Nếu Ngày Ấy – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Nếu Ngày Ấy (Soobin Hoàng Sơn ) Cảm Âm Katab Full Lời

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nếu ngày ấy”

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn

Do2 la sol la la, la la fa mi DO DO

Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều

Do si DO SI la si sol fa, la si la si sol fa

Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu

la la la sol la sol la DO MI RE DO la DO(RE)

Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi

si si DO DO MI FA, FA FA DO DO FASOL SOL 

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây

Re2 RE DO FA, si DO si fa la

Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua

Re2 MI FA FA SOL FA RE DO, DO SI FA RE FASOL SOL

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

sol2 FA SOL FA REDO FA SOL FA SOL LASOL FA

Em có tin anh và nắm tay anh

Re2 FA RE RE DO FA RE RE

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

Do2 DO FA FA, DO DO FA SOL SOL

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

sol2 FA SOL FA REDO FA SOL SOLLA SOLFA

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

Do2 FA RE RE DO FA RE RE

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

Do2 DO FA FA LA SI SOL FA FA FA

 

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn

Do2 la sol la la, la la fa mi DO DO

Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều

Do si DO SI la si sol fa, la si la si sol fa

Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu

la la la sol la sol la DO MI RE DO la DO(RE)

Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi

si si DO DO MI FA, FA FA DO DO FASOL SOL 

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây

Re2 RE DO FA, si DO si fa la

Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua

Re2 MI FA FA SOL FA RE DO, DO SI FA RE FASOL SOL

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

sol2 FA SOL FA REDO FA SOL FA SOL LASOL FA

Em có tin anh và nắm tay anh

Re2 FA RE RE DO FA RE RE

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

Do2 DO FA FA, DO DO FA SOL SOL

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

sol2 FA SOL FA REDO FA SOL SOLLA SOLFA

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

Do2 FA RE RE DO FA RE RE

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

Do2 DO FA FA LA SI SOL FA FA FA

 

Bridge

Sau tiếng cười cho em, là anh bước đi ngậm ngùi

fa2 FA MI FA FA, DO LA SI LA FA FA

Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối

fa2 FA FA RE MI FA, DO DO DO LA si si (SI DO3 LA SOL FA….)

Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao

fa2 SOL LA LA LA DO FA SOL SOL

Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao

Re2 RE FA MI FA RE RE FA FA MI RE

Một giấc mơ êm đềm dành cho nhau

Do2 LA SOL FA RE FA SOL SOL

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

sol2 FA SOL FA REDO FA SOL FA SOL LASOL FA

Em có tin anh và nắm tay anh

Re2 FA RE RE DO FA RE RE

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

Do2 DO FA FA, DO DO FA SOL SOL

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

sol2 FA SOL FA REDO FA SOL SOLLA SOLFA

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

Do2 FA RE RE DO FA RE RE

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

Do2 DO FA FA LA SI SOL FA FA FA

 

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

fa2 FA RE RE DO FA RE RE

Thì giờ đây anh đã có…

Do2 DO FA FA LA SI

Câu chuyện thật đẹp

la2 SOL SOL SOL

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Nếu ngày ấy”

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn

1’ 6 5 6 6, 6 6 4 3 1’ 1’

Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều

1 7 1’ 7’ 6 7 5 4, 6 7 6 7 5 4

Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu

6 6 6 5 6 5 6 1’ 3’ 2’ 1’ 6 1’ (2’)

Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi

7 7 1’ 1’ 3’ 4’, 4’ 4’ 1’ 1’ 4’5’ 5’

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây

2’ 2’ 1’ 4’, 7 1’ 7 4 6

Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua

2’ 3’ 4’ 4’ 5’ 4’ 2’ 1’, 1’ 7’ 4’ 2’4’5’ 5’

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

5’ 4’ 5’ 4’ 2’1’ 4’ 5’ 4’ 5’ 6’5’ 4’

Em có tin anh và nắm tay anh

2’ 4’ 2’ 2’ 1’ 4’ 2’ 2’

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

1’ 1’ 4’ 4’, 1’ 1’ 4’ 5’ 5’

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

5’ 4’ 5’ 4’ 2’1’ 4’ 5’ 5’6’ 5’4’

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

1’ 4’ 2’ 2’ 1’ 4’ 2’ 2’

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

1’ 1’ 4’ 4’ 6’ 7’ 5’ 4’ 4’ 4’

 

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn

1’ 6 5 6 6, 6 6 4 3 1’ 1’

Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều

1 7 1’ 7’ 6 7 5 4, 6 7 6 7 5 4

Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu

6 6 6 5 6 5 6 1’ 3’ 2’ 1’ 6 1’(2’)

Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi

7 7 1’ 1’ 3’ 4’, 4’ 4’ 1’ 1’ 4’5’ 5’

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây

2’ 2’ 1’ 4’, 7 1’  7 4 6

Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua

2’ 3’ 4’ 4’ 5’ 4’ 2’ 1’, 1’ 7’ 4’ 2’ 4’5’ 5’

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

5’ 4’ 5’ 4’2’1’ 4’ 5’ 4’ 5’ 6’5’ 4’

Em có tin anh và nắm tay anh

2’ 4’ 2’ 2’ 1’ 4’ 2’ 2’

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

1’ 1’ 4’ 4’, 1’ 1’ 4’ 5’ 5’

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

5’ 4’ 5’ 4’ 2’1’ 4’ 5’ 5’6’ 5’4’

sol2 FA SOL FA REDO FA SOL SOLLA SOLFA

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

1’ 4’ 2’ 2’ 1’ 4’ 2’ 2’

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

1’ 1’ 4’ 4’ 6’ 7’ 5’ 4’ 4’ 4’

 

Bridge

Sau tiếng cười cho em, là anh bước đi ngậm ngùi

4’ 4’ 3’ 4’ 4’, 1’ 6’ 7’ 6’ 4’ 4’

Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối

4’ 4’ 4’ 2’ 3’ 4’, 1’ 1’ 1’ 6’ 7 7 ( 7’ 1’’ 6’ 5’ 4’….)

Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao

4’ 5’ 6’ 6’ 6’ 1’ 4’ 5’ 5’

Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao

2’ 2’ 4’ 3’ 4’ 2’ 2’ 4’ 4’ 3’ 2’

Một giấc mơ êm đềm dành cho nhau

1’ 6’ 5’ 4’ 2’ 4’ 5’ 5’

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

5’ 4’ 5’ 4’ 2’1’ 4’ 5’ 4’ 5’ 6’5’ 4’

Em có tin anh và nắm tay anh

2’ 4’ 2’ 2’ 1’ 4’ 2’ 2’

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

1’ 1’ 4’ 4’, 1’ 1’4’ 5’ 5’

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

5’ 4’ 5’ 4’ 2’1’ 4’ 5’ 5’6’ 5’4’

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

1’ 4’ 2’ 2’ 1’ 4’  2’ 2’

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

1’ 1’ 4’ 4’ 6’ 7’ 5’ 4’ 4’ 4’

 

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

4’ 4’ 2’ 2’ 1’ 4’ 2’ 2’

Thì giờ đây anh đã có…

1’ 1’ 4’ 4’ 6’ 7’

Câu chuyện thật đẹp

6’ 5’ 5’ 5’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Nếu ngày ấy”

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn

C’ A G A A, A A F E C’ C’

Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều

C B C’ B’ A B G F, A B A B G F

Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu

A A A G A G A C’ E’ D’ C’ A C’(D’)

Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi

B B C’ C’ E’ F’, F’ F’ C’ C’ F’G’ G’

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây

D’ D’ C’ F’, B C’ B F A

Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua

D’ E’ F’ F’ G’ F’ D’ C’, C’ B’ F’ D’ F’G’ G’

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

G’ F’ G’ F’ D’C’ F’ G’ F’ G’ A’G’ F’

Em có tin anh và nắm tay anh

D’ F’ D’ D’ C’ F’ D’ D’

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

C’ C’ F’ F’, C’ C’ F’ G’ G’

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

G’ F’ G’ F’ D’C’ F’ G’ G’A’ G’F’

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

C’ F’ D’ D’ C’ F’ D’ D’

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

C’ C’ F’ F’ A’ B’ G’ F’ F’ F’

 

Cách đây vài năm thôi, lúc ấy anh vừa biết lớn

C’ A G A A A A F E C’ C’

Gặp em ngẩn ngơ thẩn thơ trong chiều, ê a chẳng nói được nhiều

C B C’ B’ A B G F, A B A B G F

Em ngây thơ hồn nhiên và đôi mắt sáng như chưa từng yêu

A A A G A G A C’ E’ D’ C’ A C’(D’)

Ngại ngùng anh chẳng dám nói, nên câu chuyện tình chơi vơi

B B C’ C’ E’ F’, F’ F’ C’ C’ F’G’ G’

Em đâu nào biết, anh vẫn luôn ở đây

D’ D’ C’ F’, B C’ B F A

Nhìn từ xa theo bóng em nhạt nhòa, để tháng năm dài trôi qua

D’ E’ F’ F’ G’ F’ D’ C’, C’ B’ F’ D’ F’G’ G’

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

G’ F’ G’ F’ D’C’ F’ G’ F’ G’A’G’ F’

Em có tin anh và nắm tay anh

D’ F’ D’ D’ C’ F’ D’ D’

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

C’ C’ F’ F’, C’ C’ F’ G’ G’

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

G’ F’ G’ F’ D’C’ F’ G’ G’A’ G’F’

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

C’ F’ D’ D’ C’ F’ D’ D’

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

C’ C’ F’ F’ A’ B’ G’ F’ F’ F’

 

Bridge

Sau tiếng cười cho em, là anh bước đi ngậm ngùi

F’ F’ E’ F’ F’, C’ A’ B’ A’ F’ F’

Sau ánh mắt cười của anh còn gì ngoài bao tiếc nuối

F’ F’ F’ D’ E’ F’, C’ C’ C’ A’ B B (B’ C’ A’ G’ F’…)

Chiều nay gió cuốn lá chợt về lao xao

F’ G’ A’ A’ A’ C’ F’ G’ G’

Chuyện tình yêu xin giữ lại thành chiêm bao

D’ D’ F’ E’ F’ D’ F’ F’ E’ D’

Một giấc mơ êm đềm dành cho nhau

C’ A’ G’ F’ D’ F’ G’ G’

 

Điệp Khúc

Nếu ngày ấy anh ngỏ lời thương và yêu đậm sâu với em

G’ F’ G’ F’ D’C’ F’ G’ F’ G’ A’G’ F’

Em có tin anh và nắm tay anh

D’ F’ D’ D’ C’ F’ D’ D’

Mình cùng đi qua từng mùa đông rét buốt

C’ C’ F’ F’, C’ C’ F’ G’ G’

Nếu ngày ấy anh là chàng trai mà em ngày đêm ước ao

G’ F’ G’ F’ D’C’ F’ G’ G’A’ G’F’

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

C’ F’ D’ D’ C’ F’ D’ D’

Thì giờ đây anh đã có câu chuyện thật đẹp

C’ C’ F’ F’ A’ B’ G’ F’ F’ F’

 

Dẫu nắng hay mưa dù có ra sao

F’ F’ D’ D’ C’ F’ D’ D’

Thì giờ đây anh đã có…

C’ C’ F’ F’ A’ B’

Câu chuyện thật đẹp

A’ G’ G’ G’

Trên đây là Cm âm Nếu Ngày Ấy Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nếu Ngày Ấy!

Cảm Âm

 

 08 8858 8358  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc