Họ Yêu Ai Mất Rồi – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Họ Yêu Ai Mất Rồi (Doãn Hiếu)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Họ Yêu Ai Mất Rồi Doãn Hiếu”

Nhớ ánh mắt

DO DO DO

Nhớ đôi môi của em

lasi la la sol la

Nhớ đôi vai

DO DO DO

Hoàng hôn nơi ta từng quen

DO RE RE RE sol MI

Giá như anh đừng gặp em

SOL MI RE la RE MI

Thì giờ anh vẫn cứ tin

la la si DO MI RE

Hai chữ tình duyên

si si mi la

Em ra đi

DO DO DO

Để lại nỗi cô đơn đằng sau

la la RE DO si mi la

Mặc cho những vỡ nát nơi anh

la si DO DO DO RE RE

Em có thấy đâu

SOL SOL LA SOLMI

Dù đã biết mãi mãi

MI SOL LA LA LA

Không thể bên nhau

SOL SOL MI RE

Vậy thì ngày đó

RE RE MI SOL

Đừng cố gieo tương tư cho nhau

RE MI RE RE RE DO la

Chầm chậm vô tư thế thôi

la la si DO MI RE

Người mình yêu đã yêu ai mất rồi

si si DO RE si si DO la

Hình bóng ấy đã quá xa

la LA LA LA LA SOL

Theo làn gió về với anh ta

SOL RE MI RE MI RE DO

Chỉ là những tiếc nuối

la la LA LA LA

Của một thuở đôi mươi đã xa

LA LA SI LA SOL RE MI

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

sol sol la la la la la MI RE si

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

sol sol la sol mi si DO

Phải rời xa thôi người mình yêu

la sol la la la la RE

Mãi chẳng thể yêu

si si  mi la

Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau

DO DO DO la la RE DO si mi la

Giờ đây nắng đã ngã nơi anh

la si DO DO DO RE RE

Em có thấy đâu

RE SOL LA SOLMI

Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau

MI SOL LA LA LA SOL SOL MI RE

Vậy thì ngày đó đừng cố

RE RE MI SOL RE MI

Gieo tương tư cho nhau

RE RE RE DO la

Tình tựa bèo dạt mây trôi

la la si DO RE RE

Người mình yêu đã yêu ai mất rồi

si si DO RE si si DO la

Hình bóng ấy đã quá xa

la LA LA LA LA SOL

Theo làn gió về với anh ta

SOL RE MI RE MI RE DO

Chỉ là những tiếc nuối

la la LA LA LA

Của một thuở đôi mươi đã xa

LA LA SI LA SOL RE MI

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

sol sol la la la la la MI RE si

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

sol sol la sol mi si DO

Phải rời xa thôi người mình yêu

la sol la la la la RE

Mãi chẳng thể yêu

si si  mi la

Dù ngày mai bão giông ngập trời

DO MI SOL LA SOL MI RE

Dù em đã yêu ai mất rồi

RE MI SOL MI RE MI la

Thì anh vẫn, đứng đây

MI SOL LA LA SOL

Như xưa và chờ em tới

SOL SOL RE RE MI SOLMI

Xin em đừng khóc nước mắt

DO DO la LA LA LA

Nhạt nhòa đôi mi

MI RE MI SOL

Anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì

SI SI SI DO3 SI DO3 SI LA

Hai đôi chân đã khác đường đi

LA LA LA LA SI SOL LA

Hình bóng ấy đã quá xa

la LA LA LA LA SOL

Cố đến mấy cũng chẳng bên ta

MI RE MI SOL MI RE DO

Chỉ là những tiếc nuối

la la LA LA LA

Của một thuở đôi mươi đã xa

LA LA SI LA SOL SOLREMI

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

sol sol la la la la la MI RE si

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

sol sol la sol mi si DO

Phải rời xa thôi người mình yêu

la sol la la la la RE

Mãi chẳng thể yêu

si si  mi la

Rồi mai xa anh, em hãy nhớ

DO LA LA LA LA SI SI

Có một người yêu em như anh đã từng

SI LA SOL MI RE RE RE MI la

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Họ Yêu Ai Mất Rồi Doãn Hiếu”

Nhớ ánh mắt

1 1 1

Nhớ đôi môi của em

67 6 6 5 6

Nhớ đôi vai

1 1 1

Hoàng hôn nơi ta từng quen

1 2 2 2 5 3

Giá như anh đừng gặp em

5 3 2 6 2 3

Thì giờ anh vẫn cứ tin

6 6 7 1 3 2

Hai chữ tình duyên

7 7 3 6

Em ra đi

1 1 1

Để lại nỗi cô đơn đằng sau

6 6 2 1 7 3 6

Mặc cho những vỡ nát nơi anh

6 7 1 1 1 2 2

Em có thấy đâu

5 5 6 53

Dù đã biết mãi mãi

3 5 6 6 6

Không thể bên nhau

5 5 3 2

Vậy thì ngày đó

2 2 3 5

Đừng cố gieo tương tư cho nhau

2 3 2 2 2 1 6

Chầm chậm vô tư thế thôi

6 6 7 1 3 2

Người mình yêu đã yêu ai mất rồi

7 7 1 2 7 7 1 6

Hình bóng ấy đã quá xa

6 6 6 6 6 5

Theo làn gió về với anh ta

5 2 3 2 3 2 1

Chỉ là những tiếc nuối

6 6 6 6 6 

Của một thuở đôi mươi đã xa

6 6 7 6 5 2 3

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

5 5 6 6 6 6 6 3 2 7

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

5 5 6 5 3 7 1

Phải rời xa thôi người mình yêu

6 5 6 6 6 6 2

Mãi chẳng thể yêu

7 7 3 6

Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau

1 1 1 6 6 2 1 7 3 6

Giờ đây nắng đã ngã nơi anh

6 7 1 1 1 2 2

Em có thấy đâu

2 5 6 53

Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau

3 5 6 6 6 5 5 3 2

Vậy thì ngày đó đừng cố

2 2 3 5 2 3

Gieo tương tư cho nhau

2 2 2 1 6

Tình tựa bèo dạt mây trôi

6 6 7 1 2 2

Người mình yêu đã yêu ai mất rồi

7 7 1 2 7 7 1 6

Hình bóng ấy đã quá xa

6 6 6 6 6 5

Theo làn gió về với anh ta

5 2 3 2 3 2 1

Chỉ là những tiếc nuối

6 6 6 6 6

Của một thuở đôi mươi đã xa

6 6 7 6 5 2 3

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

5 5 6 6 6 6 6 3 2 7

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

5 5 6 5 3 7 1

Phải rời xa thôi người mình yêu

6 5 6 6 6 6 2

Mãi chẳng thể yêu

7 7 3 6

Dù ngày mai bão giông ngập trời

1 3 5 6 5 3 2

Dù em đã yêu ai mất rồi

2 3 5 3 2 3 6

Thì anh vẫn, đứng đây

3 5 6 6 5

Như xưa và chờ em tới

5 5 2 2 3 53

Xin em đừng khóc nước mắt

1 1 6 6 6 6

Nhạt nhòa đôi mi

3 2 3 5

Anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì

7 7 7 1” 7 1” 7 6

Hai đôi chân đã khác đường đi

6 6 6 6 7 5 6

Hình bóng ấy đã quá xa

6 6 6 6 6 5

Cố đến mấy cũng chẳng bên ta

3 2 3 5 3 2 1

Chỉ là những tiếc nuối

6 6 6 6 6

Của một thuở đôi mươi đã xa

6 6 7 6 5 523

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

5 5 6 6 6 6 6 3 2 7

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

5 5 6 5 3 7 1

Phải rời xa thôi người mình yêu

6 5 6 6 6 6 2

Mãi chẳng thể yêu

7 7 3 6

Rồi mai xa anh, em hãy nhớ

1 6 6 6 6 7 7

Có một người yêu em như anh đã từng

7 6 5 3 2 2 2 3 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Họ Yêu Ai Mất Rồi Doãn Hiếu”

Nhớ ánh mắt

C C C

Nhớ đôi môi của em

AB A A G A

Nhớ đôi vai

C C C

Hoàng hôn nơi ta từng quen

C D D D G E

Giá như anh đừng gặp em

G E D A D E

Thì giờ anh vẫn cứ tin

A A B C E D

Hai chữ tình duyên

B B E A

Em ra đi

C C C

Để lại nỗi cô đơn đằng sau

A A D C B E A

Mặc cho những vỡ nát nơi anh

A B C C C D D

Em có thấy đâu

G G A GE

Dù đã biết mãi mãi

E G A A A

Không thể bên nhau

G G E D

Vậy thì ngày đó

D D E G

Đừng cố gieo tương tư cho nhau

D E D D D C A

Chầm chậm vô tư thế thôi

A A B C E D

Người mình yêu đã yêu ai mất rồi

B B C D B B C A

Hình bóng ấy đã quá xa

A A A A A G

Theo làn gió về với anh ta

G D E D E D C

Chỉ là những tiếc nuối

A A A A A

Của một thuở đôi mươi đã xa

A A B A G D E

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

G G A A A A A E D B

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

G G A G E B C

Phải rời xa thôi người mình yêu

A G A A A A D

Mãi chẳng thể yêu

B B E A

Em ra đi để lại nỗi cô đơn đằng sau

C C C A A D C B E A

Giờ đây nắng đã ngã nơi anh

A B C C C D D

Em có thấy đâu

D G A GE

Dù đã biết mãi mãi không thể bên nhau

E G A A A G G E D

Vậy thì ngày đó đừng cố

D D E G D E

Gieo tương tư cho nhau

D D D C A

Tình tựa bèo dạt mây trôi

A A B C D D

Người mình yêu đã yêu ai mất rồi

B B C D B B C A

Hình bóng ấy đã quá xa

A A A A A G

Theo làn gió về với anh ta

G D E D E D C

Chỉ là những tiếc nuối

A A A A A

Của một thuở đôi mươi đã xa

A A B A G D E

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

G G A A A A A E D B

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

G G A G E B C

Phải rời xa thôi người mình yêu

A G A A A A D

Mãi chẳng thể yêu

B B E A

Dù ngày mai bão giông ngập trời

C E G A G E D

Dù em đã yêu ai mất rồi

D E G E D E A

Thì anh vẫn, đứng đây

E G A A G

Như xưa và chờ em tới

G G D D E GE

Xin em đừng khóc nước mắt

C C A A A A

Nhạt nhòa đôi mi

E D E G

Anh sẽ vẫn tiếc vẫn nhớ em vì

B B B C’’ B C’’ B A

Hai đôi chân đã khác đường đi

A A A A B G A

Hình bóng ấy đã quá xa

A A A A A G

Cố đến mấy cũng chẳng bên ta

E D E G E D C

Chỉ là những tiếc nuối

A A A A A

Của một thuở đôi mươi đã xa

A A B A G GDE

Anh đã cố đã đã đã đã cố rất nhiều

G G A A A A A E D B

Chuyện tình yêu mấy đời ai hiểu

G G A G E B C

Phải rời xa thôi người mình yêu

A G A A A A D

Mãi chẳng thể yêu

B B E A

Rồi mai xa anh, em hãy nhớ

C A A A A B B

Có một người yêu em như anh đã từng

B A G E D D D E A

Trên đây là Cm âm Họ Yêu Ai Mất Rồi Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Họ Yêu Ai Mất Rồi!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc