Endless Love – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Endless Love Cảm Âm KaNốt Nhạc

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Thần thoại”

Tone cao

la mi2 si la la si Do2 Re2 mi2
la la la2 sol2 la2 sol2 Re2 mi2
la la la2 sol2 Re2 mi2 fa2 mi2 Re2 Do2
la mi2 Re2 si la


la mi2 si la la si Do2 Re2 mi2
la la la2 sol2 la2 sol2 Re2 mi2
la la la2 sol2 Re2 mi2 fa2 mi2 Re2 Do2
la mi2 Re2 si la


la si Do2 Re2 mi2 Do2 sila sol la si Do2 Re2 mi2
la si Do2 Re2 mi2 Do2 sila sol la Do2 Re2 Do2 Do2
la si Do2 Re2 mi2 Do2 sila sol la si Do2 Re2 mi2
la si Do2 Re2 mi2 Do2 sila sol la Do2 Re2 Do2 Do2

 

Tone thấp (Tone hay chơi)

Tone này các bạn có thể dùng đàn nguyên khối hoặc đàn thủy tinh để chơi nhé !

re la mi rê rê mi fa sol la
re re RE DO RE DO sol la
re re RE DO sol la lasi la sol fa
re la sol mi re

re la mi rê rê mi fa sol la
re re RE DO RE DO sol la
re re RE DO sol la lasi la sol fa
re la sol mi re

re mi fa sol la fa mire do re mi fa sol la
re mi fa sol la fa mire do re fa sol fa fa
re mi fa sol la fa mire do re mi fa sol la
re mi fa sol la fa mire do re fa sol fa fa

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Thần thoại”

Tone cao

6 3’ 7 6 6 7 1’ 2’ 3’
6 6 6’ 5’ 6’ 5’ 2’ 3’
6 6 6’ 5’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’
6 3’ 2’ 7 6
6 3’ 7 6 6  7 1’ 2’ 3’
6 6  6’ 5’ 6’ 5’ 2’ 3’
6 6 6’ 5’ 2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 
6 3’ 2’ 7 6
6 7 1’ 2’ 3’ 1’ 76 5 6 7 1’ 2’ 3’

6 7 1’ 2’ 3’ 1’ 76 5 6 1’ 2’ 1’ 1’
6 7 1′ 2’ 3’ 1’ 76 5 6 7 1’ 2’ 3’
6 7 1’ 2’ 3’ 1’ 76 5 6 1’ 2’ 1’ 1’

 

Tone thấp (Tone hay chơi)

Tone này các bạn có thể dùng đàn nguyên khối hoặc đàn thủy tinh để chơi nhé !

2 6 3 2 2 3 4 5 6
2 2 2’ 1’ 2’ 1’ 5 6
2 2 2’ 1’ 5 6 67 6 5 4
2 6 5 3 2
2 6 3 2 2 3 4 5 6
2 2 2’ 1’ 2’ 1’ 5 6
2 2 2’ 1’ 5 6 67 6 5 4
2 2 2’ 1’ 5 6 67 6 5 4
2 6 5 3 2
2 3 4 5 6 4 32 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 4 32 1 2 4 5 4 4
2 3 4 5 6 4 32 1 2 3 4 5 6
2 3 4 5 6 4 32 1 2 4 5 4 4

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Thần thoại”

Tone cao
A E’ B A A B C’ D’ E’
A A A’ G’ A’ G’ D’ E’
A A A’ G’ D’ E’ F’ E D’ C’
A E’ D’ B A
A E’ B A A B C’ D’ E’
A A A’ G’ A’ G’ D’ E’
A A A’ G’ D’ E’ F’ E’ D’ C’
A E’ D’ B A
A B  C’ D’ E’ C’ BA G A B C’ D’ E’
A B C’ D’ E’ C’ BA G A C’ D’ C’ C’
A B C’ D’ E’ C’ BA G A B C’ D’ E’
A B C’ D’ E’ C’ BA G A C’ D’ C’ C’

 

Tone thấp (Tone hay chơi)

Tone này các bạn có thể dùng đàn nguyên khối hoặc đàn thủy tinh để chơi nhé !

D A E D D E F G A
D D D’ C’ D’ C’ G A
D D D’ C’ G A AB A G F
D A G E D
D A E D D E F G A
D D D’ C’ D’ C’ G A
D D D’ C’ G A AB A G F
D A G E D
D E F G A F ED C D E F G A
D E F G A F ED C D F G F F
D E F G A F ED C D E F G A
D E F G A F ED C D F G F F

Trên đây là Cm âm Thần Thoại Endless Love Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Thần Thoại Endless Love!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc