Lặng Thầm Một Tình Yêu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Lặng Thầm Một Tình Yêu (Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Lặng Thầm Một Tình Yêu Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi”

Khi nắng phai nhạt cuối sân

sol la sol mi la sol

Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em

mi mi mi mi re do re mi re

Em hỡi khi lòng trót yêu

sol la sol mi la sol 

Đêm trong cô đơn là lúc dạt dào

mi mi mi mi do mi re re

Ngàn tin yêu, người yêu ơi

la si DO, sol DO REDO

Rằng trong tim yêu em lòng không phai

sol DO DO DO DO sol RE RE 

Tình đôi ta nguyện mai sau

la si DO sol RE REDO

Người yêu ơi một lòng không phai

sol DO DO DO DO DO RE RE

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

Do2 MI MI DO MI MI 

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

DO MI MI RE DO DO RE DO MI RE 

Tình khó nói nhiều sóng gió

Do2 MI MI DO MI MI 

Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay

Do2 MI MI RE DO DO RE DO MI RE 

Tình là chi, đời là chi

Do2 DO SOL, DO DO SOL 

Sao toàn buồn đau

sol2 DO DO RE 

Tình sẽ chết đời sẽ hết

Do2 MI MI DO MI MI 

Buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay

Do2 MI MI RE DO DO RE DO MI RE 

Bao tháng năm dần mãi trôi

sol la sol mi la sol 

Tình yêu đôi ta đang vào cõi hư vô

Re mi mi mi re do mi re re 

Yêu em sao nhiều trái ngang

sol la sol mi la sol 

Yình yêu em trao tôi làm con tim chơi vơi

Re mi mi mi mi do re mi re re

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

Do2 MI MI DO MI MI 

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

DO MI MI RE DO DO RE DO MI RE 

Tình khó nói nhiều sóng gió

Do2 MI MI DO MI MI 

Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay

Do2 MI MI RE DO DO RE DO MI RE 

Tình là chi, đời là chi

Do2 DO SOL, DO DO SOL 

Sao toàn buồn đau

sol2 DO DO RE 

Tình sẽ chết đời sẽ hết

Do2 MI MI DO MI MI 

Buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay

Do2 MI MI RE DO DO RE DO MI RE 

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

Do2 MI MI DO MI MI 

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

DO MI MI RE DO DO RE DO MI RE 

Khi nắng phai nhạt cuối sân

sol la sol mi la sol

Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em

mi mi mi mi re do re mi re

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Lặng Thầm Một Tình Yêu Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi”

Khi nắng phai nhạt cuối sân

5 6 5 3 6 5

Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em

3 3 3 3 2 1 2 3 2

Em hỡi khi lòng trót yêu

5 6 5 3 6 5

Đêm trong cô đơn là lúc dạt dào

3 3 3 3 1 3 2 2

Ngàn tin yêu, người yêu ơi

6 7 1’, 5 1’ 2’1’

Rằng trong tim yêu em lòng không phai

5 1’ 1’ 1’ 1’ 5 2’ 2’

Tình đôi ta nguyện mai sau

6 7 1’ 5 2’ 2’1’

Người yêu ơi một lòng không phai

5 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 2’ 2’

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

1’ 3’ 3’ 1’ 3’ 3′

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

1’ 3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 3’ 2’

Tình khó nói nhiều sóng gió

1’ 3’ 3’ 1’ 3’ 3’

Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay

1’ 3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 3’ 2’

Tình là chi, đời là chi

1’ 1’ 5’, 1’ 1’ 5’

Sao toàn buồn đau

5’ 1’ 1’ 2’

Tình sẽ chết đời sẽ hết

1’ 3’ 3’ 1’ 3’ 3’

Buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay

1’ 3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 3’ 2’

Bao tháng năm dần mãi trôi

5 6 5 3 6 5

Tình yêu đôi ta đang vào cõi hư vô

2 3 3 3 2 1 3 2 2

Yêu em sao nhiều trái ngang

5 6 5 3 6 5

Yình yêu em trao tôi làm con tim chơi vơi

2 3 3 3 3 1 2 3 2 2

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

1’ 3’ 3’ 1’ 3’ 3’

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

1’ 3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 3’ 2’

Tình khó nói nhiều sóng gió

1’ 3’ 3’ 1’ 3’ 3’

Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay

1’ 3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 3’ 2’

Tình là chi, đời là chi

1’ 1’ 5’, 1’ 1’ 5’

Sao toàn buồn đau

5’ 1’ 1’ 2’ 

Tình sẽ chết đời sẽ hết

1’ 3’ 3’ 1’ 3’ 3’

Buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay

1’ 3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 3’ 2’

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

1’ 3’ 3’ 1’ 3’ 3’

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

1’ 3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 1’ 3’ 2’

Khi nắng phai nhạt cuối sân

5 6 5 3 6 5

Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em

3 3 3 3 2 1 2 3 2

 

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Lặng Thầm Một Tình Yêu Hồ Ngọc Hà, Thanh Bùi”

Khi nắng phai nhạt cuối sân

G A G E A G

Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em

E E E E D C D E D

Em hỡi khi lòng trót yêu

G A G E A G

Đêm trong cô đơn là lúc dạt dào

E E E E C E D D

Ngàn tin yêu, người yêu ơi

A B C’, G C’ D’C’

Rằng trong tim yêu em lòng không phai

G C’ C’ C’ C’ G D’ D’

Tình đôi ta nguyện mai sau

A B C’ G D’ D’C’

Người yêu ơi một lòng không phai

G C’ C’ C’ C’ C’ D’ D’

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

C’ E’ E’ C’ E’ E’

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

C’ E’ E’ D’ C’ C’ D’ C’ E’ D’

Tình khó nói nhiều sóng gió

C’ E’ E’ C’ E’ E’

Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay

C’ E’ E’ D’ C’ C’ D’ C’ E’ D’

Tình là chi, đời là chi

C’ C’ G’, C’ C’ G’

Sao toàn buồn đau

G’ C’ C’ D’

Tình sẽ chết đời sẽ hết

C’ E’ E’ C’ E’ E’

Buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay

C’ E’ E’ D’ C’ C’ D’ C’ E’ D’

Bao tháng năm dần mãi trôi

G A G E A G

Tình yêu đôi ta đang vào cõi hư vô

D E E E D C E D D

Yêu em sao nhiều trái ngang

G A G E A G

Yình yêu em trao tôi làm con tim chơi vơi

D E E E E C D E D D

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

C’ E’ E’ C’ E’ E’

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

C’ E’ E’ D’ C’ C’ D’ C’ E’ D’

Tình khó nói nhiều sóng gió

C’ E’ E’ C’ E’ E’

Nào biết trước trên đường đời bao điều đổi thay

C’ E’ E’ D’ C’ C’ D’ C’ E’ D’

Tình là chi, đời là chi

C’ C’ G’, C’ C’ G’

Sao toàn buồn đau

G’ C’ C’ D’

Tình sẽ chết đời sẽ hết

C’ E’ E’ C’ E’ E’

Buồn chất ngất khi cuộc tình mang nhiều đắng cay

C’ E’ E’ D’ C’ C’ D’ C’ E’ D’

Lòng muốn nói rằng hết kiếp

C’ E’ E’ C’ E’ E’

Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay

C’ E’ E’ D’ C’ C’ D’ C’ E’ D’

Khi nắng phai nhạt cuối sân

G A G E A G

Tim nghe nao nao trong lòng rất nhớ em

E E E E D C D E D

Trên đây là Cm âm Lặng Thầm Một Tình Yêu Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Lặng Thầm Một Tình Yêu!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc