Gió Vẫn Hát – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Gió Vẫn Hát Cảm Âm KaNốt Nhạc Ful Lời

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Gió vẫn hát”

Thương thì thương thế thôi biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông

Do2 la DO MI RE DO si la sol mi sol RE DO

Ở nơi ấy phía xa xa đại dương

Re2 MI FA MI RE RE DO MI

Trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau

Do2 DO MI RE, si la sol sol mi si DO DO

Chờ mong đến một ngày ta thuộc về nhau

Re2 MI FA si si si la si DO

Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ

Do2 DO  MI RE la sol re mi

Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên

Do2 DO MI RE sol SOL MI

Còn em giờ đang nơi đâu có hay chăng buồn nắng khẽ vai gầy

la DO la DO RE RE, si la sol RE MI RE DO

Người yêu hỡi anh nhớ tiếng em à ơi!

Re2 MI FA RE MI MI RE si DO

ĐK

Gió vẫn hát thành lời

la2 LA LA MI RE RE

Mặc kệ bây đang bay về trời

mi2 FA SOL SOL SOL RE MI

Ở nơi đây gió lay buồn biết bao nhiêu

Re2 MI FA MI RE DO SOL FA MI

Và những nỗi nhớ một thời

la2 LA LA MI RE RE

Người đi xa bên hiên sao không về đây

mi2 FA SOL SOL SOL MI MI RE MI

Người yêu ơi hãy về đây bên anh

Re2 MI FA MI RE si DO DO

[Đ2]

Bao ngày anh ngóng trông đã bao đêm rồi, anh vẫn ngóng trông

Do2 la DO MI RE DO si la sol sol mi RE DO

Ở nơi ấy phía xa xa trùng mây

Re2 MI FA MI RE RE DO MI

Bao lời anh hát lên trái tim anh dành trao đến em

Do2 la DO MI RE si la sol mi DO RE DO

Người yêu hỡi anh chỉ yêu riêng mình em thôi

Re2 MI FA RE MI RE si DO DO

ĐK

Gió vẫn hát thành lời

la2 LA LA MI RE RE

Mặc kệ bây đang bay về trời

mi2 FA SOL SOL SOL RE MI

Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu

Re2 MI FA MI RE DO SOL FA MI

Và những nỗi nhớ một thời

la2 LA LA MI RE RE

Người đi xa bên hiên sao không về đây

mi2 FA SOL SOL SOL MI MI RE MI

Người yêu ơi hãy về đây bên anh

Re2 MI FA MI RE si DO DO

Tình yêu đó anh chỉ trao riêng mình em thôi

Re2 MI FA RE MI RE si DO DO

Dù ngày mai bão giông ngập tràng

Do2 MI SOL LA LA LA MI RE 

Thì tình yêu anh trao em mãi mãi

mi2 FA SOL SI SI DO3 DO3

Người yêu ơi anh chỉ yêu riêng mình em thôi

Re2 MI FA RE MI RE si DO DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Gió vẫn hát”

Thương thì thương thế thôi biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông

1’ 6 1’ 3’ 2’ 1’ 7 6 5 3 5 2’ 1’

Ở nơi ấy phía xa xa đại dương

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 1’ 3’

Trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau

1’ 1’ 3’ 2’, 7 6 5 5 3 7 1’ 1’

Chờ mong đến một ngày ta thuộc về nhau

2’ 3’ 4’ 7 7 7 6 7 1’

Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ

1’ 1’ 3’ 2’ 6 5 2 3

Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên

1’ 1’ 3’ 2’ 5 5’ 3’

Còn em giờ đang nơi đâu có hay chăng buồn nắng khẽ vai gầy

6 1’ 6 1’ 2’ 2’,  7 6 5 2’ 3’ 2’ 1’

Người yêu hỡi anh nhớ tiếng em à ơi!

2’ 3’ 4’ 2’ 3’ 3’ 2’ 7 1’

ĐK

Gió vẫn hát thành lời

6’ 6’ 6’ 3’ 2’ 2’

Mặc kệ bây đang bay về trời

3’ 4’ 5’ 5’ 5’ 2’ 3’

Ở nơi đây gió lay buồn biết bao nhiêu

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’  5’ 4’ 3’

Và những nỗi nhớ một thời

6’ 6’ 6’ 3’ 2’ 2’

Người đi xa bên hiên sao không về đây

3’ 4’ 5’ 5’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’

Người yêu ơi hãy về đây bên anh

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 7 1’ 1’

[Đ2]

Bao ngày anh ngóng trông đã bao đêm rồi, anh vẫn ngóng trông

1’ 6 1’ 3’ 2’ 1’ 7 6 5 5 3 2’ 1’

Ở nơi ấy phía xa xa trùng mây

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 2’ 1’ 3’

Bao lời anh hát lên trái tim anh dành trao đến em

1’ 6 1’ 3’ 2’ 7 6 5 3 1’ 2’ 1’

Người yêu hỡi anh chỉ yêu riêng mình em thôi

2’ 3’ 4’ 2’ 3’ 2’ 7 1’ 1’

ĐK

Gió vẫn hát thành lời

6’ 6’ 6’ 3’ 2’ 2’

Mặc kệ bây đang bay về trời

3’ 4’ 5’ 5’ 5’ 2’ 3’

Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 1’ 5’ 4’ 3’

Và những nỗi nhớ một thời

6’ 6’ 6’ 3’ 2’ 2’

Người đi xa bên hiên sao không về đây

3’ 4’ 5’ 5’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’

Người yêu ơi hãy về đây bên anh

2’ 3’ 4’ 3’ 2’ 7 1’ 1’

Tình yêu đó anh chỉ trao riêng mình em thôi

2’ 3’ 4’ 2’ 3’ 2’ 7 1’ 1’

Dù ngày mai bão giông ngập tràng

1’ 3’ 5’ 6’ 6’ 6’ 3’ 2’

Thì tình yêu anh trao em mãi mãi

3’ 4’ 5’ 7’ 7’ 1’’ 1’’

Người yêu ơi anh chỉ yêu riêng mình em thôi

2’ 3’ 4’ 2’ 3’ 2’ 7 1’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Gió vẫn hát”

Thương thì thương thế thôi biết bao đêm dài lòng anh ngóng trông

C’ A C’ E’ D’ C’ B A G E G D’ C’

Ở nơi ấy phía xa xa đại dương

D’ E’ F’ E’ D’ D’ C’ E’

Trái đất vẫn xoay, vẫn xoay tròn hai người yêu nhau

C’ C’ E’ D’, B A G G E B C’ C’

Chờ mong đến một ngày ta thuộc về nhau

D’ E’ F’ B B B A B C’

Anh vẫn đứng đây bên khung cửa sổ

C’ C’ E’ D’ A G D E

Anh vẫn đứng đây chờ nắng lên

C’ C’ E’ D’ G G’ E’

Còn em giờ đang nơi đâu có hay chăng buồn nắng khẽ vai gầy

A C’ A C’ D’ D’, B A G D’ E’ D’ C’

Người yêu hỡi anh nhớ tiếng em à ơi!

D’ E’ F’ D’ E’ E’ D’ B C’

ĐK

Gió vẫn hát thành lời

A’ A’ A’ E’ D’ D’

Mặc kệ bây đang bay về trời

E’ F’ G’ G’ G’ D’ E’

Ở nơi đây gió lay buồn biết bao nhiêu

D’ E’ F’ E’ D’ C’ G’ F’ E’

Và những nỗi nhớ một thời

A’ A’ A’ E’ D’ D’

Người đi xa bên hiên sao không về đây

E’ F’ G’ G’ G’ E’ E’ D’ E’

Người yêu ơi hãy về đây bên anh

D’ E’ F’ E’ D’ B C’ C’

[Đ2]

Bao ngày anh ngóng trông đã bao đêm rồi, anh vẫn ngóng trông

C’ A C’ E’ D’ C’ B A G G E D’ C’

Ở nơi ấy phía xa xa trùng mây

D’ E’ F’ E’ D’ D’ C’ E’

Bao lời anh hát lên trái tim anh dành trao đến em

C’ A C’ E’ D’ B A G E C’ D’ C’

Người yêu hỡi anh chỉ yêu riêng mình em thôi

D’ E’ F’ D’ E’ D’ B C’ C’

ĐK

Gió vẫn hát thành lời

A’ A’ A’ E’ D’ D’

Mặc kệ bây đang bay về trời

E’ F’ G’ G’ G’ D’ E’

Ở nơi ấy gió lay buồn biết bao nhiêu

D’ E’ F’ E’ D’ C’ G’ F’ E’

Và những nỗi nhớ một thời

A’ A’ A’ E’ D’ D’

Người đi xa bên hiên sao không về đây

E’ F’ G’ G’ G’ E’ E’ D’ E’

Người yêu ơi hãy về đây bên anh

D’ E’ F’ E’ D’ B C’ C’

Tình yêu đó anh chỉ trao riêng mình em thôi

D’ E’ F’ D’ E’ D’ B C’ C’

Dù ngày mai bão giông ngập tràng

C’ E’ G’ A’ A’ A’ E’ D’

Thì tình yêu anh trao em mãi mãi

E’ F’ G’ B’ B’ C’’ C’’

Người yêu ơi anh chỉ yêu riêng mình em thôi

D’ E’ F’ D’ E’ D’ B C’ C’

Trên đây là Cm âm Gió Vẫn Hát Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Gió Vẫn Hát!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc