Mình Cùng Nhau Đóng Băng – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Mình Cùng Nhau Đóng Băng (Thùy Chi)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Mình Cùng Nhau Đóng Băng Thùy Chi”

Mình cùng nhau đóng băng

Do2 RE MI SOL FA

Trước giây phút chúng ta chia xa

fa2 FA FA MI RE RE RE

Thời học sinh lướt qua nhanh

Do2 RE MI SOL MI mi2

Như giấc mơ không trở lại

mi2 SOL MI RE MI DO

Mình phải trải qua

Do2 MI SOL LA

Bạn đừng khóc mà

Do2 MI DO3 SOL

Bọn mình sẽ lớn

Do2 RE MI FA

Sẽ đi trên những con đường mới

fa2 MI FA RE DO la RE

Là chưa hôm nào đến lớp sớm

la RE RE DO RE RE MI

Như hôm nay

RE RE RE

Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay

sol2 RE DO, RE DO , FA MI

Là cảm xúc khó nói

Do2 RE MI MI MI

Chỉ biết đứng ngẩn ngơ

mi2 RE DO la RE

Níu tà áo dài bay bay

Re2 DO RE DO RE REDO

Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt

la2 MI RE DO SOL RE DO

Sau hôm nay ta cách xa rồi

la2 LA LA LA SI SOL MI

Đến bao giờ được thêm một lần

la2 MI RE DO SOL DO DO

Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp

sol FA FA FA FA MI RE DO

[Điệp khúc]

Mình cùng nhau đóng băng

Do2 RE MI SOL FA

Trước giây phút chúng ta chia xa

fa2 FA FA MI RE RE RE

Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc

si DO RE FA MI MI MI SOL

Thiêng liêng lúc này

mi2 RE MI DO

Để đừng quên lãng

Do2 si SOL LA

Để đừng phai nhạt

si DO SI SOL

Để lần cuối ta bên nhau

si DO SOL FA FA

Sẽ kéo dài mãi mãi

mi2 RE DO RE MI

Mình cùng nhau đóng băng

Do2 RE MI SOL FA

Trước giây phút chúng ta chia xa

fa2 FA FA MI RE RE RE

Thời học sinh lướt qua nhanh

Do2 RE MI SOL MI mi2

Như giấc mơ không trở lại

mi2 SOL MI RE MI DO

Mình phải trải qua

Do2 MI SOL LA

Bạn đừng khóc mà

Do2 MI DO3 SOL

Bọn mình sẽ lớn

Do2 RE MI FA

Sẽ đi trên những con đường mới

fa2 MI FA RE DO la RE

Bạn ơi!

si DO

Bạn có nhớ đến lúc

Do2 RE MI MI MI

Lớp bỗng bị kiểm tra

mi2 MI DO la RE

Một đứa học, nhắc cả bọn, chép luôn

sol RE DO, RE DO DO, FA MI

Rồi có nhớ đến lúc

Do2 RE MI MI MI

Lỡ trốn học vài hôm

mi2 MI DO la RE

Sáng ra, đi xem phim, bao cả rạp

Re2 DO, RE RE RE, RE DO DO

Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt

la2 MI RE DO SOL RE DO

Sau hôm nay ta cách xa rồi

la2 LA LA LA SI SOL MI

Đến bao giờ được thêm một lần

la2 MI RE DO SOL si DO

Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp

sol FA FA FA FA MI RE DO

Mình cùng nhau đóng băng

Do2 RE MI SOL FA

Trước giây phút chúng ta chia xa

fa2 FA FA MI RE RE RE

Thời học sinh lướt qua nhanh

Do2 RE MI SOL MI mi2

Như giấc mơ không trở lại

mi2 SOL MI RE MI DO

Mình phải trải qua

Do2 MI SOL LA

Bạn đừng khóc mà

Do2 MI DO3 SOL

Bọn mình sẽ lớn

Do2 RE MI FA

Sẽ đi trên những con đường mới

fa2 MI FA RE DO la RE

Bạn ơi!

si DO

Mình cùng nhau đóng băng

Do2 RE MI SOL FA

Trước giây phút chúng ta chia xa

fa2 FA FA MI RE RE RE

Thời học sinh lướt qua nhanh

Do2 RE MI SOL MI mi2

Như giấc mơ không trở lại

mi2 SOL MI RE MI DO

Mình phải trải qua

Do2 MI SOL LA

Bạn đừng khóc mà

Do2 MI DO3 SOL

Bọn mình sẽ lớn

Do2 RE MI FA

Sẽ đi trên những con đường mới

fa2 MI FA RE DO la RE

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Mình Cùng Nhau Đóng Băng Thùy Chi”

Mình cùng nhau đóng băng

1’ 2’ 3’ 5’ 4’

Trước giây phút chúng ta chia xa

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’

Thời học sinh lướt qua nhanh

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 3’

Như giấc mơ không trở lại

3’ 5’ 3’ 2’ 3’ 1’

Mình phải trải qua

1’ 3’ 5’ 6’

Bạn đừng khóc mà

1’ 3’ 1’’ 5’

Bọn mình sẽ lớn

1’ 2’ 3’ 4’

Sẽ đi trên những con đường mới

4’ 3’ 4’ 2’ 1’ 6 2’

Là chưa hôm nào đến lớp sớm

6 2’ 2’ 1’ 2’ 2’ 3’

Như hôm nay

2’ 2’ 2’

Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay

5’ 2’ 1’, 2’ 1’, 4’ 3’

Là cảm xúc khó nói

1’ 2’ 3’ 3’ 3’

Chỉ biết đứng ngẩn ngơ

3’ 2’ 1’ 6 2’

Níu tà áo dài bay bay

2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 2’1’

Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt

6’ 3’ 2’ 1’ 5’ 2’ 1’

Sau hôm nay ta cách xa rồi

6’ 6’ 6’ 6’ 7’ 5’ 3’

Đến bao giờ được thêm một lần

6’ 3’ 2’ 1’ 5’ 1’ 1′

Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp

5 4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 1’

[Điệp khúc]

Mình cùng nhau đóng băng

1’ 2’ 3’ 5’ 4’

Trước giây phút chúng ta chia xa

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’

Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc

7 1’ 2’ 4’ 3’ 3’ 3’ 5’

Thiêng liêng lúc này

3’ 2’ 3’ 1’

Để đừng quên lãng

1’ 7 5’ 6’

Để đừng phai nhạt

7 1’ 7’ 5’

Để lần cuối ta bên nhau

7 1’ 5’ 4’ 4’

Sẽ kéo dài mãi mãi

3’ 2’ 1’ 2’ 3’

Mình cùng nhau đóng băng

1’ 2’ 3’ 5’ 4’

Trước giây phút chúng ta chia xa

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’

Thời học sinh lướt qua nhanh

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 3’

Như giấc mơ không trở lại

3’ 5’ 3’ 2’ 3’ 1’

Mình phải trải qua

1’ 3’ 5’ 6’

Bạn đừng khóc mà

1’ 3’ 1’’ 5’

Bọn mình sẽ lớn

1’ 2’ 3’ 4’

Sẽ đi trên những con đường mới

4’ 3’ 4’ 2’ 1’ 6 2’

Bạn ơi!

7 1’

Bạn có nhớ đến lúc

1’ 2’ 3’ 3’ 3’

Lớp bỗng bị kiểm tra

3’ 3’ 1’ 6 2’

Một đứa học, nhắc cả bọn, chép luôn

5 2’ 1’, 2’ 1’ 1’, 4’ 3’

Rồi có nhớ đến lúc

1’ 2’ 3’ 3’ 3’ 

Lỡ trốn học vài hôm

3’ 3’ 1’ 6 2’

Sáng ra, đi xem phim, bao cả rạp

2’ 1’, 2’ 2’ 2’, 2’ 1’ 1’

Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt

6’ 3’ 2’ 1’ 5’ 2’ 1’

Sau hôm nay ta cách xa rồi

6’ 6’ 6’ 6’ 7’ 5’ 3’

Đến bao giờ được thêm một lần

6’ 3’ 2’ 1’ 5’ 7 1’

Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp

5 4’ 4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 1’

Mình cùng nhau đóng băng

1’ 2’ 3’ 5’ 4′

Trước giây phút chúng ta chia xa

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’

Thời học sinh lướt qua nhanh

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 3’ 

Như giấc mơ không trở lại

3’ 5’ 3’ 2’ 3’ 1’

Mình phải trải qua

1’ 3’ 5’ 6’

Bạn đừng khóc mà

1’ 3’ 1’’ 5’

Bọn mình sẽ lớn

1’ 2’ 3’ 4’

Sẽ đi trên những con đường mới

4’ 3’ 4’ 2’ 1’ 6 2’

Bạn ơi!

7 1’

Mình cùng nhau đóng băng

1’ 2’ 3’ 5’ 4’

Trước giây phút chúng ta chia xa

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 2’ 2’

Thời học sinh lướt qua nhanh

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 3’

Như giấc mơ không trở lại

3’ 5’ 3’ 2’ 3’ 1’

Mình phải trải qua

1’ 3’ 5’ 6’

Bạn đừng khóc mà

1’ 3’ 1’’ 5’

Bọn mình sẽ lớn

1’ 2’ 3’ 4’

Sẽ đi trên những con đường mới

4’ 3’ 4’ 2’ 1’ 6 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Mình Cùng Nhau Đóng Băng Thùy Chi”

Mình cùng nhau đóng băng

C’ D’ E’ G’ F’

Trước giây phút chúng ta chia xa

F’ F’ F’ E’ D’ D’ D’

Thời học sinh lướt qua nhanh

C’ D’ E’ G’ E’ E’

Như giấc mơ không trở lại

E’ G’ E’ D’ E’ C’

Mình phải trải qua

C’ E’ G’ A’

Bạn đừng khóc mà

C’ E’ C’’ G’

Bọn mình sẽ lớn

C’ D’ E’ F’

Sẽ đi trên những con đường mới

F’ E’ F’ D’ C’ A D’

Là chưa hôm nào đến lớp sớm

A D’ D’ C’ D’ D’ E’

Như hôm nay

D’ D’ D’

Trời nắng nhẹ, êm đềm, gió lay

G’ D’ C’, D’ C’, F’ E’

Là cảm xúc khó nói

C’ D’ E’ E’ E’

Chỉ biết đứng ngẩn ngơ

E’ D’ C’ A D’

Níu tà áo dài bay bay

D’ C’ D’ C’ D’ D’C’

Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt

A’ E’ D’ C’ G’ D’ C’

Sau hôm nay ta cách xa rồi

A’ A’ A’ A’ B’ G’ E’

Đến bao giờ được thêm một lần

A’ E’ D’ C’ G’ C’ C’

Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp

G F’ F’ F’ F’ E’ D’ C’

[Điệp khúc]

Mình cùng nhau đóng băng

C’ D’ E’ G’ F’

Trước giây phút chúng ta chia xa

F’ F’ F’ E’ D’ D’ D’

Để mình được sống trọn vẹn khoảnh khắc

B C’ D’ F’ E’ E’ E’ G’

Thiêng liêng lúc này

E’ D’ E’ C’

Để đừng quên lãng

C’ B G’ A’

Để đừng phai nhạt

B C’ B’ G’

Để lần cuối ta bên nhau

B C’ G’ F’ F’

Sẽ kéo dài mãi mãi

E’ D’ C’ D’ E’

Mình cùng nhau đóng băng

C’ D’ E’ G’ F’

Trước giây phút chúng ta chia xa

F’ F’ F’ E’ D’ D’ D’

Thời học sinh lướt qua nhanh

C’ D’ E’ G’ E’ E’

Như giấc mơ không trở lại

E’ G’ E’ D’ E’ C’

Mình phải trải qua

C’ E’ G’ A’

Bạn đừng khóc mà

C’ E’ C’’ G’

Bọn mình sẽ lớn

C’ D’ E’ F’

Sẽ đi trên những con đường mới

F’ E’ F’ D’ C’ A D’

Bạn ơi!

B C’

Bạn có nhớ đến lúc

C’ D’ E’ E’ E’

Lớp bỗng bị kiểm tra

E’ E’ C’ A D’

Một đứa học, nhắc cả bọn, chép luôn

G D’ C’, D’ C’ C’, F’ E’

Rồi có nhớ đến lúc

C’ D’ E’ E’ E’

Lỡ trốn học vài hôm

E’ E’ C’ A D’

Sáng ra, đi xem phim, bao cả rạp

D’ C’, D’ D’ D’, D’ C’ C’

Sẽ rất buồn và sẽ hẫng hụt

A’ E’ D’ C’ G’ D’ C’

Sau hôm nay ta cách xa rồi

A’ A’ A’ A’ B’ G’ E’

Đến bao giờ được thêm một lần

A’ E’ D’ C’ G’ B C’

Chở nhau thong dong trên chiếc xe đạp

G F’ F’ F’ F’ E’ D’ C’

Mình cùng nhau đóng băng

C’ D’ E’ G’ F’

Trước giây phút chúng ta chia xa

F’ F’ F’ E’ D’ D’ D’

Thời học sinh lướt qua nhanh

C’ D’ E’ G’ E’ E’

Như giấc mơ không trở lại

E’ G’ E’ D’ E’ C’

Mình phải trải qua

C’ E’ G’ A’

Bạn đừng khóc mà

C’ E’ C’’ G’

Bọn mình sẽ lớn

C’ D’ E’ F’

Sẽ đi trên những con đường mới

F’ E’ F’ D’ C’ A D’

Bạn ơi!

B C’

Mình cùng nhau đóng băng

C’ D’ E’ G’ F’

Trước giây phút chúng ta chia xa

F’ F’ F’ E’ D’ D’ D’

Thời học sinh lướt qua nhanh

C’ D’ E’ G’ E’ E’

Như giấc mơ không trở lại

E’ G’ E’ D’ E’ C’

Mình phải trải qua

C’ E’ G’ A’

Bạn đừng khóc mà

C’ E’ C’’ G’

Bọn mình sẽ lớn

C’ D’ E’ F’

Sẽ đi trên những con đường mới

F’ E’ F’ D’ C’ A D’

Trên đây là Cm âm Mình Cùng Nhau Đóng Băng Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Mình Cùng Nhau Đóng Băng!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc