo xa rồi

sol la DO RE RE RE RE DO

Một thời của những rung động bồi hồi

sol la DO FA MI DO la solla

Tuổi xuân nơi anh có em chung đôi

la DO RE MI FA MI RE RE

Khoảnh khắc gần nhau anh chưa từng nói

sol FA RE MI RE RE DO SOL

Từng lời mà tim anh luôn khắc sâu

mi mi sol si si si RE DO

Tiếng em cười

Do2 si la

Đã đi xa rồi

si la la sol

la li la

Do2 si DO

Tôi ơi dại khờ thời gian cứ đi không sao tìm lại

sol sol re mi re mi laDO si si DO re mi

Phân vân làm chi để năm tháng qua cơn mơ thêm dài

fa fa mi fa re mi DO si si si la sol

Trót nhớ thương để rồi xa mãi

sol la sol re mi si DO

Trên chuyến xe cuộc đời vụt mất nhau như bong bóng

sol la sol re mi si RE DO RE MI FA

Tan theo những giọt mưa

Re2 DO DO la RE

[ĐK2]

Nếu như ngày ấy anh không lặng im,

mi2 RE DO MI MI MI RE MI

chẳng để thời gian trôi qua vội vàng

sol la DO RE RE RE DO DO

Liệu rằng người đi hay sẽ dừng lại,

sol sol DO MI RE DO sol sol

hoàng hôn buông xuống sánh đôi bên ai

la si DO MI FA MI RE RE

Một mai gặp nhau có ai còn nhớ,

Do2 FA RE MI MI RE DO SOL

kỷ niệm ngày xưa bên nhau dưới mưa

sol la si DO DO DO RE DO

Khúc ca này

Do2 si la

Những tâm tư này

Do2 la la sol

Đi về đâu

Do2 si DO

[Bridge]

Đi về đâu hỡi những ước hẹn, những cái xoa đầu, những nụ cười bẽn lẽn

Do si DO DO RE MI si, sol la sol mi, sol mi mi DO la si DO

Giọt mưa rơi mang theo nhớ thương

Re2 MI FA FA FA RE MI RE

Chẳng còn những phút bên nhau lúc tan trường

sol sol MI MI RE RE MI RE DO

Tìm nơi đâu, những kỷ niệm bé con

Re2 MI FA,do la la LA SOL

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Cơn Mưa Tuổi Thanh Xuân Lynk”

Cơn mưa ùa về từng hạt ướt bay theo những đoạn đường

5 5 2 3 2 3 61’ 7 7 1’ 2 3

Xuyên qua màn mưa học trò tiễn nhau chia xa mái trường

4 4 3 4 2 3 1’ 7 7 7 1’ 6

Cô nữ sinh nhìn mưa thầm ước

5 6 5 3 5 7 1’

Đâu biết tôi đằng sau cứ ngó nghiêng

5 6 5 3 5 2’ 3’ 2’ 1’

Như muốn nói

2’ 3’ 4’

Điều gì còn dở dang

1’ 1’ 1’ 5 2’

Sao quên ngày nào thuở còn nghĩ suy vu vơ dại khờ

5 5 2 3 2 3 61’ 7 7 1’ 2 3

Mỗi sáng đến lớp tìm hình bóng ai cứ thế mong chờ

3 4 3 4 6 6 1’ 7 7 7 6 5

Có chút thương ẩn vào trang sách

6 6 5 3 6 7 1’

Có những nỗi niềm chẳng thể nói ra

5 6 5 3 2 3 1’ 7

Thời gian trôi

2’ 3’ 4’

Làm sao níu giữ

6 1’ 2’ 2’

[ĐK1]

Phải chăng giọt mưa ngâu là lần cuối

4’ 3’ 2’ 3’ 3’ 2’ 1’ 3’

Của khoảng thời gian trong veo xa rồi

5 6 1’ 2’ 2’ 2’ 2’ 1’

Một thời của những rung động bồi hồi

5 6 1’ 4’ 3’ 1’ 6 56

Tuổi xuân nơi anh có em chung đôi

6 1’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’

Khoảnh khắc gần nhau anh chưa từng nói

5 4’ 2’ 3’ 2’ 2’ 1’ 5’

Từng lời mà tim anh luôn khắc sâu

3 3 5 7 7 7 2’ 1’

Tiếng em cười

1’ 7 6

Đã đi xa rồi

7 6 6 5

la li la

1’ 7 1’

Tôi ơi dại khờ thời gian cứ đi không sao tìm lại

5 5 2 3 2 3 61’ 7 7 1’ 2 3

Phân vân làm chi để năm tháng qua cơn mơ thêm dài

4 4 3 4 2 3 1’ 7 7 7 6 5

Trót nhớ thương để rồi xa mãi

5 6 5 2 3 7 1’

Trên chuyến xe cuộc đời vụt mất nhau như bong bóng

5 6 5 2 3 7 2’ 1’ 2’ 3’ 4’

Tan theo những giọt mưa

2’ 1’ 1’ 6 2’

[ĐK2]

Nếu như ngày ấy anh không lặng im,

3’ 2’ 1’ 3’ 3’ 3’ 2’ 3’

chẳng để thời gian trôi qua vội vàng

5 6 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’

Liệu rằng người đi hay sẽ dừng lại,

5 5 1’ 3’ 2’ 1’ 5 5

hoàng hôn buông xuống sánh đôi bên ai

6 7 1’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’

Một mai gặp nhau có ai còn nhớ,

1’ 4’ 2’ 3’ 3’ 2’ 1’ 5’

kỷ niệm ngày xưa bên nhau dưới mưa

5 6 7 1’ 1’ 1’ 2’ 1’

Khúc ca này

1’ 7 6

Những tâm tư này

1’ 6 6 5

Đi về đâu

1’ 7 1’

[Bridge]

Đi về đâu hỡi những ước hẹn, những cái xoa đầu, những nụ cười bẽn lẽn

1 7 1’ 1’ 2’ 3’ 7, 5 6 5 3, 5 3 3 1’ 6 7 1’

Giọt mưa rơi mang theo nhớ thương

2’ 3’ 4’ 4’ 4’ 2’ 3’ 2′

Chẳng còn những phút bên nhau lúc tan trường

5 5 3’ 3’ 2’ 2’ 3’ 2’ 1’

Tìm nơi đâu, những kỷ niệm bé con

2’ 3’ 4’, 1 6 6 6’ 5’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ “Cơn Mưa Tuổi Thanh Xuân Lynk”

Cơn mưa ùa về từng hạt ướt bay theo những đoạn đường

G G D E D AC’ B B C’ D E

Xuyên qua màn mưa học trò tiễn nhau chia xa mái trường

F F E F D E C’ B B B C’ A

Cô nữ sinh nhìn mưa thầm ước

G A G E G B  C’

Đâu biết tôi đằng sau cứ ngó nghiêng

G A G E G D’ E’ D’ C’

Như muốn nói

D’ E’ F’

Điều gì còn dở dang

C’ C’ C’ G D’

Sao quên ngày nào thuở còn nghĩ suy vu vơ dại khờ

G G D E D E AC’ B B C’ D E

Mỗi sáng đến lớp tìm hình bóng ai cứ thế mong chờ

E F E F A A C’ B B B A G

Có chút thương ẩn vào trang sách

A A G E A B C’

Có những nỗi niềm chẳng thể nói ra

G A G E D E C’ B

Thời gian trôi

D’ E’ F’

Làm sao níu giữ

A C’ D’ D’

[ĐK1]

Phải chăng giọt mưa ngâu là lần cuối

F’ E’ D’ E’ E’ D’ C’ E’

Của khoảng thời gian trong veo xa rồi

G A C’ D’ D’ D’ D’ C’

Một thời của những rung động bồi hồi

G A C’ F’ E’ C’ A GA

Tuổi xuân nơi anh có em chung đôi

A C’ D’ E’ F’ E’ D’ D’

Khoảnh khắc gần nhau anh chưa từng nói

G F’ D’ E’ D’ D’ C’ G’

Từng lời mà tim anh luôn khắc sâu

E E G B B B D’ C’

Tiếng em cười

C’ B A

Đã đi xa rồi

B A A G

la li la

C’ B C’

Tôi ơi dại khờ thời gian cứ đi không sao tìm lại

G G D E D E AC’ B B C’ D E

Phân vân làm chi để năm tháng qua cơn mơ thêm dài

F F E F D E C’ B B B A G

Trót nhớ thương để rồi xa mãi

G A G D E B C’

Trên chuyến xe cuộc đời vụt mất nhau như bong bóng

G A G D E B D’ C’ D’ E’ F’

Tan theo những giọt mưa

D’ C’ C’ A D’

[ĐK2]

Nếu như ngày ấy anh không lặng im,

E’ D’ C’ E’ E’ E’ D’ E’

chẳng để thời gian trôi qua vội vàng

G A C’ D’ D’ D’ C’ C’

Liệu rằng người đi hay sẽ dừng lại,

G G C’ E’ D’ C’ G G

hoàng hôn buông xuống sánh đôi bên ai

A B C’ E’ F’ E’ D’ D’

Một mai gặp nhau có ai còn nhớ,

C’ F’ D’ E’ E’ D’ C’ G’

kỷ niệm ngày xưa bên nhau dưới mưa

G A B C’ C’ C’ D’ C’

Khúc ca này

C’ B A

Những tâm tư này

C’ A A G

Đi về đâu

C’ B C’

[Bridge]

Đi về đâu hỡi những ước hẹn, những cái xoa đầu, những nụ cười bẽn lẽn

C B C’ C’ D’ E’ B, G A G E, G E E C’ A B C’

Giọt mưa rơi mang theo nhớ thương

D’ E’ F’ F’ F’ D’ E’ D’

Chẳng còn những phút bên nhau lúc tan trường

G G E’ E’ D’ D’ E’ D’ C’

Tìm nơi đâu, những kỷ niệm bé con

D’ E’ F’, C A A A’ G’

Trên đây là Cm âm Cơn Mưa Tuổi Thanh Xuân Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Cơn Mưa Tuổi Thanh Xuân!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc