Ngày Mai Sẽ Khác – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Ngày Mai Sẽ Khác (Lê Hiếu)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Ngày Mai Sẽ Khác Lê Hiếu”

Ngày mai sẽ khác

Do fa sol la

Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

la sol la do fa la sol

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

sol fa sol, fa sol la sol fa

Khẽ lướt qua tim mình

Do2 DO si la sol

Ngày mai sẽ khác

Do fa sol la

Sẽ lại thấy dòng người rất đông

la sol la do fa la sol

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

sol fa sol fa sol la solfa

Nắng khẽ soi trên đầu

Do2 DO si la sol

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

sol la si la si la si

Bóng đêm dần xuống nơi đây

la sol fa la sol sol

Tôi sẽ không là tôi

si DO si la si

Như ngày hôm nay

si la si DO

Chỉ hôm nay thôi

la RE MI FA

Xin cho tôi được buồn chút thôi

FA FA FA MI RE FA MI

Khi một ai bỏ đi mất rồi

mi2 RE MI RE MI FA RE

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

Re2 DO RE fa si RE DO 

Hay trong lòng tôi

DO DO la DO

Chỉ hôm nay thôi

la RE MI FA

Cho nước mắt này được cứ rơi

fa2 FA FA MI RE FA MI

Cho con tim này cứ rã rời

mi2 MI MI RE MI FA RE

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

Re2 RE RE DO MI FA RE

Ngày mai sẽ khác

Do fa sol la

Sẽ lại thấy từng nhịp bước chân

la sol la do fa la sol

Băng trên con đường kia

sol sol sol fa sol

Rất quen thuộc

la sol fa

Kí ức xưa kéo về

Do2 DO si la sol

Trên từng góc phố

sol fa sol la

Những hàng cây mà ta đã qua

la sol la do fa la sol

Những chiều mưa

sol fa sol

Ngồi dưới mái hiên nhà

fa sol la sol fa

Sẽ mãi không quên được

Do2 DO si la sol

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

sol la si la si la si

Bóng đêm dần xuống nơi đây

la sol fa la sol sol

Tôi sẽ không là tôi

si DO si la si

Như ngày hôm nay

si la siDO DO

Chỉ hôm nay thôi

la RE MI FA

Xin cho tôi được buồn chút thôi

FA FA FA MI RE FA MI

Khi một ai bỏ đi mất rồi

mi2 RE MI RE MI FA RE

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

Re2 DO RE fa si RE DO 

Hay trong lòng tôi

DO DO la DO

Chỉ hôm nay thôi

la RE MI FA

Cho nước mắt này được cứ rơi

fa2 FA FA MI RE FA MI

Cho con tim này cứ rã rời

mi2 MI MI RE MI FA RE

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

Re2 RE RE DO MI FA RE

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

sol la si la si la si

Bóng đêm dần xuống nơi đây

la sol fa la sol sol

Tôi sẽ không là tôi

si DO si la si

Như ngày hôm nay

si la siDO DO

Chỉ hôm nay thôi

la RE MI FA

Xin cho tôi được buồn chút thôi

FA FA FA MI RE FA MI

Khi một ai bỏ đi mất rồi

mi2 RE MI RE MI FA RE

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

Re2 DO RE fa si RE DO 

Hay trong lòng tôi

DO DO la DO

Chỉ hôm nay thôi

la RE MI FA

Cho nước mắt này được cứ rơi

fa2 FA FA MI RE FA MI

Cho con tim này cứ rã rời

mi2 MI MI RE MI FA RE

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

Re2 RE RE DO MI FA RE

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Ngày Mai Sẽ Khác Lê Hiếu”

Ngày mai sẽ khác

1 4 5 6

Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

6 5 6 1 4 6 5

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

5 4 5, 4 5 6 5 4

Khẽ lướt qua tim mình

1’ 1’ 7 6 5

Ngày mai sẽ khác

1 4 5 6

Sẽ lại thấy dòng người rất đông

6 5 6 1 4 6 5

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

5 4 5 4 5 6 54

Nắng khẽ soi trên đầu

1’ 1’ 7 6 5

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

5 6 7 6 7 6 7

Bóng đêm dần xuống nơi đây

6 5 4 6 5 5

Tôi sẽ không là tôi

7 1’ 7 6 7

Như ngày hôm nay

7 6 7 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

2’ 1’ 2’ 4 7 2’ 1’

Hay trong lòng tôi

1’ 1’ 6 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Cho nước mắt này được cứ rơi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Cho con tim này cứ rã rời

3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

2’ 2’ 2’ 1’ 3’ 4’ 2’

Ngày mai sẽ khác

1 4 5 6

Sẽ lại thấy từng nhịp bước chân

6 5 6 1 4 6 5

Băng trên con đường kia

5 5 5 4 5

Rất quen thuộc

6 5 4

Kí ức xưa kéo về

1’ 1’ 7 6 5

Trên từng góc phố

5 4 5 6

Những hàng cây mà ta đã qua

6 5 6 1 4 6 5

Những chiều mưa

5 4 5

Ngồi dưới mái hiên nhà

4 5 6 5 4

Sẽ mãi không quên được

1’ 1’ 7 6 5

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

5 6 7 6 7 6 7

Bóng đêm dần xuống nơi đây

6 5 4 6 5 5

Tôi sẽ không là tôi

7 1’ 7 6 7

Như ngày hôm nay

7 6 71’ 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

2’ 1’ 2’ 4 7 2’ 1’

Hay trong lòng tôi

1’ 1’ 6 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Cho nước mắt này được cứ rơi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Cho con tim này cứ rã rời

3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

2’ 2’ 2’ 1’ 3’ 4’ 2’

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

5 6 7 6 7 6 7

Bóng đêm dần xuống nơi đây

6 5 4 6 5 5 

Tôi sẽ không là tôi

7 1’ 7 6 7

Như ngày hôm nay

7 6 71’ 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

3’ 2’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

2’ 1’ 2’ 4 7 2’ 1’

Hay trong lòng tôi

1’ 1’ 6 1’

Chỉ hôm nay thôi

6 2’ 3’ 4’

Cho nước mắt này được cứ rơi

4’ 4’ 4’ 3’ 2’ 4’ 3’

Cho con tim này cứ rã rời

3’ 3’ 3’ 2’ 3’ 4’ 2’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

2’ 2’ 2’ 1’ 3’ 4’ 2’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Ngày Mai Sẽ Khác Lê Hiếu”

Ngày mai sẽ khác

C F G A

Sẽ lại thấy hàng cây rất xanh

A G A C F A G

Sẽ lại thấy ngọn gió rất trong lành

G F G, F G A G F

Khẽ lướt qua tim mình

C’ C’ B A G

Ngày mai sẽ khác

C F G A

Sẽ lại thấy dòng người rất đông

A G A C F A G

Sẽ lại thấy trời xanh rất rộng

G F G F G A GF

Nắng khẽ soi trên đầu

C’ C’ B A G

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

G A B A B A B

Bóng đêm dần xuống nơi đây

A G F A G G

Tôi sẽ không là tôi

B C’ B A B

Như ngày hôm nay

B A B C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

E’ D’ E’ D’ E’ F’ D’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

D’ C’ D’ F B D’ C’

Hay trong lòng tôi

C’ C’ A C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Cho nước mắt này được cứ rơi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Cho con tim này cứ rã rời

E’ E’ E’ D’ E’ F’ D’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

D’ D’ D’ C’ E’ F’ D’

Ngày mai sẽ khác

C F G A

Sẽ lại thấy từng nhịp bước chân

A G A C F A G

Băng trên con đường kia

G G G F G

Rất quen thuộc

A G F

Kí ức xưa kéo về

C’ C’ B A G

Trên từng góc phố

G F G A

Những hàng cây mà ta đã qua

A G A C F A G

Những chiều mưa

G F G

Ngồi dưới mái hiên nhà

F G A G F

Sẽ mãi không quên được

C’ C’ B A G

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

G A B A B A B

Bóng đêm dần xuống nơi đây

A G F A G G

Tôi sẽ không là tôi

B C’ B A B

Như ngày hôm nay

B A BC’ C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

E’ D’ E’ D’ E’ F’ D’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

D’ C’ D’ F B D’ C’

Hay trong lòng tôi

C’ C’ A C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Cho nước mắt này được cứ rơi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Cho con tim này cứ rã rời

E’ E’ E’ D’ E’ F’ D’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

D’ D’ D’ C’ E’ F’ D’

Và khi ánh hoàng hôn chợt tắt

G A B A B A B

Bóng đêm dần xuống nơi đây

A G F A G G

Tôi sẽ không là tôi

B C’ B A B

Như ngày hôm nay

B A BC’ C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Xin cho tôi được buồn chút thôi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Khi một ai bỏ đi mất rồi

E’ D’ E’ D’ E’ F’ D’

Khi nỗi nhớ ngập tràn bóng đêm

D’ C’ D’ F B D’ C’

Hay trong lòng tôi

C’ C’ A C’

Chỉ hôm nay thôi

A D’ E’ F’

Cho nước mắt này được cứ rơi

F’ F’ F’ E’ D’ F’ E’

Cho con tim này cứ rã rời

E’ E’ E’ D’ E’ F’ D’

Qua đêm nay rồi sẽ khác thôi

D’ D’ D’ C’ E’ F’ D’

Trên đây là Cm âm Ngày Mai Sẽ Khác Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Ngày Mai Sẽ Khác!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc