Despacito – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Despacito  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm âm Sáo Trúc Nốt Nhạc Sáo Trúc “Despacito”
 Em dịu dàng, nhan sắc em lung linh như giọt sương đêm
la , mi la si ĐÔ RÊ ĐÔ lasolfa ĐÔ ĐÔ
Để lòng anh cuồng quay ngày đêm nhớ mong (cam mom)
ĐÔ sol ĐÔ sol ĐÔ sol ĐÔ RÊ si
Anh chàng trai tên Jack sống trên vùng biển Caribbeara

mi la si ĐÔ RÊ ĐÔ lasolfa miRÊĐÔ
Ngang tàn hoang dại nhưng đẹp trai dễ thương
ĐÔ sol ĐÔ sol ĐÔ sol ĐÔ RÊ si
(rumba)


(ô yes)
ĐÔ si la
từ lần gặp em là anh biết ngay rằng
la , la la la la si ĐÔ si ĐÔ si si la
Rằng mình là của nhau từ đây đến mai này
la , la la la la si ĐÔ si ĐÔ RÊ RÊ sol
Rằng đoạn đường trần gian từ nay anh có em
sol sol sol sol ĐÔ sol , sol ĐÔ RE RÊ si

 

(ô yes)
ĐÔ si la
từ lần gặp em là anh biết ngay rằng
la , la la la la si ĐÔ si ĐÔ si si la
Rằng mình là của nhau từ đây đến mai này
la , la la la la si ĐÔ si ĐÔ RÊ RÊ sol
Rằng đoạn đường trần gian từ nay anh có em
sol sol sol sol ĐÔ sol , sol ĐÔ RE RÊ si

 

Khẽ thôi (cưng à)
ĐÔ si si la
Mình sập xình dập dình khi ba em ngủ dưới nhà
mi mi mi mi mi la la la sol la fa
Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà
fa fa fa fa fa la la la si ĐÔ sol
Rồi thuận đà ông lên sẽ vặt luôn cả lông gà
sol sol sol sol sol ĐÔ ĐÔ DÔ ĐÔRÊ si

 

Khẽ thôi cưng à (rô ro)
ĐÔ si si la
Mình sập xình dập dình khi ba em ngủ dưới nhà
mi mi mi mi mi la la la sol la fa
Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà
fa fa fa fa fa la la la si ĐÔ sol
Rồi thuận đà ông lên thì anh sẽ sống sao
sol sol sol sol sol ĐÔ ĐÔ DÔ ĐÔRÊ si

Sau này ta cùng nhau cùng nhau cùng nhau cùng nhau về rinh rồi êe
MI RE MI RE MI RÊ MI RÊ MI, RE MI FA FA RÊĐÔ
Nơi anh sẽ hát khúc hoan ca, 2 ta luôn chơi bên nhau đến (tới) già
FA FA FA SOL SOL FA MI , MI MI MI FA FA FA MI RÊ

[ĐOẠN RAP]

(lưu ý có nhiều kỹ thuật)
Anh luôn mong sao thời gian tạm đứng dừng lại
ĐÔ ĐÔ ĐO ĐÔ , la ĐÔ la MIREĐÔ
Khoảng khắc bên em tạm đứng dừng lại
la ĐÔ ĐÔ ĐÔ la MIREĐÔ
Ngừng trôi đi đêm tạm đứng dừng lại
la ĐÔ ĐÔ ĐÔ la MIREĐÔ
Chẳng may ba lên hãy cứ dừng lại
la ĐÔ ĐÔ ĐÔ la MIREĐÔ
Trao cho nhau bao nhiêu (yêu thương) 3 đó (ooh bom bom)
RÊ RÊ RÊ RÊ RÊ, RÊ RE ĐÔ RÊ MI ( ĐO ĐÔ )
Ta phiêu linh tình yêu ta (phiêu linh) như mây gió oh boom
RÊ RÊ RÊ RÊ RÊ, RÊ RE ĐÔ RÊ MI ( ĐO ĐÔ )

Mình quên nhân gian đi em con tim hòa nhịp sát vai
la ĐÔ ĐÔ ĐÔ , la ĐÔ ĐÔ ĐÔ , la ĐÔ la MIREĐÔ ( reo lưỡi+ lưỡi tam )
Môi anh môi em môi ta trao cho nhau yêu thương đam mê thật đắm say
la ĐÔ ĐÔĐÔĐÔ ĐÔ ĐÔ ĐÔ la MIREĐÔ
Là điều tuyệt vời khi đêm xuống lại được cùng nàng
ĐÔ ĐÔĐÔĐÔ ĐÔ ĐÔ MI MI MI SOL SOL ĐÔ ĐÔ ĐÔ
Chớ nghĩ xấu anh nha như anh thích suy nghĩ đó của em
MI MIMIMI MI MI si si MIRÊĐÔ

Mình nhảy lambada/ lắc lư khúc rumba
mi ĐÔ si si la , ĐÔ si ĐÔ si la
Nhảy lambada lắc lư khúc Rumba
ĐÔ si si la , ĐÔ si ĐÔ si la
Tay trong tay nhịp bước nào
RÊ RÊ RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ
2 con tim nguyện ước nào ‘
RÊ RÊ RÊ ĐÔ RÊ ĐÔ
Anh chỉ muốn đêm nay thời gian sẽ cứ ngừng trôi khẽ thôi
Đo2 si Đo2 si si la si ĐÔ la ĐÔ

 

Cảm âm số Nốt Nhạc số “Despacito”
 Em dịu dàng, nhan sắc em lung linh như giọt sương đêm

6 3 6 7 1 2 1 654 1 1
Để lòng anh cuồng quay ngày đêm nhớ mong (cam mom)

1 5 1 5 1 5 1 2 7
Anh chàng trai tên Jack sống trên vùng biển Caribbeara

3 6 7 1 2 1 654 321
Ngang tàn hoang dại nhưng đẹp trai dễ thương

1 5 1 5 1 5 1 2 7
(rumba)


(ô yes)

1 7 6
từ lần gặp em là anh biết ngay rằng

6 6 6 6 6 7 1 7 1 7 7 6
Rằng mình là của nhau từ đây đến mai này

6 6 6 6 6 7 1 7 1 2 2 5
Rằng đoạn đường trần gian từ nay anh có em

5 5 5 5 1 5 5 1 2 2 7

 

(ô yes)

1 7 6
từ lần gặp em là anh biết ngay rằng

6 6 6 6 6 7 1 7 1 7 7 6
Rằng mình là của nhau từ đây đến mai này

6 6 6 6 6 7 1 7 1 2 2 5
Rằng đoạn đường trần gian từ nay anh có em

5 5 5 5 1 5 5 1 2 2 7

 

Khẽ thôi (cưng à)

1 7 7 6
Mình sập xình dập dình khi ba em ngủ dưới nhà

3 3 3 3 3 6 6 6 5 6 4
Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà

4 4 4 4 4 6 6 6 7 1 5
Rồi thuận đà ông lên sẽ vặt luôn cả lông gà

5 5 5 5 5 1 1 1 12 7

 

Khẽ thôi cưng à (rô ro)

1 7 7 6
Mình sập xình dập dình khi ba em ngủ dưới nhà

3 3 3 3 3 6 6 6 5 6 4
Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà

4 4 4 4 4 6 6 6 7 1 5
Rồi thuận đà ông lên thì anh sẽ sống sao

5 5 5 5 5 1 1 1 12 7

Sau này ta cùng nhau cùng nhau cùng nhau cùng nhau về rinh rồi êe

3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 21
Nơi anh sẽ hát khúc hoan ca, 2 ta luôn chơi bên nhau đến (tới) già

4 4 4 5 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2

 

[ĐOẠN RAP]

(lưu ý có nhiều kỹ thuật)
Anh luôn mong sao thời gian tạm đứng dừng lại

1 1 1 1 6 1 6 321
Khoảng khắc bên em tạm đứng dừng lại

6 1 1 1 6 321
Ngừng trôi đi đêm tạm đứng dừng lại

6 1 1 1 6 321
Chẳng may ba lên hãy cứ dừng lại

6 1 1 1 6 321
Trao cho nhau bao nhiêu (yêu thương) 3 đó (ooh bom bom)

2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 (1 1)
Ta phiêu linh tình yêu ta (phiêu linh) như mây gió oh boom

2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 (1 1)

Mình quên nhân gian đi em con tim hòa nhịp sát vai
6 1 1 1 6 1 1 1 6 1 6 321( reo lưỡi+ lưỡi tam )
Môi anh môi em môi ta trao cho nhau yêu thương đam mê thật đắm say

6 1 111 1 1 1 6 321
Là điều tuyệt vời khi đêm xuống lại được cùng nàng

1 111 1 1 3 3 3 5 5 1 1 1
Chớ nghĩ xấu anh nha như anh thích suy nghĩ đó của em

3 333 3 3 7 7 321

Mình nhảy lambada/ lắc lư khúc rumba

3 1 7 7 6 1 7 1 7 6
Nhảy lambada lắc lư khúc Rumba

1 7 7 6 1 7 1 7 6
Tay trong tay nhịp bước nào

2 2 2 1 2 1
2 con tim nguyện ước nào ‘

2 2 2 1 2 1
Anh chỉ muốn đêm nay thời gian sẽ cứ ngừng trôi khẽ thôi

1′ 7 1′ 7 7 6 7 1 6 1

 

Cảm âm chữ  Nốt Nhạc chữ “Despacito”
 Em dịu dàng, nhan sắc em lung linh như giọt sương đêm

A, E A B C D C AGF C C
Để lòng anh cuồng quay ngày đêm nhớ mong (cam mom)

C G C G C G C D B
Anh chàng trai tên Jack sống trên vùng biển Caribbeara

E A B C D C AGF EDC
Ngang tàn hoang dại nhưng đẹp trai dễ thương

C G C G C G C D B
(rumba)


(ô yes)

C B A
từ lần gặp em là anh biết ngay rằng

A, A A A A B C B C B B A
Rằng mình là của nhau từ đây đến mai này

A, A A A A B C B C D D G
Rằng đoạn đường trần gian từ nay anh có em

G G G G C G, G C D D B

 

(ô yes)

C B A
từ lần gặp em là anh biết ngay rằng

A, A A A A B C B C B B A
Rằng mình là của nhau từ đây đến mai này

A, A A A A B C B C D D G
Rằng đoạn đường trần gian từ nay anh có em

G G G G C G, G C D D B

 

Khẽ thôi (cưng à)

C B B A
Mình sập xình dập dình khi ba em ngủ dưới nhà

E E E E E A A A G A F
Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà

F F F F F A A A B C G
Rồi thuận đà ông lên sẽ vặt luôn cả lông gà

G G G G G C C C CD B

 

Khẽ thôi cưng à (rô ro)

C B B A
Mình sập xình dập dình khi ba em ngủ dưới nhà

E E E E E A A A G A F
Làm giật mình không may thì ông tìm lên nhà

F F F F F A A A B C G
Rồi thuận đà ông lên thì anh sẽ sống sao

G G G G G C C C CD B

Sau này ta cùng nhau cùng nhau cùng nhau cùng nhau về rinh rồi êe

E D E D E D E D E, D E F F DC
Nơi anh sẽ hát khúc hoan ca, 2 ta luôn chơi bên nhau đến (tới) già

F F F G G F E, E E E F F F E D

 

[ĐOẠN RAP]

(lưu ý có nhiều kỹ thuật)
Anh luôn mong sao thời gian tạm đứng dừng lại

C C C C, A C A EDC
Khoảng khắc bên em tạm đứng dừng lại

A C C C A EDC
Ngừng trôi đi đêm tạm đứng dừng lại

A C C C A EDC
Chẳng may ba lên hãy cứ dừng lại

A C C C A EDC
Trao cho nhau bao nhiêu (yêu thương) 3 đó (ooh bom bom)

D D D D D, D D C D E (C C)
Ta phiêu linh tình yêu ta (phiêu linh) như mây gió oh boom

D D D D D, D D C D E (C C)

Mình quên nhân gian đi em con tim hòa nhịp sát vai
A C C C, A C C C, A C A EDC( reo lưỡi+ lưỡi tam )
Môi anh môi em môi ta trao cho nhau yêu thương đam mê thật đắm say

A C CCC C C C A EDC
Là điều tuyệt vời khi đêm xuống lại được cùng nàng

C CCC C C E E E G G C C C
Chớ nghĩ xấu anh nha như anh thích suy nghĩ đó của em

E EEE E E B B EDC

Mình nhảy lambada/ lắc lư khúc rumba

E C B B A, C B C B A
Nhảy lambada lắc lư khúc Rumba

C B B A, C B C B A
Tay trong tay nhịp bước nào

D D D C D C
2 con tim nguyện ước nào ‘

D D D C D C
Anh chỉ muốn đêm nay thời gian sẽ cứ ngừng trôi khẽ thôi

C’ B C’ B B A B C A C

 

Bản Full Lời

Ohhh, oh, no, oh, no, oh ,Hey, yeah!

sol2FASOLFAFAFAREDO

Dididiri Daddy, go!

[Intro Luis Fonsi Daddy Yankee]

Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote

Re2laREMIFASOLFAMIREsiFAFA

Tengo que bailar contigo hoy

fa2DOFADOFASOLMI,,(đánh lưỡi)

(¡D.Y.!) Vi que tu mirada ya estaba llamándome

Re2laREMIFASOLFAMIREsiFASOLFA

Muéstrame el camino que yo voy

fa2DOFADOFASOLMI,(đánh lưỡi)

[Verse 1 Luis Fonsi Daddy Yankee]

¡Oh!

Tú,,,, tú eres el imán y yo soy el metal

Re2,,,REREREMIFAMIFAMIFAFAMI

Me voy acercando y voy armando el plan

REREREMIFAMIFAMIFASOLDO

Sólo con pensarlo se acelera el pulso

DODODODOFADOFADOFASOLMI

(oh, yeah!)

Re2RE

Ya, ya me está gustando más de lo normal

REREREMIFAMIFAMIFAFAMI

Todos mis sentidos van pidiendo más

REREREMIFAMIFAMIFASOLDO

Esto hay que tomarlo sin ningún apuro

DODODODOFADOFADOFASOLMI

[Chorus Luis Fonsi, Daddy Yankee]

Despacito

FAMIREla

Quiero respirar tu cuello despacito

lalalalalaREREREREDOREsi

Deja que te diga cosas al oído

sisisisisiREREREREMIFADO

Para que te acuerdes si no estás conmigo

DODODODODO FAFAFAFASOLSOLMI

Despacito

FAMIREla

Quiero respirar tu cuello despacito

lalalalalaREREREREDOREsi

Deja que te diga cosas al oído

sisisisisiREREREREMIFADO

Para que te acuerdes si no estás conmigo

DODODODODO FAFAFAFASOLSOLMI

(Sube, sube, sube

Sube, sube)

[PostChorus Luis Fonsi, Daddy Yankee]

Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo (whoa, whoa)

LASOLLASOLLASOLLASOLLASISIFA

Que le enseñes a mi boca (woah, woah)

faSISISISISIDO3SILA

Tus lugares favoritos,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (favorito, favorito, baby)

LALALALALASILASOLSOL.SOL.SOL.SOLSOL.SOL.SOLMIFA

Déjame sobrepasar tus zonas de peligro (whoa, whoa)

LASOLLASOLLASOLLASOLLASISIFA

Hasta provocar tus gritos (whoa, whoa)

faSISISISISIDO3SILA

Y que olvides tu apellido

LALALALALASILASOL

[Verse 2 Daddy Yankee]

si te pido un beso, ven, dámelo,

FAFAFAFAFAFAREFARERE

REFAFAFAREFARERE

Llevo tiempo intentándolo,

REFAFAFAREFARERE

mami, esto es dando y dándolo

REFAFAFAREFARERE

Sabes que tu corazón conmigo te hace bangbang

RESOLSOLSOLFASOLSOLSOLLAFA2FA2

Sabes que esa beba está buscando de mi bangbang

RESOLSOLSOLFASOLSOLSOLLAFA2FA2

Ven, prueba de mi boca para ver cómo te sabe

REFAFAFAREFAFAFAFAFARESOLFA

Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe

REFAFAFAREFAFAFAFAFARESOLFA

Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje

FAFAFAFAFALALALADO3FASOL

Empecemos lento, después salvaje

LALALALASOLSOLSOLFASOL

[PreChorus Daddy Yankee]

Pasito a pasito,,,,,,,,,,,,,,,,,, suave suavecito

laFAFAFAREREFAFAFAFARERE

Nos vamos pegando, poquito a poquito

FAFAFAFARERE,,, FAFAFAFARERE

Cuando tú me besas con esa destreza

SOLSOLSOLFASOLFA SOLSOLSOLFASOLFA

Veo que eres malicia con delicadeza

FAFAFAFAMIMIMIMIDOMI

Pasito a pasito, suave suavecito

laFAFAFAREREFAFAFAFARERE

Nos vamos pegando, poquito a poquito

Y es que esa belleza es un rompecabezas

FAFAFAFARERE,,, FAFAFAFARERE

SOLSOLSOLFASOLFA

Veo que eres malicia con delicadeza

FAFAFAFAMIMIMIMIDOMI

Pasito a pasito, suave suavecito

laFAFAFAREREFAFAFAFARERE

Nos vamos pegando, poquito a poquito

FAFAFAFARERE,,, FAFAFAFARERE

Y es que esa belleza es un rompecabezas

SOLSOLSOLFASOLFA

Veo que eres malicia con delicadeza

FAFAFAFAMIMIMIMIDOMI

Pasito a pasito, suave suavecito

laFAFAFAREREFAFAFAFARERE

Nos vamos pegando, poquito a poquito

FAFAFAFARERE,,, FAFAFAFARERE

Y es que esa belleza es un rompecabezas

SOLSOLSOLFASOLFA SOLSOLSOLFASOLFA

Pero pa’ montarlo aquí tengo la pieza

FAFAFAFAMIMIMIMIDOMI

¡Oye!

Despacito

FAMIREla

lalalalalaREREREREDORESIB

Quiero respirar tu cuello despacito

Deja que te diga cosas al oído

Para que te acuerdes si no estás conmigo

sisisisisiREREREREMIFADO

DODODODODO FAFAFAFASOLSOLMI

Despacito

Deja que te diga cosas al oído

FAMIREla

Quiero respirar tu cuello despacito

lalalalalaREREREREDOREsi

DODODODODO FAFAFAFASOLSOLMI

sisisisisiREREREREMIFADO

Para que te acuerdes si no estás conmigo

Pero pa’ montarlo aquí tengo la pieza

FAFAFAFAMIMIMIMIDOMI

¡Oye!

Despacito

FAMIREla

Quiero respirar tu cuello despacito

lalalalalaREREREREDOREsi

Deja que te diga cosas al oído

sisisisisiREREREREMIFADO

Para que te acuerdes si no estás conmigo

DODODODODO FAFAFAFASOLSOLMI

Despacito

FAMIREla

Quiero respirar tu cuello despacito

lalalalalaREREREREDOREsi

Deja que te diga cosas al oído

sisisisisiREREREREMIFADO

Para que te acuerdes si no estás conmigo

DODODODODO FAFAFAFASOLSOLMI

Pero pa’ montarlo aquí tengo la pieza

FAFAFAFAMIMIMIMIDOMI

¡Oye!

Despacito

FAMIREla

Quiero respirar tu cuello despacito

lalalalalaREREREREDOREsi

Deja que te diga cosas al oído

sisisisisiREREREREMIFADO

Para que te acuerdes si no estás conmigo

DODODODODO FAFAFAFASOLSOLMI

Despacito

FAMIREla

Quiero respirar tu cuello despacito

lalalalalaREREREREDOREsi

Deja que te diga cosas al oído

sisisisisiREREREREMIFADO

Para que te acuerdes si no estás conmigo

DODODODODO FAFAFAFASOLSOLMI

Lưu ý đây là bản cảm âm nguyên chữ, phân biệt độ cao âm bằng các viết Hoa và thường , với Sáo Trúc “đô” các bạn gõ phím C1 và Sáo Trúc “do” các bạn gõ C1′  , tương tự với các Sáo Trúc khác 

Trên đây là Cm âm Despacito Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Despacito!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc