Nếu Có Một Ngày – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Nếu Có Một Ngày Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nếu Có Một Ngày”

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười

la2 LA RE RE DO RE DO RE MI la

Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi

la2 LA RE RE SOL SOL FA SOL LA LA

Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người 

la2 LA RE RE DO RE DO RE MI la 

Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi

la2 LA RE SOL MI FA MI FA DO RE 

Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai 

la la DO RE RE RE  DO DO DO sol sol la 

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

sol la DO DO si si DO RE RE MI DO la

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

sol la DO RE RE RE DO DO sol la DO fa


Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

la sol la sol re sol fa sol la 

Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này

la2 LA RE RE DO RE DO RE MI la

Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây

la2 LA RE RE FA SOL FA SOL LA LA 

Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều

la2 LA RE RE DO RE la DO MI la

Phía trước là mây bình minh sao vạt nắng chiều

la2 LA RE SOL RE MI RE DO MI RE 

 

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười

la2 LA RE RE DO RE DO RE MI la

Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi

la2 LA RE RE SOL SOL FA SOL LA LA

Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người 

la2 LA RE RE DO RE DO RE MI la 

Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi

la2 LA RE SOL MI FA MI FA DO RE 

Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai 

la la DO RE RE RE  DO DO DO sol sol la 

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

sol la DO DO si si DO RE RE MI DO la

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

sol la DO RE RE RE DO DO sol la DO fa

Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

la sol la sol re sol fa sol la 

 

Vì vậy anh sẽ yêu em như ta chẳng còn ngày mai 

sol la DO RE RE RE DO DO DO sol sol la

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

sol la DO DO si si DO RE RE MI DO la

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

sol la DO RE RE RE DO DO sol la DO fa

 

Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

la sol la sol re sol fa sol la 

Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này

la2 LA RE RE DO RE DO RE MI la

Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây

la2 LA RE RE FA SOL FA SOL LA LA 

Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều

la2 LA RE RE DO RE la DO MI la

Phía trước là mây bình minh sao vạt nắng chiều

la2 LA RE SOL RE MI RE DO MI RE 

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Nếu Có Một Ngày”

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười

6’ 6’ 2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6

Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi

6’ 6’ 2’ 2’ 5’ 5’ 4’ 5’ 6’ 6’

Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người 

6’ 6’ 2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6

Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi

6’ 6’ 2’ 5’ 3’ 4’ 3’ 4’ 1’ 2’

Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai 

6 6 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’ 1’ 5 5 6

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

5 6 1’ 1’ 7 7 1’ 2’ 2’ 3′ 1’ 6

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

5 6 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’ 5 6 1’ 4


Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

6 5 6 5 2 5 4 5 6

Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này

6’ 6’ 2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6

Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây

6’ 6’ 2’ 2’ 4’ 5’ 4’ 5’ 6’ 6’

Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều

6’ 6’ 2’ 2’ 1’ 2’ 6 1’ 3’ 6

Phía trước là mây bình minh sao vạt nắng chiều

6’ 6’ 2’ 5’ 2’ 3’ 2’ 1’ 3’ 2’

 

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười

6’ 6’ 2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6

Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi

6’ 6’ 2’ 2’ 5’ 5’ 4’ 5’ 6’ 6’

Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người 

6’ 6’ 2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6

Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi

6’ 6’ 2’ 5’ 3’ 4’ 3’ 4’ 1’ 2’

Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai 

6 6 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’ 1’ 5 5 6

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

5 6 1’ 1’ 7 7 1’ 2’ 2’ 3’ 1’ 6

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

5 6 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’ 5 6 1’ 4

Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

6 5 6 5 2 5 4 5 6

 

Vì vậy anh sẽ yêu em như ta chẳng còn ngày mai 

5 6 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’ 1’ 5 5 6

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

5 6 1’ 1’ 7 7 1’ 2’ 2’  3’ 1’ 6

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

5 6 1’ 2’ 2’ 2’ 1’ 1’ 5 6 1’ 4

 

Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

6 5 6 5 2 5 4 5 6

Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này

6’ 6’ 2’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 3’ 6

Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây

6’ 6’2’ 2’ 4’ 5’ 4’ 5’ 6’ 6’ 

Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều

6’ 6’ 2’ 2’ 1’ 2’ 6 1’ 3’ 6

Phía trước là mây bình minh sao vạt nắng chiều

6’ 6’ 2’ 5’ 2’ 3’ 2’ 1’ 3’ 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Nếu Có Một Ngày”

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười

A’ A’ D’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ A

Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi

A’ A’ D’ D’ G’ G’ F’ G’ A’ A’

Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người 

A’ A’ D’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ A

Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi

A’ A’ D’ G’ E’ F’ E’ F’ C’ D’

Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai 

A A C’ D’ D’ D’ C’ C’ C’ G G A

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

G A C’ C’ B B C’ D’ D’ E’ C’ A

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

G A C’ D’ D’ D’ C’ C’ G A C’ F

 

Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

A G A G D G F G A

Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này

A’ A’ D’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ A

Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây

A’ A’ D’ D’ F’ G’ F’ G’ A’ A’

Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều

A’ A’ D’ D’ C’ D’ A C’ E’ A

Phía trước là mây bình minh sao vạt nắng chiều

A’ A’ D’ G’ D’ E’ D’ C’ E’ D’

 

Nếu có một ngày góc phố nhỏ vắng tiếng cười

A’ A’ D’ D’ G’ G’ F’ G’ A’ A’

Nếu có một ngày đôi tay này bỗng buông lơi

A’ A’ D’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ A

Mây treo đầy trời mà sao tìm chẳng thấy người 

A’ A’ D’ G’ E’ F’ E’ F’ C’ D’

Có những niềm riêng chẳng thể biết trước người ơi

A A C’ D’ D’ D’ C’ C’ C’ G G A

Vì vậy em sẽ yêu anh như ta chẳng còn ngày mai 

A A C’ D’ D’ D’ C’ C’ C’ G G A

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

G A C’ C’ B B C’ D’ D’ E’ C’ A

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

G A C’ D’ D’ D’ C’ C’ G A C’ F

Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

A G A G D G F G A

 

Vì vậy anh sẽ yêu em như ta chẳng còn ngày mai 

G A C’ D’ D’ D’ C’ C’ C’ G G A

Mặc kệ sẽ đúng hay sai em vẫn chẳng muốn quay lại 

G A C’ C’ B B C’ D’ D’ E’ C’ A

Một khi ta ở bên nhau xin chớ làm nhau phải buồn 

G A C’ D’ D’ D’ C’ C’ G A C’ F

 

Ngắn nhìn ánh sao trời xa tằm tay với 

A G A G D G F G A

Nếu có một ngày em chẳng còn ở chốn này

A’ A’ D’ D’ C’ D’ C’ D’ E’ A

Nếu có một ngày lá bỗng rụng rời xa cây

A’ A’ D’ D’ F’ G’ F’ G’ A’ A’

Xin anh đừng buồn và cũng đừng mong nhớ nhiều

A’ A’ D’ D’ C’ D’ A C’ E’ A

Phía trước là mây bình minh sao vạt nắng chiều

A’ A’ D’ G’ D’ E’ D’ C’ E’ D’

Trên đây là Cm âm Nếu Có Một Ngày Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nếu Có Một Ngày!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc