Ngày Ấy Bạn Và Tôi – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Ngày Ấy Bạn Và Tôi (Luynk Lee)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất – Nốt Nhạc Sáo Trúc “Ngày Ấy Bạn Và Tôi – Luynk Lee”

Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ

Đo2 sol fa sol fa sol đo2 đo2

Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ

do sol fa sol fa sol la solfa

Và khi tôi cách xa tháng năm học trò

fa si si đô2rê2 đô2 la sol fa fa

Còn nhớ ngày chia tay ấy … Buồn!

re fa rê fa la đô2 sol

Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm

Đo2 sol fa sol fa sol đo2 đo2

Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa

do sol fa sol fa sol la solfa

Và hôm nay chúng ta đã quay trở về

fa si si đô2rê2 đô2 la sol fa fa

Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói

re fa rê fa sol la đô2

Rằng lòng tôi vẫn nhớ

do2 đô2 rê2 MI FA

Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn

re2 rê2 rê2 FA rê2 LA SOL MI rê2 đô2

Trở lại nơi chốn ấy

do2 đô2 rê2 MI FA

Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức

re2 MI FA rê2, rê2 MI FA SOL

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời

fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, FA MI FA MI FA rê2 đô2

Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng

fa FA MI FA MI FA rê2 đô2 rê2 fa

Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa

fa si la si la fa la sol fa sol

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy

fa sol la đô2 rê2 đô2 đô2, FA MI FA MI FA LA LA

Bao bạn thân khi xưa bên nhau

fa2 MI FA FA FA rê2 đô2

Giờ đây còn lại mình ta Trong nỗi nhớ thiết tha

do2 rê2 đô2 rê2 đô2 rê2 FA FA FA SOL FA

Bao nhiêu yêu thương giấc mơ

la la la la đô2 sol

Đã đi xa về nơi trái tim

la sol fa mi fa sol rê đô

Và còn lại trong ta những tháng năm dài

do đô rê fa fa, fa la solfa fa

Nhớ về những thơ ấu kỉ niệm đã xa từ lâu

si la si la si la fa la sol fa sol

Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn

la la la la đô2 đô2 đô2 la sol

Ép trong trang vở lưu bút ấy

la sol fa mi fa la la

Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai

la sol fa rê fa fa2 MI FA đô2

Ta sẽ mãi nhớ đến, nhớ đến nhau

sol la si la si la si sol

Đâu? Đâu? Biết đâu rồi?

do2 đô2 rê2 MI FA

Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp

re2 rê2 rê2 FA rê2 LA SOL MI rê2 đô2

Giờ tìm nơi đâu?

do2 đô2 rê2 MI FA

Còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím

re2 MI FA rê2, rê2 MI FA SOL

Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu

mi2 MI đô2, đô2 la đô2 rê2

Ta vui chơi dưới sân trường

re2 rê2 rê2, FA rê2 đô2

Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi

do2 la đô2, SOL SOL LA FA

Bạn thân ơi…Chớ quên

re2 FA FA sol2 FA

 

Cảm Âm  – Nốt Nhạc số “Ngày Ấy Bạn Và Tôi – Luynk Lee”

Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ

1’ 5 4 5 4 5 1’ 1’

Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ

1 5 4 5 4 5 6 54

Và khi tôi cách xa tháng năm học trò

4 7 7 1’2’ 1’ 6 5 4 4

Còn nhớ ngày chia tay ấy … Buồn!

2 4 2 4 6 1’ 5

Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm

1’ 5 4 5 4 5 1’ 1’

Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa

1 5 4 5 4 5 6 54

Và hôm nay chúng ta đã quay trở về

4 7 7 1’2’ 1’ 6 5 4 4

Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói

2 4 2 4 5 6 1’

Rằng lòng tôi vẫn nhớ

1’ 1’ 2’ 3’ 4’

Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn

2’ 2’ 2’ 4’ 2’ 6’ 5’ 3’ 2’ 1’

Trở lại nơi chốn ấy

1’ 1’ 2’ 3’ 4’

Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức

2’ 3’ 4’ 2’, 2’ 3’ 4’ 5’

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời

4 5 6 1’ 2’ 1’ 1’, 4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 2’ 1’

Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng

4 4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 2’ 1’ 2’ 4

Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa

4 7 6 7 6 4 6 5 4 5

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy

4 5 6 1’ 2’ 1’ 1’, 4’ 3’ 4’ 3’ 4’ 6’ 6’

Bao bạn thân khi xưa bên nhau

4’ 3’ 4’ 4’ 4’ 2’ 1’

Giờ đây còn lại mình ta Trong nỗi nhớ thiết tha

1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 4’ 4’ 4’ 5’ 4’

Bao nhiêu yêu thương giấc mơ

6 6 6 6 1’ 5

Đã đi xa về nơi trái tim

6 5 4 3 4 5 2 1

Và còn lại trong ta những tháng năm dài

1 1 2 4 4, 4 6 54 4

Nhớ về những thơ ấu kỉ niệm đã xa từ lâu

7 6 7 6 7 6 4 6 5 4 5

Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn

6 6 6 6 1’ 1’ 1’ 6 5

Ép trong trang vở lưu bút ấy

6 5 4 3 4 6 6

Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai

6 5 4 2 4 4’ 3’ 4’ 1’

Ta sẽ mãi nhớ đến, nhớ đến nhau

5 6 7 6 7 6 7 5

Đâu? Đâu? Biết đâu rồi?

1’ 1’ 2’ 3’ 4’

Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp

2’ 2’ 2’ 4’ 2’ 6’ 5’ 3’ 2’ 1’

Giờ tìm nơi đâu?

1’ 1’ 2’ 3 ‘4’

Còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím

2’ 3’ 4’ 2’, 2’ 3’ 4’ 5’

Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu

3’ 3’ 1’, 1’ 6 1’ 2’

Ta vui chơi dưới sân trường

2’ 2’ 2’, 4’ 2’ 1’

Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi

1’ 6 1’, 5’ 5’ 6’ 4’

Bạn thân ơi…Chớ quên

2’ 4’ 4’ 5’ 4’

 

Cảm âm dạng chữ – Nốt Nhạc chữ “Ngày Ấy Bạn Và Tôi – Luynk Lee”

Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ

C’ G F G F G C’ C’

Ngày xưa hồn nhiên cùng bao ước mơ

C G F G F G A GF

Và khi tôi cách xa tháng năm học trò

F B B C’D’ C’ A G F F

Còn nhớ ngày chia tay ấy … Buồn!

D F D F A C’ G

Ngoài sân phượng rơi hồng trang kỉ niệm

C’ G F G F G C’ C’

Chợt nhớ về những ngày xưa đã xa

C G F G F G A GF

Và hôm nay chúng ta đã quay trở về

F B B C’D’ C’ A G F F

Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói

D F D F G A C’

Rằng lòng tôi vẫn nhớ

C’ C’ D’ E’ F’

Người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn

D’ D’ D’ F’ D’ A’ G’ E’ D’ C’

Trở lại nơi chốn ấy

C’ C’ D’ E’ F’

Từng năm tháng chợt hiện trong ký ức

D’ E’ F’ D’, D’ E’ F’ G’

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời

F G A C’ D’ C’ C’, F’ E’ F’ E’ F’ D’ C’

Cùng bao cành hoa phượng rơi ngập đầy nắng vàng

F F’ E’ F’ E’ F’ D’ C’ D’ F

Và những chiều mưa, ta cùng bước trên đường xưa

F B A B A F A G F G

Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy

F G A C’ D’ C’ C’, F’ E’ F’ E’ F’ A’ A’

Bao bạn thân khi xưa bên nhau

F’ E’ F’ F’ F D’ C’

Giờ đây còn lại mình ta Trong nỗi nhớ thiết tha

C’ D’ C’ D’ C’ D’ F’ F’ F’ G’ F’

Bao nhiêu yêu thương giấc mơ

A A A A C’ G

Đã đi xa về nơi trái tim

A G F E F G D C

Và còn lại trong ta những tháng năm dài

C C D F F, F A GF F

Nhớ về những thơ ấu kỉ niệm đã xa từ lâu

B A B A B A F A G F G

Giờ còn nụ hồng khi xưa ta tặng bạn

A A A A C’ C’ C’ A G

Ép trong trang vở lưu bút ấy

A G F E F A A

Thế gian có đổi thay, tháng năm có phai

A G F D F F’ E’ F’ C’

Ta sẽ mãi nhớ đến, nhớ đến nhau

G A B A B A B G

Đâu? Đâu? Biết đâu rồi?

C’ C’ D’ E’ F’

Ngày bạn và tôi vẫn thường đến lớp

C’ C’ C’ F’ C’ A’ G’ E’  D’ C’

Giờ tìm nơi đâu?

C’ C’ D’ E’ F’

Còn lại đây chút nắng hồng ngây ngô bằng lăng tím

D’ E’ F’ D’, D’ E’ F’ G’

Vẫn nhớ hoài những ngày thơ ấu

E’ E’ C’, C’ A C’ D’

Ta vui chơi dưới sân trường

D’ D’ D’, F’ D’ C’

Nhưng giờ đây xa nhau mất rồi

C’ A C’, G’ G’ A’ F’

Bạn thân ơi…Chớ quên

D’ F’ F’ G’ F’

Trên đây là Cm âm Ngày Ấy Bạn Và Tôi Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com nha

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Ngày Ấy Bạn Và Tôi 

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc